Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

SGGW - bogata oferta dydaktyczna

18-05-2016 23:04 | Autor: red.
37 kierunków studiów I i II stopnia, studia doktoranckie, podyplomowe i MBA – to oferta edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Co ważne, dydaktyka powiązana jest z działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną uczelni.

Studenci zdobywają tu wiedzę od pracowników naukowych, którzy są wybitnymi specjalistami w swoich dziedzinach. Mają także możliwość prowadzenia swoich prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie zaplecza naukowo-badawczego. Ponadto stała współpraca SGGW z różnego rodzaju podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi, sprawia, że program studiów dopasowany jest do stale zmieniającego się rynku pracy. Nie bez znaczenia są także dobre warunki lokalowe i socjalne, które zapewnia jeden z najlepiej zaplanowanych i wyposażonych kampusów akademickich w Polsce.

KADRA NAUKOWA

Zaplecze dydaktyczne to przede wszystkim wysokiej klasy wykładowcy, którzy są nie tylko ekspertami w konkretnej dziedzinie nauki, lecz także swoją wiedzę i doświadczenie potrafią przekazywać studentom. SGGW dysponuje liczną kadrą własnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Zatrudnionych jest tu 150 profesorów, 250 doktorów habilitowanych i ponad 750 doktorów. Zajęcia ze studentami prowadzą także praktycy – osoby, które nie są pracownikami naukowymi, ale ze względu na długi staż pracy w zawodzie mogą przekazać studentom cenną wiedzę praktyczną.

OFERTA DYDAKTYCZNA

Oferta kształcenia SGGW to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i zaocznym oraz jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria, a także studia doktoranckie, podyplomowe i MBA.

Wydział Rolnictwa i Biologii

– biologia

– rolnictwo

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

– weterynaria

Wydział Leśny

– gospodarka przestrzenna

– leśnictwo

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

– architektura krajobrazu

– biotechnologia

– inżynieria ekologiczna

– ochrona zdrowia roślin

– ogrodnictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

– budownictwo

– inżynieria i gospodarka wodna

– inżynieria środowiska

– ochrona środowiska

Wydział Technologii Drewna

– meblarstwo

– technologia drewna

Wydział Nauk o Zwierzętach

– bioinżynieria zwierząt

– hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

– zootechnika

Wydział Nauk o Żywności

– bezpieczeństwo żywności

– technologia żywności i żywienie człowieka

– towaroznawstwo

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

– dietetyka

– gastronomia i hotelarstwo

– żywienie człowieka i ocena żywności

Wydział Inżynierii Produkcji

– inżynieria systemów biotechnicznych

– technologie energii odnawialnej

– zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Nauk Ekonomicznych

– ekonomia

– finanse i rachunkowość

– logistyka

– turystyka i rekreacja

– zarządzanie

Wydział Nauk Społecznych

– pedagogika

– socjologia

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

– informatyka

– informatyka i ekonometria

JAK ZDOBYĆ DWA DYPLOMY?

Studia pierwszego stopnia to studia licencjackie lub inżynierskie. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera. Po ich ukończeniu student ma możliwość kontynuacji nauki na poziomie magisterskim na dotychczasowym lub innym (pokrewnym) kierunku studiów. Daje to możliwość zmiany profilu kształcenia po studiach pierwszego stopnia i uzyskania dwóch dyplomów na różnych kierunkach studiów.

STUDIA NA INNEJ UCZELNI KRAJOWEJ LUB ZAGRANICZNEJ

Na uczelni funkcjonuje punktowy system ocen ECTS, umożliwiający wymianę studentów między uczelniami w kraju i za granicą.

SGGW jest koordynatorem programu MostAR, w ramach którego od drugiego roku studiów można studiować 1-2 semestry na innej uczelni partnerskiej w kraju.

Studenci mają także możliwość odbycia części studiów na uczelni zagranicznej. Mogą korzystać m. in. z takich programów wymiany międzynarodowej jak: ERASMUS, CEEPUS, PAX. Uczelnia prowadzi współpracę badawczą i dydaktyczną z 275 uczelniami z 50 krajów świata.

PO ANGIELSKU

Na wszystkich wydziałach dostępne są przedmioty fakultatywne prowadzone w języku angielskim. W ofercie dydaktycznej znajdują się także pełne programy studiów II stopnia, na których językiem wykładowym jest angielski.

NOWOCZESNY KAMPUS

Większość zaplecza dydaktycznego SGGW znajduje się na terenie kampusu na warszawskim Ursynowie. Na obszarze 70 ha swoje siedziby mają wszystkie wydziały. Mieszczą się tu także domy studenta i obiekty sportowe.

Największa część kampusu powstała na początku XXI w. Są to więc budynki nowoczesne lub w ostatnich latach gruntownie zmodernizowane. Atutem SGGW jest także bogate wyposażenie zaplecza naukowo-badawczego. Studenci mają możliwość uczenia się w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych. Mogą także korzystać z platformy e-learningowej, centralnej Biblioteki SGGW i bibliotek wydziałowych. 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA SGGW

Biblioteka Główna SGGW jest jedną z największych bibliotek rolniczych w kraju. Gromadzenie zbiorów rozpoczęto w 1918 roku. Obecnie Biblioteka Główna posiada 500 tys. woluminów – książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych. Duża część zbiorów (ponad 45 tys. książek oraz bieżące roczniki czasopism) znajduje się w wolnym dostępie. Biblioteka jest skomputeryzowana, wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy, kserograficzny oraz skanery, co ułatwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Wszystkie czytelnie znajdują się w zasięgu bezprzewodowej sieci internetowej Wi-Fi.

WIEDZA PRAKTYCZNA

W SGGW duży nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Studenci część zajęć odbywają w należących do uczelni stacjach doświadczalnych (Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Wilanów-Obory, Leśnym Zakładzie Doświadczalnym w Rogowie, Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelaznej, Stacji Doświadczalnej Wydziału Rolnictwa i Biologii w Skierniewicach, a także na Polu Doświadczalnym w Wilanowie). W tych wszystkich placówkach studenci nie tylko prowadzą badania, lecz także mają okazję zapoznać się z tajnikami branży podczas targów i dni otwartych, na które przybywają współpracujący z uczelnią producenci i handlowcy reprezentujący wiodące przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

W procesie edukacyjnym wykorzystywane są najnowsze technologie, nowoczesne laboratoria i ośrodki doświadczalne. Do dyspozycji pracowników i studentów SGGW są najnowocześniejsze ośrodki naukowo-badawcze jak laboratorium Centrum Wodne oraz zespół laboratoriów, na który składa się Weterynaryjne Centrum Badawcze oraz Centrum Badań Biomedycznych wyposażone w innowacyjną aparaturę do badań z pogranicza weterynarii i medycyny.

Wróć