Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie

24-07-2023 11:27 | Autor: JL
W piątek kandydaci do miejskich liceów, techników i szkół branżowych poznali listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W tym roku dla 26,6 tys. stołecznych ósmoklasistów miasto przygotowało 31,1 tys. miejsc. O przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w Warszawie ubiegało się łącznie ponad 32,9 tys. kandydatów z całej Polski.

Wyniki i rekrutacja uzupełniająca

Wyniki naboru do warszawskich szkół ponadpodstawowych można od piatku od godz. 12:00 sprawdzić bezpośrednio w placówce lub elektronicznym systemie rekrutacji. Do 26 lipca do godz. 15:00 kandydaci potwierdzają czy chcą się uczyć w szkole, do której się zakwalifikowali, a 27 lipca do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Z końcem lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych w Warszawie – ten etap naboru odbywa się już poza systemem elektronicznym. Kandydaci składają więc wnioski o przyjęcie bezpośrednio w placówce, która dysponuje wolnymi miejscami - mają na to czas od 31 lipca do 2 sierpnia do godz. 15:00.

Wykaz wolnych miejsc w szkołach będzie opublikowany na: edukacja.um.warszawa.pl.

Kumulacja ósmoklasistów

W roku szkolnym 2023/2024 o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych ubiega się kolejne półtora rocznika ósmoklasistów. Kumulacja uczniów to wynik reformy oświaty wprowadzonej w 2017 r., której zasadniczą zmianą była likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej i 4-letnich szkół ponadpodstawowych.

– Od wielu miesięcy zwracamy uwagę, że nadchodzący rok szkolny dla szkół ponadpodstawowych będzie najtrudniejszym w ponad 30-letniej historii, kiedy samorządy stały się organami prowadzącymi szkoły. Od dawna przygotowujemy się na przyjęcie tak dużej liczby kandydatów. Podkreślam, że Warszawa jako jedyny samorząd na Mazowszu zapewniła o 4,5 tys. więcej miejsc niż łączna liczba absolwentów wszystkich warszawskich szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Na 26,6 tys. absolwentów Warszawa przygotowała w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto łącznie ponad 31,1 tys. miejsc, w tym: 20,5 tys. w liceach ogólnokształcących, 8,9 tys. w technikach i 1,7 tys. w branżowych szkołach I stopnia. Pierwsze klasy powstaną w 99 miejskich liceach, 44 technikach i 17 branżowych szkołach I stopnia.

Warszawa apeluje do metropolii i mazowieckiej kurator oświaty

– W ostatnich dniach zwiększyliśmy pulę miejsc w szkołach ponadpodstawowych z 30,5 tys. do 31,1 tys. To wielki wysiłek organizacyjny, za co bardzo dziękuję dyrektorom i dyrektorkom szkół oraz burmistrzom dzielnic. Na 32,9 tys. kandydatów - 28,4 tys. zakwalifikowało się do wybranych szkół. Teraz zobaczymy, ilu z nich potwierdzi swój zapis do szkoły. Na tym etapie rekrutacji mamy 2,7 tys. wolnych miejsc, ale 2 tys. z nich musimy zarezerwować dla uczniów obecnych klas pierwszych, którzy piszą jeszcze w sierpniu poprawki. Część z tych 2 tysięcy miejsc jeszcze odzyskamy, ale część uczniów z pewnością będzie powtarzała pierwszą klasę. Na dziś 4,5 tys. kandydatów nie zakwalifikowało się na wybrane przez siebie miejsca – wyjaśnia Renata Kaznowska i dodaje, że dyrektorzy placówek muszą odpowiedzialnie planować liczbę nowych oddziałów i nie tylko zapewnić nauczycieli, ale również zadbać o bezpieczeństwo młodzieży.

– Oczekujemy, że mazowiecka kurator oświaty pilnie zwoła naradę przedstawicieli wszystkich gmin metropolii prowadzących szkoły ponadpodstawowe, co spowoduje, że na etapie rekrutacji uzupełniającej znajdą się dodatkowe miejsca dla kandydatów na terenie poszczególnych miast – dodaje wiceprezydentka.

Konieczne zmiany w edukacji

Warszawa postuluje do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmiany finansowania oświaty. Na liście najpilniejszych żądań jest wniosek o przyznanie rządowego dofinansowania dla samorządów, które zapewniają kształcenie uczniom szkół ponadpodstawowych spoza powiatu. Przypomnijmy, że w naborze do szkół ponadpodstawowych nie obowiązuje rejonizacja.

– Warszawa jest największym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce. W miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych, 38 proc. uczniów to młodzież spoza stolicy. Chcemy zapewnić im takie same szanse edukacyjne, jakie mają ich rówieśnicy z Warszawy, dlatego domagamy się wprowadzenia w rozporządzeniu subwencyjnym nowej wagi rekompensującej dla powiatów, o wskaźniku 0,42 na uczniów szkół ponadpodstawowych spoza powiatu, w którym działa szkoła ponadpodstawowa – wyjaśnia Renata Kaznowska.

Proponowane przez ratusz rozwiązanie pozwoli zrekompensować samorządom, które przyjmują uczniów z innych powiatów, koszty ich kształcenia. Warszawa przeznacza około 100 mln zł rocznie na kształcenie w szkołach ponadpodstawowych młodzieży z innych powiatów.

Samorządy finansują edukację domową

Warszawa wystąpiła również do MEiN o zmianę przepisów dotyczących zasad finansowania tzw. edukacji domowej. Stołeczny ratusz chce, aby rządowa subwencja oświatowa była w tym wypadku naliczana w oparciu o faktyczną liczbę uczniów w danym miesiącu, a nie na podstawie danych z września roku poprzedzającego. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami uczeń może zmienić szkołę w dowolnym momencie. W ciągu roku, od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r., w Warszawie przybyło ponad 10 tys. uczniów z całej Polski, którzy rozpoczęli edukację online, rejestrując się w warszawskiej szkole. Na wszystkich tych uczniów Warszawa nie dostaje środków z MEiN.

Obecnie przyjęte przez resort oświaty mechanizmy zmuszają samorządy do „kredytowania” edukacji domowej z własnego budżetu. Wydatki poniesione przez Warszawę w 2022 r. na dotowanie jednej z placówek tego typu wyniosły niemal 40 mln zł, a subwencja oświatowa zaledwie 5,8 mln zł. W roku 2023 „kredytowanie” przez warszawskie szkoły edukacji online wyniesie co najmniej 15 mln zł, ale jeśli liczba uczniów w edukacji domowej będzie rosła, to od września 2023 r. dopłata będzie dużo większa.

– Żądamy pilnej zmiany mechanizmu naliczania subwencji. Te 40 mln zł, które Warszawa straciła na krzywdzącym mechanizmie naliczania subwencji, chcemy przeznaczyć na podwyżki dla kadry nauczycielskiej. W pierwszej kolejności chcemy zwiększyć dodatek za wychowawstwo opiekunów w przedszkolach – apeluje wiceprezydentka Renata Kaznowska.

Wakaty nauczycielskie

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto stołeczne Warszawa, pracuje ponad 31 tys. nauczycieli i nauczycielek.

– Na podstawie arkuszy organizacyjnych, przygotowanych przez dyrektorów w maju tego roku, widzimy coraz większe braki kadrowe. Mamy blisko 4,3 tys. wakatów wśród nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych, a to blisko o 700 więcej niż rok temu w tym samym czasie – wylicza wiceprezydentka.

Ta liczba z początkiem roku szkolnego ulegnie zmniejszeniu o ok. 30 proc., jednak obserwowany jest bardzo niepokojący trend skokowego wzrostu liczby wakatów rok do roku. W latach wcześniejszych liczba wakatów rosła o ok. 200 rocznie. Tylko w szkołach ponadpodstawowych na koniec maja br. brakowało ponad 1,7 tys. nauczycieli.

– To nie mury uczą w szkołach, a nauczyciele. A tych z każdym rokiem brakuje coraz więcej – dodaje Sławomir Kasprzak, dyrektor najlepszego w Polsce technikum, Technikum Mechatronicznego nr 1 – Brakuje kadry do nauki matematyki, fizyki, chemii, informatyki itp. A przecież to nasza wielka odpowiedzialność wobec młodzieży, którą przyjmujemy, aby zapewnić im prawidłowy proces kształcenia i jak najlepiej przygotować do dorosłego życia – mówi.

Wróć