Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Państwo i teatr

25-11-2015 21:29 | Autor: Andrzej Celiński
W Europie twórczość kulturalna w większości jej kosztów finansowana jest przez państwo (rząd, prowincje, miasta). Sprzedaż sztuki, poza filmem, bardziej popularną i w żadnym przypadku nie symfoniczną muzyką oraz częściowo książką, nigdzie w Europie nie przynosi więcej, niż kilkanaście do trzydziestu procent wpływów instytucji kultury. Są dziedziny sztuki bardziej dochodowe i takie, które prawie nie przynoszą dochodu. Na jednym biegunie jest film fabularny, na przeciwnym wielkogabarytowa rzeźba. Teatr, z biletów, to nie więcej niż 30% wpływów.

Filharmonia jeszcze mniej. Są natomiast w Europie różne instrumenty finansowania kultury z rynku, poprzez para-podatki przede wszystkim. U nas prawie ich nie ma. Na mój wniosek ustanowiono finansowanie z odpisu od gier liczbowych, lecz to kropla w morzu uzasadnionych potrzeb. Zaproponowałem wstępnie ten instrument, żeby zyskać rok na wypracowanie instrumentów bardziej skomplikowanych i obfitszych. Po trzech miesiącach nie byłem już jednak ministrem. Kolejny szef resortu kultury nie podjął tematu. No cóż, życie.

Do napisania tekstu na ten temat sprowokował mnie teatr. Szczególnie szlachetna i dla kulturowej edukacji ludzi specjalnie jakoś użyteczna dziedzina sztuki. Trzymajmy się więc teatru. W kontekście relacji państwo – kultura.

Z wystawieniem sztuki teatralnej wiążą się nie tylko koszty płac: reżysera, scenografa, kierownika literackiego, dyrektora, sprzątaczy, kasjerów, ochrony i księgowych. To także koszty remontów i amortyzacji budynku, napraw i amortyzacji urządzeń technicznych, koszty ciepła, wody, energii, kostiumów, mydła, papieru toaletowego, żarówek a przede wszystkim tego, co umyka uwadze laików – koszty tłumaczeń, licencji, archiwizacji. Nawet sześć setek widzów na spektaklu nie opłaci takiej armii ludzi. Prawdziwy teatr repertuarowy zdolny wystawiać sztuki w pełnej obsadzie, to codziennie wieczorem praca przynajmniej trzydziestu, czterdziestu osób. I drugie tyle w pierwszej części dnia próbujących. Nie codziennie teatr wystawia. Aby wystawiać,musi próbować. Im większa obsada, im ambitniejsze cele, tym więcej prób. W mniejszych ośrodkach są znaczne ograniczenia, jak idzie o publiczność, czyli widzów płacących za bilety. Nie wszędzie są dość zamożni ludzie. Rzadko który teatr ma sześćset krzeseł.

Kultura, a już specjalnie teatr, to fundament kapitału ludzkiego. To język. Wrażliwość. Inspiracja. Interpretacja. Pomoc dla samodzielnego myślenia. Wyzwanie. Punkt odniesienia. To istotny w Polsce – z uwagi na naszą szczególnie trudną historię – element tożsamości narodowej. Jeśli chcemy ten ludzki kapitał budować (a trzeba go budować wciąż od nowa) i wzmacniać, to zależeć nam powinno na jakości instrumentu, którym jest sztuka. W teatrze – to: repertuar, jakieś proporcje pomiędzy klasyką a awangardą, różnorodność epok, stylów, języków, środków przekazu, tematów. Bo teatr to też ogromnie istotne miejsce doraźnego dialogu społecznego. A więc też odmienne punkty widzenia, różne racje, argumenty, a nawet wartości. To polemika z rzeczywistością. Na pewno więcej polemiki niż afirmacji. Taką funkcję pełni teatr. Taka jest rola sztuki. Teatr nie jest po to by podobać się władzy. Ani nawet, do jakiegoś miejsca po to, by ulegać gustom publiczności. To zresztą najtrudniejszy punkt.

Współczesna Europa: Francja, Niemcy, Austria, Hiszpania, Dania, Holandia – jakoś wie, że poddać to wszystko rynkowi, to błąd. Podobnie jak w edukacji. Bo co to jest rynek? Jakie są konsekwencje jego reguł i mechanizmów?

Najpierw ta, że każdy koszt musi być pokryty przychodem. A więc bezwzględne i bezwarunkowe cięcie kosztów. Mniej aktorów, tańsze teksty, nic nowego, zero tłumaczeń, zero kosztów licencji (praw autorskich). Najlepiej grać stare monodramy w jakiejś zacienionej, brudnej i zimnej przestrzeni.

I maksymalizacja przychodu. Czyli nic trudniejszego, nic ambitniejszego, nic kontrowersyjnego, jeśli kontrowersyjność mogłaby uszczuplić widownię. Absurd.

Mecenat państwa w Europie uznaje się za konieczny. Także ze względu na konkurencję. Dzisiaj o konkurencyjności gospodarek decyduje wartość kapitału ludzkiego. Czyli nasycenie społeczeństwa trafnie zidentyfikowanymi, starannie kształconymi mózgami odważnych i dobrze komunikujących się ze sobą ludzi. Nie sposób zignorować rolę kultury w budowaniu wartości tego kapitału. A także promocji miejsca. Wizerunku.

I tu jest właśnie największy kłopot demokracji. Nie tylko demokracji w Polsce, ale i we Francji, w Niemczech, w Danii. Dajesz, to wymagasz. Bez pięknoduchostwa. Napięcie pomiędzy polityką a sztuką jest wpisane w tę relację. Nie ma takich pieniędzy, których nie wziąłby reżyser, aktor, tłumacz, scenograf. Nigdy nie powie „dość tej kasy” dyrektor teatru. I nigdy dość kasy w kasie państwa, województwa, gminy. Napięcie być musi. Zdajmy sobie też do końca sprawę, że ten, kto daje, zawsze ma przewagę nad tym, który bierze. Rzecz jasna, najwięcej zależy od samych ludzi. Od ich osobistej kultury, ale też od kultury miejsca: miasta, kraju. W teatrze i w urzędzie. Od ich osobowości, wartości, poziomu, wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności, humorów, cyklów, uzależnień. Nie żartuję. Takie jest życie.

Jeśli się o tym wszystkim wie (a nie jest to wiedza trudna do pojęcia), to szuka się rozwiązań tego, co da się rozwiązać. Szuka się odpowiednich ludzi, próbuje, sprawdza, rozmawia. Ustala się kryteria. Pilnuje standardów. I tworzy właściwe prawo. Także to, które reguluje kwestie finansowe. Z pamięcią o roli kultury, kłopotach interpretacyjnych i o tym, że jedną z najbardziej istotnych funkcji sztuki jest prowokacja. Wszak idzie o myślenie. O pobudzenie. O uruchomienie różnych możliwych interpretacji. Owszem – estetyka. Ale przed estetyką treść. Dla polityka najtrudniejszą i najważniejszą okolicznością jego władczych decyzji jest zarządzanie immanentnym dla mecenatu konfliktem odpowiedzialności za publiczne pieniądze i wolnościami twórczymi. Ten konflikt nie my wymyśliliśmy. I mamy z nim do czynienia nie dlatego, że jesteśmy w Europie jakoś szczególnie trucizną kłótliwości naznaczeni.

Szóstego kwietnia 2002 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie, w sali Bitwy pod Grunwaldem, w towarzystwie wybitnego skrzypka grającego Beatlesów, przedstawiłem pomysł i na tę sprawę. Pomysł wszedł później do ustawy o działalności kulturalnej. Najbardziej istotną, jak idzie o kwestie wolności, jest tam instytucja kontraktów dla dyrektorów instytucji kultury. Nie idzie o to, że są nieodwoływalni. Odwoływalni są. Idzie o to, by nie można było powołanych w trybie konkursu, wypełniających warunki podpisanego kontraktu – bez jakiejś nadzwyczajnej i absolutnie wyjątkowej przyczyny zwolnić przed czasem jego upłynięcia. To jest stosunkowo mocna gwarancja. Jak we wszystkim – jej działanie zależy od ludzi.

Pozostają pieniądze. Pośród innych instrumentów finansowania (budżetowych i rynkowych) zaproponowałem, instrument awaryjny, specyficzny tak bardzo, jak specyficzna jest organizacja i finansowanie działalności kulturalnej. Tym instrumentem, nazwanym przeze mnie „kryształowym funduszem”, była instytucja w Ameryce nazywana „endowment”. Jest to rodzaj fundacji, której wydatki mogą pochodzić wyłącznie z odsetek od zgromadzonego i bezpiecznie lokowanego kapitału. Żeby to działało, musi być latami budowane. Kto jednak nie zacznie budować, ten nie sprawi, że to kiedykolwiek zadziała. Proponowałem więc, w szerokim kontekście innych działań prawnych i finansowych umożliwiających realizacje tego pomysłu, żeby każda „narodowa instytucja kultury” ( a taką mogłaby stać się każda instytucja kultury biorąca na siebie pewne ustawowo określone obowiązki i dzięki temu mogąca liczyć na pieniądze z budżetu) była zobowiązana do corocznego odpisu w wysokości 3% wydatkowanego w danym roku budżetu na swój „kryształowy” fundusz. Nawet jeśliby nie było innych wpływów, po mniej więcej 15-18 latach budowania kapitału, w przypadku jakiegoś budżetowego kataklizmu instytucja mogłaby przetrwać czas finansowej smuty. To był rok 2002. Musiałem zaraz po tym odejść. Nic w tej sprawie później nie zrobiono. Dzisiaj bylibyśmy już w 2/3 drogi.

Narodom i społecznościom lokalnym zdarzają się różne przygody. Raz jest lepiej, raz gorzej. Są lata tłustsze i lata chudsze. Są politycy i politycy. Jak w życiu. To, co tu opisuję, to sposób, i na zapaści budżetu państwa, i umysłowe bądź moralne ułomności polityków. Przynajmniej, kiedy rozmawiamy o teatrze.

(Autor był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera)

Wróć