Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Stanowisko Urzędu Dzielnicy Ursynów w sprawie „Bazarku na Dołku”

20-07-2016 22:57 | Autor: red.
W sprawie „Bazarku na Dołku” informujemy, że jesteśmy organem administracyjnym, który prowadzi postępowania w sprawach wpływających do urzędu.

Od kilku miesięcy urząd prowadzi korespondencję oraz spotyka się z przedstawicielkami Obywatelskiego Komitetu Obrony Terenów Zielonych pomiędzy ul. Polaka a Al. KEN. Informowaliśmy panie, które występowały do urzędu w imieniu tegoż Komitetu, że będziemy zwracali się do kupców z zapytaniem o możliwość publicznej prezentacji ich pomysłów na rozwiązanie problemu przeniesienia bazarku, niestety kupcy nie wyrazili woli spotkania i prezentacji swoich koncepcji.  Burmistrz Robert Kempa  podczas rozmowy z Panią Danutą Turkiewicz, przeprowadzonej 18  czerwca br., informował, że może spotkać się i przedstawić stan urzędowych postępowań dotyczących bazarku osobom zwracającym się z zapytaniem w tej sprawie, nie planuje jednak rozmów z organizacjami o charakterze politycznym. Niestety nie ma podstaw do organizowania publicznej debaty dotyczącej znalezienia lokalizacji dla bazarku, bo to zadanie leży po stronie kupców.  Urząd może jedynie  informować o tym, na jakim  etapie są postępowania administracyjne w sprawie warunków zabudowy dotyczących tymczasowej lokalizacji targowiska. 

Pragniemy zaznaczyć, że  20 lipca br., do urzędu zostało złożone pismo z załączoną listą poparcia (jak zadeklarował wnioskodawca zawiera ok. 5 tysięcy podpisów) osób popierających tymczasową lokalizację „Bazarku na Dołku” przy ul. Polaka.

Dodatkowo informujemy, że obecnie Urząd Dzielnicy Ursynów prowadzi postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy:

1. Na wniosek Stowarzyszenia Kupców i Inwestorów Giełdy "Na Dołku" z  lipca 2015 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie warunków zabudowy dla targowiska "Giełdy na Dołku" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu na części działek nr ew. 3/5, 2/1 oraz dz. nr ew. 7/5, 7/6 (pętla autobusowa) z obrębu 1-10-27 przy Al. KEN i ul. Płaskowickiej. Postanowieniem Nr 75/2015 ww. postępowanie zostało zawieszone. W dniu 18.04.2016r. i 11.05.2016r. wnioskodawca zmienił przedmiot i zakres terenu objętego wnioskiem poprzez wyłączenie z zakresu dz. nr ew. 3/5 (aktualnie dz. nr ew. 3/13) z jednoczesnym włączeniem części dz. nr ew. 8/1 z obrębu 1-10-27. Postanowieniem z 11.05.2016 r. postępowanie zostało podjęte. Obecny wniosek dotyczy budowy tymczasowego pasażu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 7/5 oraz na części działki nr ew. 7/6, 8/1 i 2/1 z obrębu 1-10-27 przy Al. KEN i ul. Płaskowickiej.

2. Na wniosek: Szaroszyk  & Rycerski Architekci" Sp. z 0.0. z  lutego 2016r., prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego pasażu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 7/5 oraz na części działki nr ew. 7/6, 8/1 i 2/1 z obrębu 1-10-27 przy Al. KEN i ul. Płaskowickiej . Jednocześnie informujemy, że dla tegoż inwestora  wydano decyzję ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie tymczasowego pasażu handlowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 28 z obrębu 1-10-21 u zbiegu ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej.

Wróć