Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi

15-12-2021 20:49 | Autor: MBL
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została podpisana dokładnie 73 lata temu, 10 grudnia 1948 roku, dlatego właśnie tego dnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Tegorocznym tematem jest równość. Miasto stołeczne Warszawa włącza się w celebrowanie tego dnia i przypomina o swoich działaniach na rzecz równości.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość praw człowieka, w tym te najbardziej podstawowe, zapewniają mieszkańcom samorządy. To m. in. prawa do mieszkania, pracy, nauki, kultury, pomocy społecznej, przemieszczania się, udziału w głosowaniach, czystego i zdrowego powietrza, integracji cudzoziemców, wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, wolności i tolerancji. Zawiązek Miast Polskich przygotował na tę okazję spot promocyjny.

Równość i wyrównywanie szans

M. st. Warszawa wspiera m. in. osoby w kryzysach bezdomności i finansowych czy z niepełnosprawnościami oraz prowadzi działania angażujące seniorów i zapewnia schronienie osobom LQBT+.

Obecnie Warszawa dysponuje blisko 1,5 tys. miejsc zapewniających schronienie osobom doświadczającym kryzysu bezdomności. Zdecydowana większość placówek prowadzona jest przez organizacje pozarządowe, które świadczą pomoc na wielu poziomach. A od listopada po Warszawie jeździ Mobilny Punkt Poradnictwa – autobus miejski jeździ ulicami Warszawy po trasach, gdzie najczęściej można spotkać osoby w kryzysie bezdomności. W zespole MPP pracują streetworkerzy, a także psycholodzy i psychoterapeuci. Więcej informacji, w tym na temat aktualnej trasy autobusu, czasu przejazdu, przystanków – można znaleźć na profilu Mobilnego Punktu Poradnictwa na Facebooku.

Natomiast osobom z niepełnosprawnościami Warszawa zapewnia m.in.: dostosowany transport publiczny, tłumacza języka migowego, opiekę wytchnieniową, ośrodki wsparcia dziennego czy świadczenia zdrowotne dla kobiet z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by życie warszawiaków z niepełnosprawnościami było łatwiejsze i by w pełni mogli uczestniczyć w życiu miasta. Także z myślą o nich działają mieszkania chronione, w których można w bezpieczny sposób doskonalić samodzielność i umiejętności niezbędne w życiu codziennym. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają w trakcie pobytu ze wsparcia terapeutycznego, poradnictwa socjalnego i zawodowego.

Planowane jest także wprowadzenie tzw. pomocy osłonowej, skierowanej do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.

Warszawa to miasto tolerancyjne i otwarte na wszystkich, dlatego już na początku kadencji prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację „Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+”, w ramach której powstał hostel interwencyjny LGBT+. Wszystkie osoby nieheteronormatywne znajdujące się w kryzysie bezdomności lub zagrożone bezdomnością mogą skorzystać z jego usług po kontakcie z telefonem zaufania (22 628 52 22).

Działania edukacyjne

Wiele autorytetów podkreśla, że to właśnie edukacja jest kluczem do zmian społecznych, dlatego Warszawa mocno angażuje się w działania w tym właśnie obszarze. Od 2018 roku w warszawskich szkołach podstawowych jest realizowany systemowy program z zakresu przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu „Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka”. Obecnie program jest realizowany w 105 szkołach, a działaniami objętych jest ok. 6 tys. nauczycieli.

Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.

Poza tym m. st. Warszawa przyznaje Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana, której celem jest promowanie pozytywnych wzorców społecznych, rozwijanie empatii i budowanie etyki życia społecznego. Twórcy Nagrody odwołują się bezpośrednio do postaci Marka Edelmana, wskazując wyznawane przez niego wartości i ideały jako szczególnie ważne i godne upowszechniania.

Co roku prowadzone są także działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, które przy wsparciu finansowym realizują programy z obszaru edukacji obywatelskiej skierowane do warszawskich uczniów i przedszkolaków. Są to m.in. projekty rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych oraz służące integracji i włączeniu społecznemu, budujące przestrzeń dialogu i rozmowy mimo różnic, promujące prawa ucznia i człowieka oraz mechanizmy demokratyczne. Dodatkowo prowadzone są działania wzmacniające poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałające wszelkim formom i przejawom przemocy oraz agresji, mowie nienawiści, a także mediacyjne związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA