Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Co powinieneś wiedzieć o wyborach?

31-01-2024 22:21 | Autor: MB
Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7.00-21.00. Zostało już opublikowane rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w tej sprawie.

Kto może głosować?

W wyborach do Rady m.st. Warszawy, Rad Dzielnic m.st. Warszawy, jak również w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

W wyborach do Sejmiku Województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze tego województwa.

Ponadto w wyborach samorządowych mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na terenie m.st. Warszawy.

Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

– zameldowanie się na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;

– złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek o ujęcie Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:

– osobiście w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy m.st. Warszawy, w której wyborca stale zamieszkuje;

– za pomocą ePUAP – do Urzędu właściwego ze względu na stałe zamieszkanie.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zamieszkania w Warszawie, pod wskazanym we wniosku adresem, co przyspieszy zrealizowanie wniosku. Na wydanie decyzji Urząd ma 5 dni. Więcej informacji można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby zagłosować w wyborach muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w miejscu stałego zameldowania. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat, mogą:

– udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 29 marca 2024 r. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jest się ujętym w stałym obwodzie głosowania.

– głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 marca 2024 r. Komisarzowi Wyborczemu, który ma swoją siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5 (wejście B).

Sprawdź swoje dane

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz głosował, skorzystaj z usługi dostępnej na stronie www.gov.pl.

Wróć