Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej

21-07-2015 10:45 | Autor: Lech Królikowski
Wielką nadzieją dla Ursynowa i Warszawy jest decyzja o wzniesieniu na terenie naszej dzielnicy kampusu Politechniki Warszawskiej o całkowicie nowym modelu funkcjonowania. Zlokalizowany będzie przy ul. Poleczki 19, na działce o powierzchni 19 561 m2. Powierzchnia całkowita projektowanych budynków wyniesie 32 545,5 m2, a kubatura 143 560,2 m3.

Projekt oparty jest na najlepszych światowych wzorach, ale ma charakter autorski. Opracowany został na bazie wiedzy i doświadczeń ekspertów Politechniki Warszawskiej oraz pracowników firmy DEDECO. Stanowi on istotny krok w technologicznej pogoni za uciekającym światem. Dotyczy to nie tylko pomieszczeń o wysokiej klasie czystości powietrza (clean rooms), niezbędnych do realizacji projektów nanotechnologicznych, ale też unikalnych urządzeń umożliwiających prowadzenie innowacyjnych badań. Władze dzielnicy przywiązują wielkie znaczenie do tej decyzji, albowiem stanowi ona cenne programowe uzupełnienie tego obszaru, który ma szansę stać się najpoważniejszym w Polsce ośrodkiem badawczym w zakresie nowych materiałów i technologii, co jest współbieżne z planami i preferencjami obecnych (2010–2014) władz dzielnicy Ursynów. Plany Politechniki Warszawskiej związane z Wyczółkami, to stworzenie Kampusu Nowych Technologii, a pierwszą znaczącą inwestycją ma być Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Według zapewnień władz Politechniki Warszawskiej, CEZAMAT – to innowacyjne centrum badawcze inspirujące do prowadzenia badań nad zaawansowanymi materiałami i technologiami, które przyniosą przełom w polskiej nauce, zapewniając konkurencyjność Polski i Europy w obszarze wysokich technologii na arenie międzynarodowej. Badania te skoncentrowane są wokół wytwarzania elementów dla kolejnych generacji aplikacji w zakresie szeroko pojętej mikroelektroniki, optoelektroniki, nanoelektroniki oraz bioelektroniki, jak również inżynierii mikromateriałów i nanomateriałów wielofunkcyjnych. Będzie to strategiczna dla Politechniki i warszawskiego środowiska naukowego inwestycja, realizowana w ramach projektu o wartości ponad 385 mln złotych, dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Przedsięwzięcie to jest pierwszym, a zarazem kluczowym etapem budowy Kampusu. Politechnika planuje na terenie Wyczółek także stopniową budowę innych obiektów stanowiących trzon funkcjonalny parku naukowo–technologicznego. Planuje m.in. wybudowanie i urządzenie specjalistycznych laboratoriów oraz lokalizację bezpośrednio związanych z funkcją parku naukowo–technologicznego inkubatorów i akceleratorów technologicznych, a także innych budynków wielofunkcyjnych.

Bezpośrednim beneficjentem jest Politechnika Warszawska, jednak ze względu na wymiar finansowy i organizacyjny projektu, jak i zakładaną jego interdyscyplinarność – CEZAMAT jest realizowany przez Konsorcjum złożone z ośmiu jednostek naukowych:

– Polska Akademia Nauk: Instytut Chemii Fizycznej (IChF), Instytut Fizyki (IF), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC),

– Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME),

– Politechnika Warszawska (PW) – Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Fizyki, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechatroniki,

– Uniwersytet Warszawski (UW) – Instytut Fizyki Doświadczalnej,

– Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) – Instytut Optoelektroniki.

Misją projektu CEZAMAT jest integracja środowiska naukowego poprzez utworzenie interdyscyplinarnej platformy w zakresie badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami, umożliwiającej podmiotom badawczym i gospodarczym prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz wdrażanie uzyskanych w ich wyniku nowoczesnych technologii i upowszechnianie w społeczeństwie.

181. Fragment projektu CEZAMATU. Z materiałów promocyjnych Politechniki Warszawskiej

Zintegrowany ośrodek infrastruktury badawczej pozwala zwiększyć konkurencyjność czołowych jednostek naukowych, zgrupowanych w Warszawie i najbliższej okolicy, w obszarze badań nad zaawansowanymi materiałami i technologiami oraz w ich wykorzystaniu w gospodarce. Centrum oferuje kompleksowe możliwości rozwoju nauki, obejmujące wszystkie etapy zaawansowanych badań, czyli projektowanie, modelowanie, symulację i optymalizację, technologię wytwarzania oraz charakteryzację zarówno materiałów, jak i skutków zastosowanych technologii, przyrządów oraz aplikacji.

Priorytetowe prace prowadzone w Centrum w dziedzinie zaawansowanych materiałów obejmują badania nad:

– nowoczesnymi materiałami na potrzeby nanoelektroniki,

– materiałami kompozytowymi i amorficzno–nanokrystalicznymi,

– materiałami wielofunkcyjnymi, w tym do aplikacji w technice cieplnej,

– materiałami magnetycznymi,

– materiałami na potrzeby biotechnologii (biotechnics).

Priorytetowe prace prowadzone w Centrum w dziedzinie zaawansowanych technologii obejmują badania nad:

– wytwarzaniem nanomateriałów o pożądanym składzie, morfologii i właściwościach,

– wytwarzaniem nowych nanomateriałów niekonwencjonalnymi metodami,

– submikrometrowymi technologiami krzemowymi i niekrzemowymi,

– zaawansowanymi nanotechnologiami CMOS i wykraczającymi poza CMOS,

– technologiami mikro–opto–elektro–mechanicznych systemów (MEMS oraz MOEMS),

– technologiami wytwarzania nanometrowych periodycznych struktur mikrooptycznych,

– biotechnologiami organicznymi,

– integracją materiałów, technologii i systemów.

W dziedzinach projektowania, modelowania, symulacji i optymalizacji oraz diagnostyki i charakteryzacji dostępne jest możliwie najszersze spektrum badań obejmujące zarówno badania składu i powierzchni nowoczesnych nanomateriałów jak również badania parametrów elektrycznych, optycznych i magnetycznych oraz badania wytrzymałościowe, mechaniczne i dynamiczne nanostruktur.

Centrum wyposażone w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji oraz diagnostyki i charakteryzacji oferuje dostęp do ultranowoczesnych narzędzi.

Dostęp do wszystkich laboratoriów Centrum będzie otwarty dla pracowników naukowych oraz doktorantów i studentów z uczelni polskich i zagranicznych, w szczególności dla członków Konsorcjum. Oferowany będzie również dostęp do wszystkich laboratoriów Centrum dla pracowników przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zainteresowanych współpracą badawczą i rozwojową.

Plany Politechniki Warszawskiej wpisują się w strategię rozwoju Warszawy i województwa mazowieckiego. Dzięki ułatwionemu dostępowi do nowych technologii możliwe będzie wzmocnienie konkurencyjności warszawskich przedsiębiorstw, stworzenie nowych miejsc pracy, zatrzymanie młodych, zdolnych, wykształconych inżynierów w Polsce, a także pozyskanie inwestorów. CEZAMAT ma szansę być impulsem do rozwoju regionu, wzrostu konkurencyjności lokalnego biznesu i zatrudnienia.

182. Wizualizacja projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii na Wyczółkach. Z materiałów promocyjnych Politechniki Warszawskiej

* * *

Zaprezentowane dane o Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii pochodzą głównie z materiałów promocyjnych Politechniki, wypowiedzi czołowych naukowców i publicystów, a także z planów dzielnicy Ursynów budowanych na tej podstawie. Okazuje się jednak, że rzeczywistość – jak często w naszym kraju – znacznie odbiega od planów. Na tablicy informacyjnej przy ul. Poleczki 19 (patrz fot. 183) znajduje się informacja, iż Centrum zrealizowane zostanie w okresie od 1 sierpnia 2008 do 30 czerwca 2015 r. Kiedy ostatni raz odwiedziłem to miejsce 6 stycznia 2014 r. – nie wbito w ziemię przysłowiowej łopaty.

„Pożyjemy – zobaczymy”.

Wróć