Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Siła tradycji, moc innowacji

16-03-2016 21:05 | Autor: KS
Prowadzenie badań naukowych jest jednym z najważniejszych zadań SGGW. Wyróżniający się pracownicy uczelni zdobywają nagrody i wyróżnienia o znaczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym, a także nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki rozwiniętej współpracy wszystkich wydziałów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi oraz firmami różnych branż wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w SGGW mają bezpośrednie przełożenie na gospodarkę.

200 lat temu, kiedy powstawał Instytut Agronomiczny w Marymoncie, celem jego działania było unowocześnianie rolnictwa definiowanego jako: agronomia, leśnictwo i ogrodnictwo. Dzisiejsza SGGW to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy prowadzący badania naukowe i dydaktykę w wielu dziedzinach nie zawsze bezpośrednio związanych z rolnictwem. Na 13 wydziałach SGGW podejmowane są zagadnienia w obszarze nauk przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych oraz społecznych.

Inwestujemy w przyszłość

Dzisiejsze zaplecze naukowo-badawcze niewiele ma wspólnego z dwustuletnią historią uczelni. Kadra naukowa SGGW ma dostęp do nowoczesnych urządzeń, dzięki którym możliwe jest prowadzenie innowacyjnych badań na światowym poziomie. Modernizacja zaplecza materialnego uczelni akademickiej to proces nieustanny. W ostatnich latach w SGGW zrealizowanych zostało kilka kolejnych dużych inwestycji, w planach są kolejne. Obecnie najważniejszym zadaniem w zakresie rozbudowy zaplecza naukowo-badawczego jest tworzenie zintegrowanych zespołów laboratoriów, zwanych centrami badawczymi.

Centrum Wodne

Jest to ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska zlokalizowany na terenie głównego kampusu SGGW w Warszawie. Jego budowa była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, Działanie 13.1. Infrastruktura Szkolnictwa wyższego. Łączna wartość całej inwestycji wraz z wyposażeniem laboratoriów wyniosła 60 mln złotych.

Centrum Wodne jest największym krajowym obiektem badawczym zajmującym się problematyką wody. W jego skład wchodzi 20 laboratoriów z różnych dziedzin. Stanowi ono poligon doświadczalny dla naukowców i studentów SGGW. Obiekt dydaktyczny – „Park Wodny” to z kolei unikatowy w skali kraju ciąg dydaktyczny. Składa się on z modelu rzeki (od źródeł do ujścia) reprezentującego odcinek rzeki górskiej wraz przykładami budowli hydrotechnicznych. Rzeka połączona jest ze zbiornikami wodnymi, symbolizującymi jeziora oraz obszar bagienny. W zbiorniku końcowym znajduje się dok, który – dzięki zamontowaniu w nim szklanej ściany – umożliwia m. in. obserwację rozwoju strefy przybrzeżnej.

W Centrum Wodnym prezentowany jest monitoring zasobów wód powierzchniowych i wgłębnych na terenie naszego kraju. W oparciu o uzyskane dane przygotowywany jest program retencjonowania wód dla poprawy stanu i rozkładu w czasie zasobów wodnych dla celów przyrodniczych i gospodarki Polski.

Centrum Badań Biomedycznych

Centrum Badań Biomedycznych przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej zostało otwarte w październiku 2015 r. Na jego utworzenie uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. W nowoczesnych laboratoriach prowadzone są innowacyjne badania z pogranicza weterynarii i medycyny. Dofinansowanie pozwoliło na zmodernizowanie laboratorium Kliniki Chorób Koni oraz na zakup unikatowej aparatury naukowo-badawczej. Dzięki temu możliwe jest przeprowadzanie badań chorób i schorzeń niosących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Badania naukowe są prowadzone na zwierzętach z zachowaniem wszelkich norm etycznych.

W Centrum Badań Biomedycznych prowadzone są zarówno badania podstawowe – rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych.

Współpraca z gospodarką i instytucjami państwowymi

Uczelnia nieustannie poszerza ofertę rozwiązań wdrożeniowych dla gospodarki. Oprócz działalności poszczególnych wydziałów SGGW, istotne znaczenie w tym zakresie mają również laboratoria badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Projekty badawcze realizowane w obszarach biotechnologii, ochrony i kształtowania środowiska, techniki i technologii, ekonomii i nauk społecznych corocznie podlegają dyskusji i ocenie na ogólnouczelnianych sesjach naukowych. Wyniki badań są publikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

SGGW jest uczelnią innowacyjną, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących zarówno sektor małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Powołane Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW wspiera procesy transferu wiedzy i technologii poprzez budowę stałych relacji pomiędzy otoczeniem gospodarczym a zespołami badawczo-rozwojowymi uczelni oraz integrację jej środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z gospodarką, administracją rządową i samorządową, tworząc bazy sieci współpracy.

W latach 2013-2015 uczelnia zawarła ponad 350 porozumień o współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami reprezentującymi różne gałęzie gospodarki. SGGW także aktywnie uczestniczy w gremiach opiniotwórczych dla polityki konkurencyjności i innowacji, zabiera głos podczas planowania dokumentów o charakterze strategicznym dla regionu i kraju.

Grafen – sukces w walce z rakiem

Naukowcy Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dowiedli, że grafen może niszczyć komórki nowotworowe. Zespół profesor Ewy Sawosz-Chwalibóg z Zakładu Nanobiotechnologii dowiódł, że grafen przylega do komórki nowotworowej i tworzy wokół niej cieniutką warstwę, odcinając dostęp tlenu i składników odżywczych, co prowadzi do jej śmierci. Grafen nie tylko sam uśmierca komórki nowotworowe, ale może być też doskonałym nośnikiem innych substancji. Naukowcy SGGW swoje badania prowadzą na ludzkich liniach komórek glejaka oraz na guzach wyhodowanych z tych komórek. Komórki umieszczane są na rosnącym w jajku zarodku kury i już po kilku dniach powstaje tam prawdziwy ludzki guz glejaka. Metoda zainicjowana przez dr Martę Grodzik pozwala łatwo monitorować kolejne etapy rozwoju naturalnego ludzkiego guza.

Minikiwi z SGGW

Naukowcy z Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW wyhodowali nową odmianę minikiwi o nazwie Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta). Owoce zostały już wprowadzone do uprawy towarowej dzięki współpracy z sadownikiem z rejonu grójeckiego i trafiły na sklepowe półki. Wysokie wartości biologiczne i ciekawy smak owoców sprawiają, że będą one stanowić wartościowe poszerzenie dotychczasowej oferty na naszym rynku” – mówi dr hab. Piotr Latocha, twórca nowych polskich odmian Aktinidii. Obecnie prowadzone są dalsze badania, których celem jest dopracowanie technologii towarowej uprawy tej rośliny. Zakładane są kolejne plantacje.

Celem badań jest wybranie najlepszej odmiany oraz zoptymalizowanie uprawy w celu uzyskania dobrej jakości owoców. Poszukiwanie nowych roślin poszerzających asortyment na rynku owoców i warzyw o nowe gatunki czy odmiany, to w ostatnich latach jeden z ważniejszych kierunków badań w ogrodnictwie. Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta) charakteryzuje się dużymi walorami dietetycznymi i prozdrowotnymi, a jednocześnie dobrze wpisuje się w warunki glebowo-klimatyczne Polski. Owoce tej odmiany nazywane są zależnie od kraju: hardy kiwifruit, kiwiberry, kiwai, kiwibes lub minikiwi.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA