Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Fundusze Europejskie wspierają młodych

13-10-2022 16:00 | Autor: red.
W lipcu br. w mazowieckich urzędach pracy zarejestrowanych było 25 101 osób do 30 roku życia, z czego 4 393 dokonało rejestracji w tym samym miesiącu. Co ciekawe prawie tyle samo osób opuściło ewidencję.

Powiatowe i miejskie urzędy pracy wspierają aktywizację zawodową osób młodych i tym samym pomagają im stawiać pierwsze kroki w karierze zawodowej. Wiele w tej kwestii dzieje się za sprawą Funduszy Europejskich i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na przełomie dwóch perspektyw finansowych (perspektywa na lata 2014-2020 i perspektywa na lata 2021-2022) warto spojrzeć na efekty dotychczasowych działań.

Dzięki środkom europejskim urzędy pracy pomogły większej liczbie osób bezrobotnych. Do tej pory ze wsparcia skorzystało ponad 63 tys. osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) do 30 roku życia. Spore grono stanowią osoby bezrobotne, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. Do tej pory z różnego rodzaju szkoleń skorzystało 5 256 osób.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, młodzi ludzie szukający zatrudnienia mogą liczyć na duże wsparcie powiatowych i miejskich urzędów pracy. – Bony zatrudnieniowe, szkoleniowe, stażowe czy też środki na założenie własnej działalności gospodarczej finansowo wspierają zatrudnienie młodych ludzi. Dodatkowo eksperci w urzędach pomagają w znalezieniu zatrudnienia. Młode bezrobotne osoby mogą porozmawiać z doradcą zawodowym, skorzystać ze szkoleń czy też zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy.

W jaki sposób urzędy pracy wspierają młodych?

Wiele osób, które korzystają z porad Punktu Informacyjnego EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie pyta, które z dostępnych w urzędach pracy form wsparcia są finansowane ze środków europejskich. Wiele osób sądzi, że to wsparcie bardzo różni się od tego co oferują urzędy pracy, boją się zawiłości związanych z dokumentami oraz tego, że trzeba spełnić dodatkowe wymagania itd. Nic bardziej mylnego. Formy wsparcia są takie same, w zasadzie ilość dokumentów jest taka sama. Różnica jest w źródle finansowania. Zatem formy wsparcia, z których mogą korzystać bezrobotni to:

– Poradnictwo pracy

W ramach tej formy osoby bezrobotne spotkają się z doradcą zawodowym, który pomoże określić im słabe i mocne strony. Analizie poddane zostaną również predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Celem wsparcia jest utworzenie Indywidualnego Planu Działania, czyli indywidualnej ścieżki rozwoju danej osoby.

– Pośrednictwo pracy

Na spotkaniach z pośrednikiem pracy osobie bezrobotnej przedstawiane są oferty pracy jakimi dysponuje w danej chwili urząd.

– Prace interwencyjne

Ta forma wsparcia skierowana jest do pracodawców. Zatrudniając pracownika mogą otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej.

– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Osoba bezrobotna może skorzystać ze szkoleń bądź studiów podyplomowych.

– Jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej

To bezzwrotna dotacja z urzędu pracy na otworzenie firmy. Wysokość wsparcia to około 36 tysięcy złotych. Jednak kwota może być różna w zależności od instytucji. Rejestracja działalności odbywa się po uzyskaniu środków z urzędu. Szczegółowe kryteria przyznawania dotacji zawarte są w regulaminach udzielania wsparcia poszczególnych urzędów pracy.

– Bon zatrudnieniowy

W tej formie wsparcia uczestnik powinien mieć zagwarantowane miejsce pracy. Wsparcie bowiem otrzymuje pracodawca, który zobowiąże się zatrudnić osobę bezrobotną. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej i przez 12 miesięcy otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek.

– Bon na zasiedlenie

Przyznawany jest osobom, które znalazły zatrudnienie poza miejscem swojego zamieszkania. Miejsce pracy musi być oddalone od miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub czas dojazdu do pracy musi przekraczać 3 h dziennie.

– Bon szkoleniowy

W ramach tej formy wsparcia uczestnik może mieć sfinansowane koszty od jednego do kilku szkoleń, koszty dojazdu do miejsca nauki czy koszty badań lekarskich.

– Bon stażowy

Ta forma wsparcia również wymaga deklaracji od pracodawcy, że zatrudni osobę bezrobotną po zakończeniu stażu. Uczestnik przez okres odbywania stażu otrzymuje stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu, sfinansowane zostają również koszty badań lekarskich. Pracodawca, który zatrudni osobę po zakończeniu stażu otrzymuje premię do 1500 zł.

Jak skorzystać z oferty urzędów pracy?

Po pierwsze trzeba być osobą zarejestrowaną jako osoba bezrobotna. Rejestracja odbywa się w urzędzie pracy zgodnie z miejscem zameldowania, czasowego zameldowania bądź jeżeli nie ma miejsca zameldowania to w urzędzie pracy, na terenie którego się przebywa.

Drugim krokiem jest spotkanie z doradcą zawodowym, z którym wspólnie ustalony zostaje plan działania, czyli poszczególne kroki wsparcia udzielonego w urzędzie.

Ktoś mógłby zapytać czy warto przechodzić wszystkie etapy. Odpowiadamy: „Warto!”.

Na naszym profilu „Aktywni na Mazowszu” na kanale YouTube można zobaczyć efekty wsparcia i posłuchać historii osób, które dzięki środkom z urzędu pracy otworzyły swoje działalności gospodarcze.

Wróć