Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Fundusze Europejskie na opiekę nad dziećmi

25-10-2022 12:02 | Autor: red.
Pod koniec każdego etapu w życiu przychodzi czas na podsumowania. Najczęściej pod koniec roku dokonujemy oceny tego, co wydarzyło się przez 12 miesięcy, robimy bilans zysków i strat. Tak też przy końcu perspektywy finansowej 2014 – 2020 przychodzi czas na podsumowanie tego, co udało się zrealizować ze środków europejskich. Skupiamy uwagę na tym, co udało się osiągnąć przez siedem lat, patrzymy na liczbę osób, które skorzystały ze wsparcia i wartość zainwestowanych pieniędzy.

Jednym z priorytetowych działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie było prowadzenie naborów na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na Mazowszu w formie żłobków, klubów dziecięcych czy opiekuna dziennego. Ogłosiliśmy osiem naborów wniosków w ramach Działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach naborów wpłynęło 390 wniosków. Podpisaliśmy 93 umowy na realizację projektów.

Dane na koniec sierpnia b.r. pokazują, że na obszarze całego Mazowsza funkcjonują 3842 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, które powstały z dofinansowaniem środków europejskich. Łącznie 5456 osób zostało objętych wsparciem w projektach. 3159 osób powróciło do pracy bądź znalazło pracę po opuszczeniu programu. To blisko 58% osób korzystających ze wsparcia. Na realizację tych zadań przeznaczonych jest ponad 137 mln zł.

JAKI BYŁ CEL TEGO DZIAŁANIA?

W swoich działaniach staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom grup wymagających wsparcia, to one są najważniejsze – tłumaczy Emilia Jędrej, wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego.

Głównym celem działania było wsparcie rodziców i opiekunów w opiece nad dziećmi, i tym samym umożliwienie im powrotu na rynek pracy. Wiele osób bowiem nie decyduje się na zatrudnienie, ponieważ nie ma z kim zostawić dziecka. Dodatkowy problem stanowi brak wystarczającej liczby miejsc opieki, jest ich nadal mało w stosunku do zapotrzebowania. Wsparcie skierowane było zatem do dwóch głównych grup opiekunów. Po pierwsze z utworzonych miejsc opieki mogły skorzystać osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo. Kolejną grupą osób, które korzystały ze wsparcia były osoby pracujące, które przebywały na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracowały w niepełnym wymiarze czasu. Grupa osób, które mogły skorzystać ze wsparcia była bardzo duża. To naprawdę ważna inicjatywa, dzięki której udowodniliśmy, że godzenie życia rodzinnego z zawodowym jest naprawdę możliwe – mówi Tomasz Sieradz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

KTO MÓGŁ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o dofinansowanie składały różne podmioty, od osób prowadzących działalności gospodarcze po fundacje, stowarzyszenia i gminy. Każdy wnioskodawca musiał pamiętać, że złożenie wniosku powinno być poprzedzone przez konkretne działania, m.in. analizę zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w danej gminie, warunków lokalowych jak i zasad rekrutacji uczestników do projektu. Projektodawca musiał również przewidzieć i opisać w jaki sposób utrzyma miejsca opieki przez co najmniej dwa lata po zakończeniu projektu. W ramach projektów mogły być tworzone miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych

NA CO MOŻNA BYŁO OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Z otrzymanych środków beneficjenci mogli sfinansować przeróżne działania związane m.in. z adaptacją pomieszczeń, zakupem mebli, sprzętów, pomocy dydaktycznych, zabawek czy pełnego wyposażenia i montażu placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem itp. Dofinansowanie obejmowało również wynagrodzenie i przeszkolenie personelu oraz opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku, czy klubie.

PROJEKTY JESZCZE TRWAJĄ

Rodzice, którzy chcieliby powierzyć swoje dzieci pod opiekę powinni przede wszystkim sprawdzić, gdzie i kiedy będą tworzone miejsca opieki. Pierwszym krokiem jest skorzystanie z bazy umów zawierającej dane instytucji, które tworzą miejsca opieki. Dokument dostępny jest na stronach: wupwarszawa.praca.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz ww.funduszedlamazowsza.eu (trzeba kliknąć w ikonkę: „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów”). Później pozostaje skontaktować się indywidualnie z każdą z nich i pytać o warunki uczestnictwa w projekcie.

Wróć