Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Oszczędne i efektywne gospodarowanie to nasza dewiza

08-06-2016 20:46 | Autor: Tadeusz Porębski
O gminnych finansach rozmawiamy z Elżbietą Obłuską, skarbnikiem Gminy Lesznowola.

Zacznijmy od kwestii najważniejszej – budżetu gminy. Jakie są dane dotyczące wykonania budżetu za ubiegły rok? Chodzi o najważniejsze działy.

Budżet na 2015 rok po stronie dochodów wykonany został w kwocie 175.256.131 zł, to jest w  121 proc. planu. Dochody bieżące wyniosły łącznie  140.026.566,81 zł, czyli plan wykonano w 101 proc. Natomiast dochody majątkowe  wykonano w kwocie  35.229.564,01 zł, to jest aż w 604 proc. zaplanowanych, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych to kwota 34.733.854 zł.

Najważniejsze działy to:

a) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od osób nieposiadających osobowości prawnej - 85.004.325 zł, w tym między innymi udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób  fizycznych 50.855.683 zł, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4.333.109,31 zł, podatek od nieruchomości 23.434.851,19 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych 3.091.457,77 zł.

b) Różne rozliczenia - 33.573.335 zł, w tym między innymi subwencja oświatowa 31.285.577 zł.

Jeśli chodzi o budżet gminy po stronie wydatków to wykonany on został w  kwocie 171.145.248 zł, co stanowi  95 proc. planu. Najwyższe wydatki zrealizowano w działach:

a) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 80.399.512 zł, co stanowi 47 proc. ogólnych wydatków. Należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa pokrywa wydatki bieżące jedynie w 69 proc.

b) Transport i łączność 21.226.031 zł (drogi, chodniki, lokalny transport).

c) Rolnictwo i łowiectwo 12.009.040,-zł  (budowa kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków).

d) Ochrona środowiska 7.676.445,-zł (budowa kanalizacji deszczowej, odbiór odpadów komunalnych).

Jak w liczbach przedstawia się budżet Lesznowoli na rok bieżący i jakie są najważniejsze tegoroczne założenia budżetowe?

Budżet na rok bieżący planowany jest w następujących kwotach:

Dochody 170 .404.476 zł,  w tym:

- dochody bieżące 153.154.618 zł,

- dochody majątkowe 17.249.858 zł.

Wydatki łącznie 192.665.806 zł, w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 92.268.500 zł.

Wydatki bieżące 154.246.422 zł, w tym na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 81.648.420 zł. Poza oświatą niezwykle ważną dziedziną są drogi gminne i lokalny transport, na co gmina przeznaczy około 12 mln zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 38.419.384 zł, to głównie budowa kanalizacji i wodociągów, oczyszczalni ścieków, rozbudowa szkół i hali sportowej, projekty  oraz budowa dróg gminnych.

Lesznowola znana jest z dbałości o oświatę, macie między innymi w Mysiadle obiekt edukacyjny na miarę XXI w., którego zazdrości wam Warszawa.  Jak kształtują się wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w porównaniu z rokiem 2015?

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą
w 2016 r. planowane są w wysokości 92.518.500 zł, co stanowi aż 48 proc. ogólnych wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.898.420 zł, co stanowi  53 proc. ogólnych wydatków bieżących.

Jak idzie o porównanie z rokiem ubiegłym, to ogólne wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w roku 2016 są wyższe  o 12.118.989 zł. Natomiast wydatki bieżące w porównaniu  z zeszłym rokiem są wyższe o 10.764.178 zł, czyli o 15 proc.

To samo pytanie jak idzie o środki na inwestycje. Jakie jest procentowe odniesienie do roku ubiegłego? Wzrost czy spadek wydatków na ten cel?

Gmina Lesznowola dysponuje w tym roku środkami na inwestycje w wysokości 38.419.384 zł, kwota ta stanowi 20 proc. ogólnych wydatków. W 2015 r. wykonaliśmy wydatki inwestycyjne w wysokości 36.284.573,29 zł. Porównując procentowo, na tegoroczne inwestycje wydamy 6 proc. więcej niż w roku 2015. Katalog zadań inwestycyjnych na bieżąco jest modyfikowany i uchwalane są kolejne, nowe zadania.

Jak przedstawiają się w liczbach środki pozyskiwane z tytułu udziału Lesznowoli w realizacji programów strukturalnych finansowanych przez UE?

Środki pozyskane z tytułu udziału Lesznowoli w realizacji programów strukturalnych finansowanych przez Unię Europejską to 505.836 zł w roku 2015 i 1.267.186 zł  w roku bieżącym.

Pomimo porównywalnie niskich stawek podatkowych wpływy z CIT i PIT były w ubiegłych latach bardzo wysokie. Nie podwyższaliście państwo podatków mimo wyraźnych sugestii RIO. Czy w poprzednim roku podatki pozostały na niezmienionym poziomie i czy nie wpłynęło to na wysokość budżetu gminy?

Wpływy z CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, to kwota oscylująca przez ostatnie lata na poziomie około 4.500.000 zł rocznie, natomiast wpływy z PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych - w ostatnich latach rosną. I tak dla przykładu w roku 2012 wyniosły 37.818.683 zł, w roku 2015 - 50.855.683 zł a w 2016 roku planuje się je w wysokości 54.184.879 zł. W ostatnich latach podatki pozostawały na stałym poziomie, co inspirowało podmioty gospodarcze do podejmowanych decyzji o lokalizacji firmy na naszym terenie.

Czy macie już państwo opracowany projekt założeń podatkowych na przyszły rok?

Ta kwestia będzie procedowana w gronie merytorycznej komisji Rady Gminy, czyli w drugim półroczu 2016 roku.

Praktycznie każda gmina i miasto w krajach UE, także w Polsce, wykazuje deficyt budżetowy. To jest norma, na przykład Warszawa ociera się już o 60 proc., czyli dopuszczalną ustawą łączną kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego. Jak jest w Lesznowoli? 

Zadłużenie Gminy Lesznowola na koniec 2015 r. wyniosło 81.287.669,99 zł, to jest 46,38 proc. wykonanych dochodów. Zadłużenie na dzień 2.06.2016 r. zmniejszyło się i wynosi 77.276.169,99 zł, czyli 45,34 proc. planowanych dochodów.

To bardzo dobra wiadomość, która pod tym względem stawia Lesznowolę w ścisłej czołówce polskich gmin. Dziękując za wywiad życzę Pani oraz całemu personelowi lesznowolskiego urzędu dalszych sukcesów w działalności samorządowej.

Wróć