Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Tak dla Bazarku, nie dla lokalizacji przy ulicy Polaka

20-07-2016 22:54 | Autor: Piotr Skubiszewski (NU)
Mieszkańcy ul. Polaka i Kulczyńskiego spotkali się aby porozmawiać o tymczasowej lokalizacji Bazarku na Dołku. Spotkanie zostało zorganizowane przez Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al. KEN oraz Stowarzyszenie Nasz Ursynów. Oba stowarzyszenia są społeczną stroną w postępowaniu o wydanie warunków zabudowy dla tymczasowej lokalizacji dla targowiska, które jest prowadzone przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Mimo wakacji w spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Wniosek inwestora obejmuje budowę tymczasowego pasażu handlowego wraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach leżących u zbiegu wzdłuż ul. Płaskowickiej i Al. KEN. Inwestor przewiduje zagospodarowanie powierzchni 2 300 m2, stworzenie 45 miejsc parkingowych oraz postawienie 60 kontenerowych modułowych pawilonów handlowych i zadaszonego targowiska na 100 stoisk (hala namiotowa). Obsługa komunikacyjna ma się odbywać przez obecnie istniejący chodnik wzdłuż Al. KEN, przebudowany na ciąg pieszo-jezdny.

Mieszkańcy sprzeciwiają się przeniesieniu bazarku w okolice ul. Polaka, gdyż uważają, że jest to nietrafiona lokalizacja dla targowiska. Ich zdaniem bazar w tym miejscu doprowadzi do pogorszenia się warunków życiowych i sytuacji parkingowej, do paraliżu komunikacyjnego oraz do degradacji środowiska naturalnego. Planowana inwestycja wpłynie jednocześnie negatywnie na estetykę okolicy, gdyż inwestor planuje postawienie 10 m namiotu przypominającego halę targową. Mieszkańcy wskazują, że są inne, znacznie lepsze lokalizacje dla bazarku, np. w okolicy Areny Ursynów. Dla jednej lokalizacji u zbiegu ul. Pileckiego i Płaskowickiej zostały w maju wydane przez Urząd Dzielnicy Ursynów warunki zabudowy. Mieszkańcy są oburzeni faktem, że burmistrz dzielnicy unika spotkania z ich przedstawicielami. O spotkanie zabiegają od prawie 4 miesięcy.

Stowarzyszenie Nasz Ursynów oraz Obywatelski Komitet Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al. KEN jako strony postępowania administracyjnego zapowiedziały, że jeżeli Urząd Dzielnicy Ursynów wyda warunki zabudowy dla inwestycji objętej wnioskiem, to zaskarżą decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zaapelowali jednocześnie do kupców i zarządu dzielnicy Ursynów o podjęcie realnych działań mających na celu zapewnienie rozsądnej lokalizacji dla bazarku, np. w okolicach Areny Ursynów. Ich zdaniem sprawa lokalizacji bazarku wymaga konkretnych działań, bo bazarek na Ursynowie jest potrzebny.

Poniżej znajduje się zestawienie argumentów przeciwko lokalizacji bazarku przy ul. Polaka:

– nie gwarantuje uzyskanie ładu przestrzennego (m.in. z uwagi na proponowaną halę - wysokość do 10 m, która będzie swoimi gabarytami przytłaczała przestrzeń, negatywnie wpływała na wizerunek tej części dzielnicy);

– będzie sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju;

– doprowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego;

– spowoduje, że emitowany poziom hałasu przez urządzenia, które będą niezbędne do obsługi planowanej inwestycji będą przekraczały standardy jakości środowiska;

– będzie stanowiło źródło uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków, zwłaszcza budynków przy ul. Polaka, inwestycja będzie realizowana w pobliżu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, co będzie potęgowało uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich budynków;

– obsługa komunikacyjna inwestycji od Al. KEN poprzez istniejący zjazd z ul. Polaka i ciąg pieszo-jezdny (poszerzony chodnik) będzie powodowała wiele skutków ubocznych dla mieszkańców budynków przy ul. Polaka, wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (nie tylko mieszkańców ul. Polaka, ale także dla innych osób korzystających obecnie z chodnika), w szczególności pieszych, doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego dla tej okolicy;

– doprowadzi do paraliżu parkingowego (zapewnienie zbyt małej ilości miejsc parkingowych, degradacja obecnie istniejących miejsc postojowych w okolicy);

– jest niezgodne ze stanowiskiem Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 14 października 2014 r., w którym to radni sprzeciwili się aby przy ul. Polaka umieszczono bazarek.

Wróć