Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Płatne parkowanie na Mokotowie

02-11-2022 20:59 | Autor: zdm.waw.pl
Trwają prace związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania w dzielnicy Mokotów. Zarząd Dróg Miejskich wyznaczy tam ok. 3,8 tys. miejsc postojowych, wprowadzi też inne zmiany w ruchu. Część ulic stanie się jednokierunkowa, co pozwoli uzyskać dodatkowe miejsca, w tym niektóre tylko dla mieszkańców.

SPPN na Mokotowie w liczbach

Strefa płatnego parkowania została wprowadzona na terenie części dzielnicy ponad dekadę temu. Objęła wtedy powierzchnię 1,1 km2. Teraz strefa obejmie kolejne rejony dzielnicy Mokotów począwszy od 2 stycznia 2023 roku. Na ulicach pojawi się 116 dodatkowych parkomatów (oprócz już działających na terenie “starej” SPPN), trzeba też ustawić nowe znaki pionowe oraz poziome, aby precyzyjnie wyznaczyć miejsca postojowe.

Na Mokotowie strefa płatnego parkowania obejmie łącznie 85 ulic, alei i placów mających status drogi publicznej. Zgodnie z przepisami strefa nie jest wprowadzana na drogach wewnętrznych, terenach osiedlowych i terenach prywatnych. Za organizację ruchu i parkowania na takich obszarach odpowiadają ich zarządcy.

Ponad 5 tysięcy miejsc

Łączna długość ulic ze strefą płatnego parkowania w dzielnicy to 40 km. Zostanie wyznaczonych na nich ok. 5,3 tys. ogólnodostępnych miejsc postojowych, z czego 3,8 tys. przypadać będzie na obszar włączony do strefy. Zgodnie z przepisami, co najmniej 4% wszystkich miejsc to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, bilans parkingowy poprawią strefy przeznaczone do parkowania tylko dla mieszkańców. To miejsca (za znakiem B-35) oraz strefy (za znakiem B-39) z zakazem postoju, który nie będzie dotyczył tylko posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, przysługującego mieszkańcom najbliższej okolicy.

Są one wprowadzane tam, gdzie niemożliwe jest wyznaczenie pełnowymiarowych – w rozumieniu odpowiednich przepisów – stanowisk postojowych, co jest warunkiem koniecznym do poboru opłat. Łącznie w obszarze SPPN na Mokotowie będzie ponad 400 dodatkowych miejsc dla samochodów mieszkańców.

Ulice jednokierunkowe

Obecnie w obszarze SPPN na Mokotowie jest ponad 30 odcinków ulic jednokierunkowych (jedna ulica może mieć kilka odcinków). W ramach wprowadzania strefy ruch jednokierunkowy pojawi się na 11 odcinkach przy 8 kolejnych ulicach. Celem zmian w organizacji ruchu jest zwiększenie liczby legalnych miejsc postojowych.

Parkowanie na jezdni

Wprowadzenie strefy płatnego parkowania niesie ze sobą obowiązek wykonania nowych projektów organizacji ruchu dla praktycznie wszystkich ulic, które mają być nią objęte. Zazwyczaj są to kosmetyczne poprawki. Na niektórych lokalnych uliczkach parkowanie zostanie w części lub całości przeniesione na jezdnię, uwalniając przestrzeń na chodnikach dla pieszych.

Harmonogram prac

Na wszystkich ulicach włączanych do SPPN musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej ulicy projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu. Po zatwierdzeniu projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Może się to wiązać z przejściowymi utrudnieniami, takimi jak czasowe wyłączenie z użytku miejsc postojowych w celu zmiany lub odświeżenia oznakowania.

Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem wykonawca musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 2 stycznia 2023 roku, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Wróć