Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Kontrole taksówek i przewozów osób

24-02-2021 20:12 | Autor: GK
Ponad 17 tys. licencjonowanych taksówek jeździło po ulicach Warszawy w 2020 roku. Mimo pandemii prowadzono czynności kontrolne wobec kierowców. Wyniki są niepokojące – w ponad 40 proc. przypadków stwierdzono nieprawidłowości.

Miasto dba o bezpieczeństwo osób korzystających z przewozu osób lub taksówek na terenie Warszawy. Wspólnie ze służbami kontrolnymi kontynuowano współpracę w zakresie działań kontrolnych podmiotów wykonujących transport drogowy osób.

O 5,5 tys. taksówek więcej

W 2020 roku po warszawskich ulicach poruszały się 17 004 taksówki. To o 5567 więcej niż w 2019 roku. Tak znaczący wzrost to konsekwencja uregulowania prawnego statusu przewozu osób samochodem osobowym. Prezydent m.st. Warszawy jako organ licencyjny w 2020 r. wydał łącznie 1120 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, w tym:

– 1062 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką oraz 5999 wypisów z licencji,

– 35 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym oraz 58 wypisów z licencji,

– 23 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz 36 wypisów z licencji.

Nieprawidłowości w ponad 40 proc. przypadków

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z Policją, Urzędem Celno-Skarbowym, Inspekcją Transportu Drogowego czy Strażą Graniczną prowadził w 2020 r. kontrole legalności przewozu osób taksówką i samochodem osobowym na terenie Warszawy, przestrzegania przez przewoźników obowiązujących norm prawnych, zarówno tych z zakresu transportu drogowego, jak i prawa o ruchu drogowym, a także szeroko rozumianego prawa podatkowego czy też prawa cudzoziemców w zakresie legalności pobytu cudzoziemca na terenie RP.

Efektem tej współpracy było przeprowadzenie 1207 czynności sprawdzająco-kontrolnych, które w 502 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości. Do najczęściej występujących naruszeń należały:

– wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji (187 przypadków),

– wykonywanie transportu drogowego osób pojazdem niezgłoszonym do licencji (66 przypadków),

– brak kasy fiskalnej (200 przypadków),

– brak badań kierowcy (176 przypadków),

– brak identyfikatora lub nieprawidłowo oznakowany pojazd (147 przypadków).

Ponadto zatrzymano 52 dowody rejestracyjne. W przypadku 12 cudzoziemców wykonujących przewóz osób pojazdem nieoznakowanym jak taksówka, Straż Graniczna wszczęła procedurę wyjaśniającą w zakresie legalności ich pobytu w Polsce. Szczególnie niepokojący jest fakt ujawnienia wśród kontrolowanych kierowców 5 osób poszukiwanych przez organy ścigania.

W efekcie nałożono 479 mandatów karnych na łączną kwotę 322 380 zł oraz skierowano 190 wniosków do sądu w związku z odmową przyjęcia mandatu. Dodatkowo Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi postępowania celem nałożenia kar w drodze decyzji administracyjnych. Co ważne, suma kar pieniężnych nałożonych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi u tego samego przewoźnika podczas jednej kontroli drogowej nie może przekroczyć 14 tys. zł.

Co dwunasty kierowca bez prawa jazdy

W czasie działań kontrolnych sprawdzono kierowców tylko pod kątem przepisów prawa o ruchu drogowym. Spośród 629 kierowców pojazdów nieoznakowanych "wykonujących transport":

– 52 kierowców poruszało się pojazdami bez uprawnień do kierowania,

– 3 kierowców było po spożyciu środków odurzających (narkotyki),

– 26 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy,

– 3 kierowców kierowało po spożyciu alkoholu,

– 80 kierowcom odholowano samochód.

Ponad 200 cofniętych licencji

W czasie kontroli, po stwierdzeniu nieprawidłowości, są podejmowane określone działania – począwszy od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia, po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji w przypadku ujawnienia ponownego naruszenia tych samych przepisów prawa.

Realizując ustawowo nałożone obowiązki, sprawdzono 346 przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do posiadania udzielonej licencji bądź zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych:

– wydano 239 decyzji o cofnięciu posiadanych uprawnień na transport drogowy

– wydano 174 decyzje o nałożeniu kary (w wysokości 500 zł) na podstawie art. 95a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, w związku z niezwróceniem druku licencji bądź zezwolenia;

– wystawiono 165 tytułów wykonawczych celem wyegzekwowania należnych wierzytelności.

Postępowania na podstawie zgłoszeń pasażerów

W 2020 r. przeprowadzono 61 postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem pasażerów dotyczących nieprawidłowo wykonanej usługi, z których 7 zakończyło się udzieleniem przewoźnikowi ostrzeżenia, a w 2 przypadkach wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia posiadanej licencji.

Weryfikacja zgłoszenia następuje poprzez analizę dokumentacji przekazanej przez zgłaszającego, wezwanie przewoźnika do złożenia wyjaśnień, uzyskanie informacji od korporacji taksówkowych oraz - w przypadku dalszych wątpliwości - przeprowadzenie konfrontacji osoby zgłaszającej z przewoźnikiem celem ustalenia faktycznego przebiegu zdarzeń. W 10 przypadkach powiadomiliśmy urząd skarbowy w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach dochodu.

Wsiadając do taksówki sprawdź:

– Czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek oraz czy wewnątrz pojazdu – w widocznym miejscu, znajduje się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem. Szczegółowy opis dodatkowego oznakowania warszawskiej taksówki dostępny jest pod linkiem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/taxi-sprawd-zanim-wsi-dziesz-0

– Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń.

– W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA