Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Warszawski rzecznik broni konsumentów

15-03-2023 21:37 | Autor: MB
Aż 10 tys. porad telefonicznych, osobistych lub pisemnych. 2,5 tys. przyjętych wniosków konsumentów. 1,9 tys. wystąpień do przedsiębiorców. To ubiegłoroczny bilans pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów w stołecznym Ratuszu.

15 marca 1962 r. prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy w przemówieniu przed Kongresem stwierdził, że „konsumenci to my wszyscy”. Wówczas sformułowane zostały podstawowe prawa konsumentów: do informacji, do wyboru, do bezpieczeństwa i do reprezentacji. Obecnie 15 marca obchodzi się Światowy Dzień Konsumenta.

– Jednym z zadań miasta jest ochrona konsumentów – mówi Miejski Rzecznik Konsumentów Małgorzata Rothert. – Można u nas skorzystać z bezpłatnych porad i informacji prawnej. W przypadku sporu z przedsiębiorcą występujemy do przedsiębiorców w imieniu konsumentów, by doprowadzić do polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem interesu konsumenta, a także wskazać przedsiębiorcy jego powinności w świetle obowiązującego prawa.

Rzecznik – oczywiście w sytuacji, gdy uznaje roszczenia konsumenta za słuszne – wspiera też konsumentów w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej. Przygotowuje projekty pozwów, przedstawia sądom swój pogląd w sprawie, wstępuje do postępowania po stronie konsumenta, a nawet może wytoczyć na jego rzecz powództwo.

Od porady do sprawy w sądzie

W ubiegłym roku wydział Miejskiego Rzecznika Konsumentów udzielił 9,8 tys. porad osobistych lub telefonicznych oraz ponad 600 pisemnych. Po przeanalizowaniu ok. 2500 wniosków konsumentów w 1866 sprawach Rzecznik wystąpiła do przedsiębiorców. Większość tych wystąpień była skuteczna – przedsiębiorcy weryfikowali swoje stanowiska i uznawali argumenty podniesione przez rzecznika, bądź przedstawiali propozycje zawarcia ugody z konsumentem.

W 96 przypadkach udzielono konsumentom pomocy na drodze sądowej. Z udziałem Rzecznika toczyło się 78 spraw przed sądami, w tym 20 spraw wszczętych w latach poprzednich.

Szereg spraw zakończyło się pozytywnymi dla konsumentów wyrokami. Kilka przykładów:

– Sąd potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny, podszywający się pod dotychczasowego dostawcę, stosował nieuczciwe praktyki rynkowe w procesie pozyskiwania klientów, tj. wobec 56 konsumentów, na rzecz których Rzecznik wytoczyła powództwo.

– Sąd poparł apelację Rzecznika, uznając, że niedopuszczalne jest pobieranie przez pośrednika organizującego przewóz przesyłki kurierskiej dodatkowych opłat za tzw. „dużą paczkę” – bez właściwej weryfikacji wymiarów przesyłki.

– Sprzedaż podrobionego iPhon'a – Rzecznik wystąpiła do sądu przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy, domagając się zwrotu ceny zapłaconej za towar pozbawiony cech przedstawianych w ofercie, sąd w wyroku w całości uwzględnił to żądanie.

– Sądy wydały kilka nakazów zapłaty na rzecz konsumentów, którzy odstępowali od umów o świadczenie usług medycznych w formie pakietów zawieranych na tzw. pokazach.

Co zgłaszamy rzecznikowi?

Większość sporów związanych z umowami sprzedaży wynika z tego, że sprzedawcy nie respektują praw konsumentów do reklamowania wad towarów, uchylają się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, obarczają konsumentów winą za powstanie wady i nagminnie wskazują na uszkodzenia mechaniczne towarów w okresie obowiązywania rękojmi.

W 2022 r. najwięcej wniosków, a tym samym wystąpień do przedsiębiorców związanych z reklamacjami dotyczyło urządzeń AGD i RTV, telefonów, laptopów oraz takich towarów jak meble, artykuły wyposażenia wnętrz. Częste były także spory na tle reklamowania zakupionych samochodów i środków transportu osobistego.

Przykładowo – osoba niepełnosprawna reklamowała wózek inwalidzki, którego elementy – ze względu na niską jakość – ulegały zbyt szybkiemu zużyciu. Naprawy wykonywane przez sprzedawcę były nieskuteczne. Konsument przy pomocy swojego opiekuna odstąpił od umowy z powodu istotnej wady towaru, ale wózka nie mógł odesłać, ponieważ dostawa nowego opóźniała się. Sprzedawca uznał, że w tej sytuacji pieniędzy nie zwróci. Po interwencji rzecznika zwrócił jednak pieniądze i dostosował termin odbioru wózka do momentu, kiedy konsumentowi dostarczono nowy sprzęt.

Częste są też zgłoszenia wadliwego wykonania umowy o dzieło. To głównie wszelkiego rodzaju prace remontowe w mieszkaniach – układanie podłóg, montaż okien, drzwi, zabudowa kuchni i innych pomieszczeń. Przedmiotem sporów były też usługi pralnicze oraz motoryzacyjne.

Wróć