Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Konkurs fotograficzny

22-09-2022 16:49 | Autor: red.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Mazowiecki rynek pracy w obiektywie”. Do wygrania nagrody o łącznej wartości do 4 500 złotych. Konkurs objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika potrwa do 31 października 2022 roku.

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wpływu realizacji projektów w ramach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie działań z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak również poszerzenie wiedzy i upowszechnienie wśród mieszkańców Mazowsza informacji w zakresie korzyści płynących z wykorzystania przez województwo mazowieckie przyznanych środków na wsparcie w obszarze rynku pracy.

ZASADY KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział beneficjenci, uczestnicy projektów, jak również potencjalni uczestnicy działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, którzy chcą ukazać, jak skutecznie i z sukcesem osoby poszukujące pracy na Mazowszu mogą zmienić na lepsze swoją sytuację zawodową korzystając z Funduszy Europejskich.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba – nie ma możliwości zgłaszania w konkursie prac zbiorowych. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie i przesłanie pracy konkursowej, tj. zdjęć i wymaganej w regulaminie dokumentacji. Praca konkursowa powinna zawierać od dwóch do trzech zdjęć ukazujących pozytywne zmiany na mazowieckim rynku pracy dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Zdjęcia mogą ukazywać zmianę lub pokazać historię osób lub instytucji, które skorzystały z projektów aktywizacji zawodowej.

Prace konkursowe mogą zatem pokazywać efekty wsparcia oraz korzyści płynące z realizacji projektów w ramach:

Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 ,

Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo,

Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym:

Poddziałania 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej i Działania 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3,

Podziałania 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Praca konkursowa powinna składać się z od dwóch do trzech 3 fotografii – w wersji elektronicznej (format JPG lub TIF, parametry techniczne zdjęcia: minimalny rozmiar 3507 x 4960 pikseli, minimalna rozdzielczość 300 dpi; wielkość około 8 MB).

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać prace mailem lub za pośrednictwem platformy WeTranswer na adres promocjaefs@wup.mazowsze.pl. Zdjęcia można także przekazać na nośniku elektronicznym (np. płyta CD) bezpośrednio do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16.

Wymogiem jest także złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z tematem i krótkim opisem pracy, a także zdjęcia tablicy informacyjnej/plakatu informacyjnego potwierdzającego, że przedstawione w pracy konkursowej wsparcie/działanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020, a także zawierającej informacje na temat tytułu projektu i instytucji realizującej projekt. Pracę konkursową wraz z dokumentacją należy przesłać do 31 października 2022 roku.

NAGRODY!

Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody w formie kart podarunkowych o łącznej wartości do 4 500 zł, w tym:

• za zajęcie 1 miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 500 zł,

5 wyróżnień – 5 kart podarunkowych o wartości 600 zł każda.

Nagrody zostaną wręczone uczestnikom na uroczystym spotkaniu w Warszawie.

KRYTERIA OCENY

Oceny prac i wyboru zwycięzców, zgodnie z punktacją opisaną w Regulaminie konkursu, dokona czteroosobowa Komisja konkursowa w terminie do 30 listopada 2022 r.

Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

• zgodność pracy (zdjęć) z tematem i celem konkursu;

• oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu;

• ogólna estetyka fotografii.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym rozgłośni radiowych: Radio Płock FM, Radio Warszawa, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio 7, Radio Podlasie, Radio Radom oraz tygodników: Tygodnik Siedlecki, Tygodnik Płocki, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik 7 Dni Radom, Passa Tygodnik Sąsiadów.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu opublikowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wupwarszawa.praca.gov.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wróć