Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich wybrany

09-11-2022 20:47 | Autor: Jakub Leduchowski
Konkurs na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich został rozstrzygnięty. Wygrał go Damian Jaworek, który od 12 grudnia rozpocznie pracę na rzecz całej społeczności szkolnej.

– Bardzo się cieszę, że Warszawa wybrała rzecznika praw uczniowskich. Co ważne, w prawie oświatowym nie ma obowiązku powoływania osoby na takie stanowisko na poziomie samorządów terytorialnych, ale jesteśmy przekonani, że to słuszna decyzja. Pan Damian Jaworek, który został wyłoniony w otwartym konkursie na stanowisko Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich, ujął nas ogromną wiedzą i doświadczeniem w obszarze edukacji – komentuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m. st. Warszawy odpowiedzialna m. in. za miejską edukację. – W obliczu olbrzymich wyzwań i problemów polskiej oświaty, zależy nam na budowaniu przyjaznej i otwartej szkoły. Dlatego do zadań rzecznika będzie należało informowanie uczniów o przysługujących im prawach, ale będzie on również współpracował z dyrektorami i nauczycielami, samorządami uczniowskimi i radami rodziców – dodaje wiceprezydent.

– Stołeczna młodzież bardzo aktywnie angażuje się w działania na rzecz przestrzegania praw uczennic i uczniów. To właśnie z inicjatywy młodych ludzi, w tym Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, została powołana funkcja Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Chcemy żeby to właśnie Warszawa stała się wzorem do naśladowania w budowaniu przyjaznych i otwartych społeczności szkolnych – podkreśla Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m. st. Warszawy.

Jak wybrano rzecznika praw uczniowskich?

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. Nabór na to stanowisko został przeprowadzony w drodze otwartego konkursu (ogłoszenie opublikowane 29 sierpnia br.) w odpowiedzi wpłynęło 16 zgłoszeń. Wymagania formalne wskazane w rekrutacji: wykształcenie wyższe, min.3-letni staż pracy, powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu oświaty, administracji publicznej lub realizacji projektów edukacyjnych) spełniło 9 kandydatów. Do testu wiedzy przystąpiło 2 kandydatów, których zaproszono także na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja konkursowa wskazała ostatecznie pana Damiana Jaworka.

– Bardzo dziękuję za zaufanie i powierzenie mi funkcji Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Chciałbym, żeby uczniowie postrzegali szkołę jako bezpieczną przestrzeń do własnego rozwoju i edukacji – mówi Damian Jaworek. – Moim zadaniem będzie łagodzenie konfliktów drogą mediacji przy wsparciu specjalistów, pomoc w przezwyciężaniu różnych trudności w szkołach, przede wszystkim budowanie pomostów między uczniami i między uczniami a nauczycielami, tworzenie warunków do podejmowania działań na rzecz szerzenia kultury dialogu i włączania uczniów w podejmowanie decyzji o regułach współżycia społeczności szkolnej – dodaje.

Czym będzie zajmował się rzecznik?

Do obowiązków Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich będzie należało m. in.:

– koordynowanie programów polityki oświatowej m.st. Warszawy. Inicjowanie i opracowywanie działań podnoszących atrakcyjność oferty edukacyjnej i wychowawczej podległych placówek. Bieżąca współpraca z instytucjami oraz organizacjami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością związaną z edukacją;

– informowanie uczniów o przysługujących im prawach, organizowanie spotkań, debat, warsztatów o charakterze informacyjnym, promowanie postaw demokratycznych, partycypacji społecznej, zasad równości, przeciwdziałania dyskryminacji, wskazywanie ścieżek postępowania w przypadkach naruszania praw uczniowskich oraz przejawów dyskryminacji;

– współpraca z władzami szkół i placówek oświatowych, w tym wsparcie przy opracowywaniu zapisów w statutach szkolnych chroniących prawa ucznia, współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy, dzielnicowymi radami młodzieżowymi oraz samorządami szkolnymi.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełni istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. To także odpowiedź na postulaty młodych ludzi - badania pokazały, że taką potrzebę widzi ponad 70 proc. warszawskich uczniów.

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Damian Jaworek – socjolog, antropolog, absolwent Wydziału Socjologii i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat II nagrody im. Floriana Znanieckiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od początku swojej drogi zawodowej związany z trzecim sektorem. Od 2016 roku pracował w Fundacji Stocznia, gdzie zajmował się koordynacją i prowadzeniem badań społecznych, w tym edukacyjnych (we współpracy m. in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Orange, Centrum Nauki Kopernik). Realizował projekty obywatelskie i młodzieżowe ze szkołami i instytucjami samorządowymi oraz procesy konsultacji społecznych. Koordynował warszawski program grantowy Inicjatywy Sąsiedzkie, aktywizujący społeczności poszczególnych dzielnic Warszawy. Współautor poradników dla nauczycieli i edukatorów.

Wróć