Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Festiwal, który da oświecenie

19-10-2022 21:45 | Autor: Bogusław Lasocki
Ulotka zapraszająca na konferencję prasową w Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy", poprzedzającą Festiwal, nie zapowiadała wielkich atrakcji. Jednak już na miejscu okazało się - choćby tylko po zapoznaniu się z programem Festiwalu - że przybycie nie było czasem straconym. Konferencję prowadzili dr Krzysztof Czubaszek dyrektor UCK "Alternatywy" i zarazem pomysłodawca koncepcji Festiwalu oraz dr hab. Ewa Zaraś - Januszkiewicz z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW.

- Jak wiemy, jest bardzo dużo festiwali w Polsce - rozpoczął swoją wypowiedź dyrektor Krzysztof Czubaszek. - Jednak nasza propozycja jest czymś nowym, takiego festiwalu w Polsce jeszcze nie było. Jest to festiwal humanistyczny, dlatego że z założenia jest to festiwal interdyscyplinarny, któremu najbliżej do dwóch dziedzin kultury i nauki. Jest w tym literatura, jest teatr, i inne zazębiające się obszary kultury. Jednak te dwa obszary - szeroko pojęta kultura oraz nauka, to połączenie nowe. Takiego festiwalu w Polsce jeszcze nie było. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z zainteresowaniem odbiorców, dla których poruszane podczas festiwalu tematy są ważne. Chcielibyśmy, by ten festiwal był wydarzeniem cyklicznym - mówił dr Krzysztof Czubaszek.

Zgodnie z planami, każde cykliczne wydarzenie festiwalowe miałoby swój temat wiodący. Temat obecnego festiwalu został sformułowany w sposób niepokojący i zarazem prowokujący: Czy to już koniec... świata? Zarysowany problem wynika z faktu obecnych realiów świata, z faktu, że pod wieloma względami żyjemy w szczególnej epoce, a właściwie na styku różnych epok. Rodzi to liczne niepokoje. Chęć traktowania siebie jako centrum celów świata wywołuje szereg negatywnych skutków, jak chociażby zmiany klimatyczne, i rodzi pytanie w jakim kierunku to zmierza i czy jesteśmy w stanie zawrócić z tej niedobrej drogi. W sąsiednim kraju Ukrainie toczy się krwawa, bezwzględna wojna, i ta wojna wyznacza również pewną cezurę w podejściu do rzeczywistości. Ta rzeczywistość nie będzie już taka sama jak przed tą wojną - na pewno nastąpiło już pewne przewartościowanie rzeczywistości. Obserwujemy również dekonstrukcję autorytetów, następuje rozdźwięk międzypokoleniowy, coraz trudniej się nam porozumieć względem choćby wspólnych wartości, i o tym również będzie mowa podczas Festiwalu.

Festiwal w założeniu ma dać okazję do spotkania i porozmawiania z najwybitniejszymi ludźmi kultury i nauki, artystami, społecznikami - którzy przybędą do Ursynowskiego Centrum Kultury. Wśród gości znajduje się jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy Wiesław Myśliwski, aktorka Krystyna Janda, Joanna Rajkowska, Michał Rusinek, ks. profesor Alfred Wierzbicki i wiele, wiele innych osobistości kultury, sztuki i nauki. Wydarzenie dotyka styku kultury i nauki, zbliżając lub nawet zrównując płaszczyzny reakcji i komentarzy dotyczących tych wyzwań w środowiskach artystycznych i naukowych.

Tegoroczny Festiwal Nowe Oświecenie to szansa uczestnictwa w fascynujących spotkaniach w ciągu czerech dni z wybitnymi artystami i naukowcami. To możliwość poznania wydarzeń muzycznych i plastycznych, przedsięwzięć ekologicznych i działań kulinarnych. A dodatkowo również okazja do integracji międzypokoleniowej.

Każdy z czterech dni, od godziny 10 do późnego wieczora, zapewni nawet dziesięć różnorodnych wydarzeń z różnych dziedzin. Już w czwartek - o książkach obywatelskich, spacer po Centrum Wodnym SGGW, warsztat czytania wrażeniowego, spotkanie z hydrologiem, raport o nowym świecie, wymyślanie końca świata, "Czy to już koniec religii?", i na koniec koncert. To tylko hasła dnia pierwszego Festiwalu, bez zarysowania głębszej treści, jednak wskazujące, jak ważne i głębokie problemy będą się tam pojawiały. A takich dni jest cztery.

Pomysłodawcy Festiwalu pamiętali również o dzieciach. Każdego dnia festiwalowego przed południem będzie rozbudowany blok zajęć i wydarzeń, specjalnie ukierunkowanych na dzieci. Jest to równocześnie oferta organizatorów dla grup szkolnych, opiekunów, rodziców.

Pozornie odrębny, ale jednak spójny z prezentowanymi wcześniej tematami stanowią obszary naukowe i odrębnie ekologiczne, przygotowane przez SGGW. Mówiła o tym dr hab. Ewa Zaraś - Januszkiewicz z Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW. Zwróciła uwagę na hybrydowość tematyczną Festiwalu, prowadzącą do spotkania się dwóch jakości, które na pierwszy rzut oka zdają się być nie spójne, ale rozłączne, jak sztuka, kultura i nauka. Jednakże historia filozofii, historia świata, historia nawet przeciwstawnych dziedzin i nauk pokazuje, że te pozornie rozłączne zespoły muszą ze sobą współdziałać. Są przecież opisem tej samej rzeczywistości, tylko rozumianej i ujmowanej różnymi narzędziami, różnymi środkami percepcji, różnymi metodologiami poznawczymi. Spojrzenie podczas spotkań i prezentacji Festiwalu na te różnorodne i zdawałoby się niespójne obszary, da możliwość spojrzenia z jakby innej - trzeciej strony medalu. Może nawet da możliwość uzyskania jakiejś syntezy, choćby częściowej, pogłębienia rozumienia świata współczesnego. Czym jest, do czego dąży, co mu zagraża, czym my jesteśmy w tym świecie, czy - i jaki - ma to wszystko sens. Wydarzenia lutowej agresji na Ukrainę spowodowały, że znany nam, dotychczasowy świat w jakimś zakresie już się skończył. Musimy więc stworzyć nowe obszary jakości. Jednak aby je stworzyć, musimy zidentyfikować, z czym mamy do czynienia. Przybliżenie tych aspektów może ułatwić cykl spotkań przygotowanych na Festiwal przez SGGW.

Zapowiada się fascynujące wydarzenie intelektualne. Szansa zrozumienia kłopotów cywilizacyjnych, źródeł kłopotów, ale i szansa znalezienia rozwiązania tych kłopotów. Warto przyjść. Spotkajmy się na Festiwalu.

Wszystkie niezbędne informacje programowe i organizacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.festiwalnoweoswiecenie.art.

Wróć