Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

W miejskich szpitalach trwają szczepienia

13-01-2021 20:58 | Autor: GK
W szpitalach nadzorowanych przez miasto, z których osiem funkcjonuje obecnie jako szpitale węzłowe, w kolejce do szczepień czeka blisko 16 tys. personelu medycznego i niemedycznego z priorytetowej „grupy zero”. Dotychczas wszystkie miejskie szpitale otrzymały niecałe 2,9 tys. szczepionek.

– Aby sprawnie szczepić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz personel pomocniczy, szpitale węzłowe muszą mieć zapewnione dostawy odpowiedniej liczby szczepionek. Szacujemy, że w całej Warszawie w ramach etapu 0 na szczepienia czeka około 100 tys. osób, z czego połowa to pracownicy sektora ochrony zdrowia. Rząd ogłosił, że zapisy na szczepienia personelu medycznego oraz pracowników szpitali, przychodni i aptek potrwają do 14 stycznia. Obecnie z funkcjonujących w Warszawie 23 szpitali węzłowych osiem z nich to szpitale miejskie – Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny – do których w ramach szczepień etapu 0 zgłosiło się ponad 4 tys. własnego personelu oraz ponad 11 tys. pracowników z innych podmiotów medycznych, a lista zgłoszeń będzie dłuższa. We wszystkich miejskich szpitalach zaszczepiliśmy już ponad 2 tys. personelu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Trwa proces szczepień pracowników ochrony zdrowia

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (NPS), priorytetem szczepień w etapie 0 zostali objęci pracownicy ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się w etapie 0 otrzymały również m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ustaleniami, etap 0 obejmuje również rodziców wcześniaków, które są hospitalizowane.

W oparciu o wytyczne rządowe, szczepienia personelu medycznego i niemedycznego odbywają się w szpitalach węzłowych, które szczepią zarówno swoich pracowników, jak i pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

Aktualnie we wszystkich dziesięciu szpitalach nadzorowanych przez miasto w ramach NPS zgłosiło się średnio 52 proc. załogi, w tym lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu.

Szczepienia dla seniorów i nauczycieli – brakuje wytycznych

Renata Kaznowska: – Władze centralne zapowiadają, że już 15 stycznia ma się rozpocząć proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, a od 25 stycznia ruszą szczepienia kolejnych grup. W tym czasie nadal będą podawane dawki szczepień pracownikom sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w kolejnym, I etapie, szczepieniami przeciw COVID-19 zostaną objęci: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska, w Warszawie szczepienia w ramach etapu 0 i I obejmą ponad 630 tys. osób, z czego ponad 480 tys. to seniorzy i dodaje: – Dotychczas wiemy, że jedynym kryterium kolejności szczepienia seniorów uwzględnionym przez rząd w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 jest wiek – Ministerstwo Zdrowia informuje, że w pierwszej kolejności szczepione mają być osoby powyżej 75. roku życia.

Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie brało udział w organizacji transportu do punktów szczepień i opieki w tym czasie dla osób ze specjalnymi potrzebami: starszych, przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla, że władze Warszawy wraz z dziewięcioma innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich (UMP) przekazały ministrowi Dworczykowi, który pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19, propozycje szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. – Szacujemy, że w Warszawie będzie to grupa ok. 11 tys. mieszkańców, z czego ponad tysiąc osób wymaga transportu specjalistycznego. Zaproponowaliśmy, aby osoby wymagające specjalistycznego transportu były szczepione w domach przez zespoły mobilne, a pozostała grupa, ok. 10 tys. mieszkańców, była dowożona transportem zorganizowanym przez miasto. Czekamy na zatwierdzenie tych założeń przez rząd – mówi Renata Kaznowska.

Samorządy nie otrzymały również szczegółowych wytycznych dotyczących szczepień kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla: – Aby przygotować się do procesu szczepienia kolejnej bardzo dużej grupy mieszkańców naszego miasta (32 tys. nauczycieli, 13 tys. kadry niepedagogicznej i 13 tys. pracowników przedszkoli), wysłaliśmy do pracowników oświaty zapytanie, kto będzie zainteresowany szczepieniem. Po 7 stycznia otrzymamy deklaracje, ilu nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. Natomiast w Warszawie cały sektor oświaty, w tym prywatne placówki – to blisko 68 tys. nauczycieli.

Warszawa razem z UMP wnioskowała o dodanie pracowników zarówno sektora oświaty, jak i żłobków do etapu I: – Zapisy dotyczące włączenia nauczycieli do tej grupy znajdują się w rządowym programie szczepień, natomiast czekaliśmy na decyzję rządu o objęciu szczepieniami w etapie I pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech – ten postulat został przyjęty, ale nie widnieje w dokumencie rządowym. W efekcie to co znajduje się w Narodowym Programie Szczepień, który ma być wykładnią, znacznie odbiega od podawanych przez rząd informacji – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Jakie grupy osób obejmą kolejne etapy szczepień?

W ramach etapu II ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagających wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II szczepieniami zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie III będą szczepieni przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

Rejestracja na szczepienia i mapa punktów szczepień

Na rządowej stronie gov.pl/web/szczepimysie opisano, że proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty, będzie można:

- skorzystać z bezpłatnej infolinii czynnej całą dobę pod numerem 989 (informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

- umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

- umówić się za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em.

Rządowe źródła udostępniły również mapę z punktami szczepień przeciw COVID-19 w całej Polsce – te dane są na bieżąco akutalizowane. W Warszawie ponad 40 punktów szczepień zostanie utworzonych w miejskich placówkach medycznych, w sumie w mieście powstanie ich blisko 300. Pełen wykaz punktów znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA