Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Czy radny Ursynowa Piotr Karczewski zostanie zdołowany przez wojewodę?

19-08-2015 17:49 | Autor: Agnieszka Pająk-Czech
Radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski powinien zostać pozbawiony mandatu – tak przynajmniej twierdzi Stowarzyszenie „Nasz Ursynów” i wysyła do wojewody mającą ponad 40 stron opinię prawnika. Zdaniem Stowarzyszenia dochodzi do konfliktu interesów, a Karczewski powinien zostać pozbawiony mandatu bo poza sprawowaniem funkcji radnego prowadzi działalność gospodarczą na mieniu komunalnym gminy, na co przepisy nie pozwalają.

„Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego jeżeli radny przed dniem wyboru wykonywał funkcję lub prowadził działalność, która naruszała ustawowy zakaz łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności, obowiązany jest do zrzeczenia się mandatu radnego lub zaprzestania prowadzenia działalności w ciągu 3 miesięcy od złożenia ślubowania... Piotr Karczewski został wybrany na radnego dzielnicy Ursynów w dniu 16 listopada 2014 roku, a ślubowanie złożył w dniu 8 grudnia 2014 r. W momencie złożenia ślubowania Piotr Karczewski pełnił funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”... Radny nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być jej przedstawicielem, czy też pełnomocnikiem. Piotr Karczewski prowadzi własną działalność oraz zarządza działalnością gospodarczą pełniąc funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia Kupców Inwestorów Giełdy „Na Dołku”. Działalność gospodarcza jest prowadzona z wykorzystaniem mienia, którym włada m. st. Warszawa, a konkretnie Zarząd Dróg Miejskich... Jako radny i prezes Stowarzyszenia Piotr Karczewski podejmuje obecnie aktywne działania mające na celu przeniesienie „Bazarku na Dołku” do nowej lokalizacji przy ul. Polaka, co spotyka się z negatywnym odbiorem okolicznych mieszkańców. Te działania nie służą interesowi społecznemu, a interesowi jego działalności gospodarczej...

W naszej opinii łączenie przez Piotra Karczewskiego mandatu radnego z funkcją prezesa Stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą na terenie dzielnicy Ursynów stanowi konflikt interesów, co skutkuje naruszeniem ustawowych zakazów, a także zwyczajowo przyjętych norm społecznych, co powinno skutkować wygaszeniem mandatu radnego.

Wniosek Stowarzyszenia i klubu radnych „Nasz Ursynów” został przygotowany w oparciu o opinię prawną, analizę przepisów prawa, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz o analizę działań podejmowanych przez Piotra Karczewskiego jako radnego i prezesa Stowarzyszenia w zakresie przeniesienia „Bazarku na Dołku” do nowej lokalizacji. Zdajemy sobie sprawę, iż Piotr Karczewski w Radzie Dzielnicy Ursynów jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej – tej samej partii co wojewoda, niemniej jednak liczymy na to, iż wojewoda rozpatrzy nasz wniosek z należytą staranności a, bezstronnością, respektując obowiązujące przepisy prawa” – można przeczytać w oświadczeniu wydanym przez Stowarzyszenie „Nasz Ursynów”.

Co na te argumenty sam zainteresowany i co sądzi o złożeniu przez „ Nasz Ursynów” wniosku do wojewody?

– Te zarzuty są całkowicie bezpodstawne. Prawnicy opiniowali już moją sprawę i nie dopatrzyli się żadnego konfliktu interesów. Targowisko na Dołku, którego jestem prezesem, nie jest prowadzone na działce miejskiej, a należącej do Skarbu Państwa. Skarb Państwa przekazał tę działkę w zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ta zaś Zarządowi Dróg Miejskich. Nie ma też mowy o stałym zarządzie tego terenu, ponieważ Stowarzyszenie Kupców Inwestorów Targowiska na Dołku od dłuższego czasu podpisuje trzymiesięczne umowy dzierżawy. Chciałbym także zdementować plotki, które pojawiły się w jednej ze stołecznych gazet, że cały czas handluję na targowisku. Otóż handlu nie prowadzę już od 6 lat. Myślę, że wniosek do wojewody to tylko zemsta za moją gazetkę, którą niedawno wydałem, gdzie opisuję szkodliwość działań członków Stowarzyszenia „Nasz Ursynów” na rzecz targowiska. Jestem pewien, że wojewoda rozstrzygnie sprawę na moją korzyść – komentuje Piotr Karczewski, radny dzielnicy Ursynów.

Sam burmistrz Ursynowa Robert Kempa jest ostrożny w swoich opiniach.

– Dzielnica na początku kadencji uzyskała opinię mecenasów, według których konflikt interesów nie występuje. Poczekamy na opinię wojewody – mówi burmistrz.

Jak rozstrzygnie się sprawa radnego Piotra Karczewskiego i czy wojewoda nakaże wygasić mandat radnego? Na odpowiedź musimy poczekać. Sprawę będziemy śledzić na bieżąco, a o wynikach analizy wojewody poinformujemy, jak tylko zostanie ona udostępniona opinii publicznej.

Wróć