Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Ursynów w świetle statystyki

01-06-2022 21:52 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Od 2010 r. Ursynów posiada skromny przyrost liczbę mieszkańców z 144,6, do 153 tys w 2020 r. Stale maleje, w tym czasie dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego z 5,26 do 1,52. Średni warszawski w 2020 r, był ujemny wynosząc -0 84. Od 2010 r Ursynów posiada ujemne saldo migracji na 1000 ludności, wahające od -0,77 w 2010 r do – 1,39 w 2020 r.

W 2020 r. liczba pracujących w Ursynowie zbliżała się do 50 tys, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych do 1400. W 2020 r, dzielnica posiadała blisko 33 tys. podmiotów gospodarki narodowej w tym 22,9 tys. osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. Boom inwestycji mieszkaniowych od kilku lat należy do przeszłości, skoro w 2020 r. w przeliczeniu na 1000 osób oddano na Ursynowie 7,2 mieszkań, we Włochach 39,9, na Woli 27,6, Pradze Północ 26,5, Ursusie 25,4, Wilanowie 23,5, Białołęce 22,4.

Ursynów jest dzielnicą uczącej się młodzieży, mając w 2020 r. 1070 dzieci w przedszkolach, 14059 dzieci w szkołach podstawowych, 2775 młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i 23862 studentów SGGW, zajmującej wysokie miejsce wśród wyższych szkół rolniczych Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj przyjmuje ona studentów ukraińskich, według swojej specjalizacji.

O atrakcyjności Ursynowa decyduje jego powierzchnia geodezyjna według kierunków wykorzystania. Ursynów posiada 2294 ha gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, w tym 840 ha terenów mieszkaniowych, 83 ha terenów przemysłowych, 354 ha innych terenów zabudowanych oraz 153 ha terenów zurbanizowanych niezbudowanych lub w trakcie zabudowy.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w naszej dzielnicy obejmują 234 ha, tereny kolejowe 505 ha. Grunty rolne zajmują w Ursynowie 25,7 % ogólnego obszaru, a grunty leśne 21,1 %, tereny mieszkaniowe 19,2%, a tereny komunikacyjne 14,4 %.

784 ha wchodzi w Ursynowie w skład gminnego zasobu nieruchomości, z tego 221 ha zostało przekazane w użytkowanie wieczyste.

Dzielnica nasza posiada 1473 ha powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych, prawnie chronionych, w tym 894,9 ha jaki rezerwaty przyrody i 574,2 jako obszary chronionego krajobrazu i 4 ha jako użytki ekologiczne.

Walorem Ursynowa jest stosunkowe wysokie poczucie bezpieczeństwa obywateli. W 2000 r. zanotowano wg danych policji 1597 przestępstw o charaktery kryminalnym (z tego 44,3 % zostało wykrytych), 1094 przestępstwa o charakterze gospodarczym (63, 4 % wykryto) i 106 przestępstw o charakterze drogowym (96, 8 % wykryto). W stosunku do liczby ludności Ursynów należy do bezpiecznych dzielnic Warszawy.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem w Ursynowie, w Warszawie i w całej Polsce jest liczba ludności nieprodukcyjnej na 100 osób w wieku produkcyjnym. Dla kobiet w Ursynowie wynosi on 90 (w Warszawie także 90), dla mężczyzn 68 (w Warszawie 62), na Pradze Północ 50. Te niepokojące proporcje zmuszą nasz kraj, który jest jednym z uboższych krajów europejskich, do dokonania nowej reformy emerytalnej uwzględniającej doświadczenia rozwiniętych krajów europejskich.

Dzielnica nasza może się pochwalić, na tle pozostałych dzielnic warszawskich, dobrą sytuacją mieszkaniową. Ponad 90 % mieszkań Ursynowa wyposażona jest w nowoczesne media, z wyjątkiem urządzeń na gaz sieciowy (74 %). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 63,7 mkw. (w Warszawie 59, 3). O walorach edukacyjnych dzielnicy decyduje dostępność żłobków i przedszkoli, szkól podstawowych i liceów ogólnokształcących. Niestety,brak jest na Ursynowie atrakcyjnych techników i szkól policealnych.

Jesteśmy dumni z tego, że biorąc pod uwagę wyniki egzaminów (w procentach ósmoklasistów) zarówno z języka polskiego, angielskiego, a przede wszystkim z matematyki, są najlepsze w porównaniu z innym dzielnicami Warszawy.

W 2020 r. mieliśmy na Ursynowie 24730 studentów, w tym 7363 niestacjonarnych . Olbrzymia większość studentów Ursynowa uczy się w SGGW, cieszącej się wysokim prestiżem wśród uczelni rolniczych Europy środkowo-wschodniej.

W dziedzinie kultury Ursynów szczyci się 16 bibliotekami publicznymi i działalnością naukowo-wydawniczą, w tym 5 bibliotekami dla dzieci. Obok Ochoty – Ursynów ma największą liczbę czytelników na 1000 ludności – 2719 (w Warszawie jest ich 197). Potrzeby kulturalne dzielnicy obsługują dwa kina z blisko z 10 tys seansów rocznie,. Nie mamy niestety teatru – 150-tysięczna dzielnica nie ma też muzeum, nie licząc skromnej placówki SGGW. Przy okazji przypominam prośby społeczeństwa obywatelskiego pod adresem władz dzielnicy o:

- wyrażenie zgody na wystawienie przed ursynowskim ratuszem pomnika Juliana Ursyn Niemcewicza, patrona dzielnic, sekretarza Tadeusza Kościuszki;

zaadaptowanie obelisku, wystawionego przez dzielnicę naprzeciw Kościoła p.w. Ojca Pio, na obelisk ku czci żołnierzy Armii Krajowej walczących w rejonie Lasku Kabackiego. Do prośby mieszkańców Ursynowa w tej sprawie dołącza Związek Powstańców Warszaw i Światowy Zawiązek Armii Krajowej.

Częścią integralną kultury jest kultura fizyczna i sport. W świetle „Panoramy dzielnic Warszawy 2020” Ursynów posiadał 35 klubów sportowych i 45 sekcji sportowych. Liczba ćwiczących w klubach wynosił 5137, w tym tylko 1687 kobiet. Większość ćwiczących to młodzież do lat 18. W 2020 r. mieliśmy 125 trenerów i 79 instruktorów sportowych, W klubach sportowych Ursynowa dominują : piłka nożna,, judo, piłka ręczna, piłka siatkowa . Podobne dane w innych dzielnicach warszawskich, wskazują, że Warszawa należy w Europie do dzielnic najmniej usportowionych, co negatywnie wpływa na stan zdrowia jej mieszańców.

W 2020 r. lekarze podstawowej opieki udzielili na Ursynowie 16077980, a lekarze specjaliści 1040917 porad. Już w pierwszym roku pandemii mieszkańcy Ursynowa mieli podstawę narzekać na stan zdrowia mieszkańców dzielnicy, który pandemia ostatnich lat znacznie pogorszyła.

W strukturze zawodowej mieszkańców Ursynowa dominują pracujący na 1000 mieszkańców w handlu i naprawie pojazdów (71) w edukacji (47), w transporcie i gospodarce magazynowej (47) i budownictwie (24). Do zawodów deficytowych ,w skali ogólnowarszswskiej należeli: analitycy i operatorzy systemów telekomunikacyjnych,, betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani , elektrycy i elektromechanicy, graficy komputerowi i kierowcy autobusowi , lekarze, Do zawodów nadwyżkowych należą: pracownicy przetwórstwa spożywczego, prawnicy, sekretarki i asystenci, ekonomiści,. Na tym tle zrozumiany jest fakt, że na 1367 bezrobotnych Ursynowa 735 posiadało wykształcenie wyższe.

Wróć