Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Mieszkasz w Lesznowoli? Rozlicz PIT lokalnie!

22-02-2023 21:27 | Autor: UG Lesznowola
W terminie od 15 lutego do 2 maja trwa okres rozliczeń PIT za 2022 rok. Wypełniając deklarację podatkową pamiętajmy, że część naszego podatku trafi bezpośrednio do budżetu gminy, którą wskażemy jako miejsce zamieszkania.

To nie tylko wybór – to obowiązek. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, deklarację podatkową należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na:

– miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu składania zeznania podatkowego,

– miejsce pobytu, jeśli osoba nie posiada na terytorium kraju miejsca zamieszkania.

Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie) i społecznej (szkoły, przedszkola, sport, rekreacja, kultura). Urzędem właściwym dla osób mieszkających i przebywających w Gminie Lesznowola jest Urząd Skarbowy w Piasecznie ul. Energetyczna 5, 05-500 Piaseczno.

PIT – tradycyjnie

Deklarację PIT można wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Nowością jest to, że w tym roku po raz pierwszy podatnik może zostawić PIT w dowolnym urzędzie skarbowym (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności. Ważne, by w deklaracji podatkowej wskazać faktyczny adres zamieszkania i właściwy urząd skarbowy. Wówczas część zapłaconego podatku trafi z budżetu państwa do gminy, w której mieszka podatnik.

PIT - elektronicznie

Rozliczając PIT można skorzystać z e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną. Już po raz kolejny Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępniają usługę Twój e-PIT, z której można skorzystać logując się na stronie internetowej podatki.gov.pl. Co ważne, w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają już wypełnione zeznania podatkowe na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa.

W ramach Twój e-PIT można rozliczyć najbardziej popularne PIT-37 i PIT-38, a także PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, PIT-DZ – informację o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W 2023 r. 1,5% podatku dla OPP za rok 2022

Składając PIT można również zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok.

W 2023 roku kwota wsparcia jest o 0,5% większa niż w latach poprzednich. Zachęcamy do wsparcia organizacji działających na rzecz Mieszkańców gminy Lesznowola.

Dlaczego Lesznowola?

Nieważne czy elektronicznie, czy tradycyjnie – składajmy zeznania podatkowe wskazując URZĄD SKARBOWY właściwy dla gminy, w której mieszkamy. Wspieramy w ten sposób budżet i realizację inwestycji oraz działań, z których realnie korzystamy na co dzień lub będziemy korzystać w przyszłości. Dzięki podatkom Mieszkańców w 2022 roku w Gminie Lesznowola udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji. Poniżej niektóre z nich.

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

– Rozbudowa i budowa Oczyszczalni Ścieków Zamienie. Wartość inwestycji to ponad 33.2 mln zł (w tym preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wys. ponad 24,4 mln zł).

– Mroków- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego. Koszt 373 084,72 zł.

– Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska – część wschodnia i Marysin część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II. Koszt całej inwestycji 5 234 141.01 zł.

– Warszawianka – budowa odcinka sieci wodociągowej, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej. Koszt 348 254,54 zł.

INWESTYCJE DROGOWE

– Nowa Iwiczna - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap – 2 492 566,05 zł.

– Wola Mrokowska - budowa ul. Wąskiej, Koszt 5 987 640,00 zł (w tym dofinansowanie zewnętrzne: 3 800 000,00 zł).

– Stefanowo, Mroków - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Uroczą i ul. Legionów. Koszt 1 325 605,59 zł.

– Wola Mrokowska - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z ul. Ogrodową i ul. Postępu. Koszt 1 420 670,04 zł.

– Budowa ronda u zbiegu ulic Kukułki, Przepiórki, Mieczyków, Kieleckiej, Dzikiej Róży, Jaskółki oraz Al. Zgody na pograniczu Nowej Woli, Zgorzały oraz Nowej Iwicznej. Całkowity koszt inwestycji – 1704 202,63 zł (w 2022 roku wydano 1354 207,12 zł).

TRANSPORT PUBLICZNY

– Dotacje na linie podmiejskie ZTM - 2 083 467,00 zł.

– Dotacje na linie uzupełniające L – 3 548 869,65 zł.

– Porozumienie międzygminne Wspólny Bilet - 1 257 822,00 zł.

EDUKACJA

– Mysiadło - Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą. Koszty poniesione w 2022 roku - 28 720,50 zł.

– Projekt i budowa boisk i zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Koszty poniesione w 2022 roku 84 255 zł (szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia to 4 500 000 zł).

Największe projekty edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych:

– „Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola”,

– „Pociąg do wiedzy”,

– Projekt uniwersytetu dzieci „Mali konstruktorzy”,

– Erasmus Plus.

SPORT I REKREACJA

– Modernizacja nawierzchni hali sportowej w Łazach - 464 940,00 zł (w tym dofinansowanie z– MIWIS Mazowsze dla sportu 2022 - 300 000,00 zł).

– Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Zamieniu – 212 851,75 zł.

– Doposażenie placów zabaw i rekreacji, siłowni zewnętrznych – 149 144,97 zł.

– Budowa tężni solankowej w Magdalence – 67 033, 25 zł (37 851,50 koszt poniesiony przez Gminę).

Wróć