Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Wilanowscy radni apelują w sprawie hałasu z POW

08-02-2023 21:03 | Autor: Ewa Kowalczyk
Minął ponad rok od pełnego oddania do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z tunelem pod Ursynowem oraz sześć miesięcy od udzielenia zezwolenia na pełny ruch ciężarowy przez POW. Dla kierowców aut ciężarowych to wspaniała możliwość skrócenia drogi ze wschodu na zachód Polski i Europy, lecz dla osób mieszkających najbliżej arterii, koszmar nieprzespanych nocy. Ciągły, nieustający szum stał się ich codziennością i nie pozwala im spokojnie żyć.

W pobliżu południowej strony POW, gdzie nie ma ekranowania, a hałas przekracza dopuszczalne normy, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Radnych Wilanowa oraz posłanki na Sejm Aleksandry Gajewskiej. Od momentu otworzenia tej ruchliwej arterii mieszkańcy, przekonani o przekroczeniach dopuszczalnych norm hałasu, domagali się niezwłocznego przeprowadzenia pomiarów, aby jak najszybciej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamontowała brakujące elementy osłon. GDDKiA na postulaty mieszkańców oraz radnych odpowiadała, że badania zostaną przeprowadzone w terminie 12 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Hałas stał się jeszcze bardziej odczuwalny, kiedy to w sierpniu GDDKiA zezwoliła ciężarówkom bez ograniczeń tonażowych i czasowych na poruszanie się po trasie, a 4.10.2022 przedłużyła tę możliwość twierdząc, że eksperyment przyniósł niewielki wzrost tranzytu tirów na Południowej Obwodnicy Warszawy.

Generalna Dyrekcja pod koniec ubiegłego roku ogłosiła przetarg na „Analizę porealizacyjną wraz z monitoringiem dla budowy drogi ekspresowej S2-Południowa Obwodnica Warszawy, na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska”.

- Opracowanie to będzie zawierać m.in. wyniki pomiarów poziomu hałasu, które poznamy w raporcie pod koniec roku. Dla mieszkańców Wilanowa oznacza to kolejny rok życia w hałasie i oczekiwania na powrót do normalności sprzed budowy POW. A mieszkańcy czekają już na to ponad 2 lata – przypomina Paweł Czarnecki, radny Dzielnicy Wilanów.

- Od momentu otwarcia Południowej Obwodnicy Warszawy, otrzymujemy skargi od mieszkańców o nieustającym hałasie. Dociera on nawet do domów oddalonych o 2 km od trasy. W tym czasie, wraz z władzami dzielnicy, podejmowaliśmy szereg działań, aby ograniczyć skutki inwestycji oddanej przez GDDKiA, które są uciążliwe dla mieszkańców Wilanowa, ale i Wawra oraz Ursynowa. Stworzyliśmy petycję, podpisaną przez tysiąc osób, o pilne uzupełnienie brakujących ekranów, wnioskowaliśmy o zainstalowanie odcinkowego pomiaru prędkości, aby ograniczyć prędkość samochodów poruszających się obwodnicą. Niestety, Główny Inspektorat Transportu Drogowego odpowiedział, że analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego nie daje podstaw do podjęcia decyzji o jego realizacji – mówi Urszula Włodarska-Sęk, radna Dzielnicy Wilanów.

– Proponowaliśmy nasadzenia zieleni wzdłuż pasa, gdzie nie ma dzisiaj ekranów, wreszcie sami zleciliśmy przeprowadzenie pomiarów badań akustycznych. Pierwsze pomiary hałasu wykonane na początku roku 2021 wskazywały na wyniki hałasu dochodzące punktowo, w okolicy ul. Sytej, do poziomu nawet 70dB. Następnie w budżecie Dzielnicy Wilanów zostały zabezpieczone środki finansowe na przeprowadzenie przez akredytowane laboratorium pomiarów akustycznych wzdłuż POW. Badania były realizowane w kilku miejscach, w różnych okresach czasowych, przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Wyniki z początku 2021 roku nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Należy jednak podkreślić, że w związku z opóźniającym się zakończeniem realizacji całości inwestycji, badania prowadzone były przy niższym od docelowego natężeniu ruchu samochodowego – dodaje.

– Pierwotne założenia zakładały ekranowanie praktycznie na całym przebiegu trasy S-2 przez dzielnicę Wilanów. Wydane decyzje środowiskowe to potwierdzały. Dialog mieszkańców, radnych i zarządu dzielnicy z GDDKiA trwa od wielu lat. Odbywały się spotkania z przedstawicielami GDDKiA, na których zapewniano nas o planie zabezpieczenia przed hałasem w postaci budowy ekranów akustycznych na praktycznie całym przebiegu trasy POW przez Wilanów. Następnie GDDKiA dokonywała nowych ocen i prognoz oddziaływania na środowisko oraz natężenia hałasu, których założenia, choćby natężenia ruchy budziły nasze poważne wątpliwości. W rezultacie GDDKiA w ramach prowadzonych oszczędności na tej inwestycji zrezygnowała z ekranów na znaczącym przebiegu trasy. Rada Dzielnicy Wilanów się temu sprzeciwiła podejmując stosowne stanowisko z wnioskiem do GDDKiA w sprawie budowy ekranów, było to już ponad 6 lat temu, dokładnie 31 stycznia 2017 r. Niestety nasze postulaty pozostały bez szczególnego odzewu. GDDKiA argumentowała to faktem, że na terenach bezpośrednio przylegających do trasy S-2 nie ma wielu zabudowań, nie biorąc przy tym pod uwagę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych już warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Należy również dodać, że osiedla domów jednorodzinnych od dawna już istniejące, pozostają w chwili obecnej bez ochrony akustycznej przed hałasem z trasy S-2. Ponieważ GDDKiA pozostaje obojętna na apele samorządu dzielnicy Wilanów o zabezpieczenie mieszkańców prze hałasem z obwodnicy, postanowiliśmy sami dostarczyć dowody, wszczynające procedurę nałożenia na GDDKiA zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem - informuje Hubert Królak, Przewodniczący Rady Dzielnicy Wilanów.

Przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wilanów w październiku 2022 roku pomiary wykazały, że wzdłuż obwodnicy dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W związku z wykazanymi przekroczeniami dopuszczalnych norm sprawozdania z pomiarów hałasu za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w celu wszczęcia postępowania wynikającego z art. 362 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony Środowiska zmierzającego do nałożenia na podmiot negatywnie oddziałujący na środowisko obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi S-2.

- Mamy niezbite dowody na przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu z POW – mówi Posłanka Aleksandra Gajewska - i zabiegamy wspólnie z władzami Warszawy o wszczęcie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego postępowania nakładającego na GDDKiA obowiązek uzupełnienia brakujących ekranów, a co za tym idzie adekwatnego zabezpieczenia mieszkańców dzielnicy Wilanów przed nadmiernym hałasem z POW. – dodaje Gajewska.

Wróć