Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Co musisz wiedzieć o wyborach

06-09-2023 21:24 | Autor: MB
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 r. Można już składać wnioski o zmianę miejsca do głosowania i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

W wyborach mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia, osoby, które nie zostały pozbawione praw publicznych i nie zostały ubezwłasnowolnione. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00 – 21.00.

Zmień miejsce głosowania

Osoba, która w dniu wyborów będzie przebywać w innym miejscu, niż adres zameldowania na pobyt stały lub adres stałego zamieszkania, może:

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października br. za pomocą usługi online dostępnej na stronie internetowej www.gov.pl

– złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w terminie do 12 października br. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której będzie przebywać w dniu wyborów

– złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania do 12 października br., które umożliwi głosowanie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia może również złożyć osoba, która nie jest nigdzie zameldowana na pobyt stały, nie ma decyzji o wpisaniu do Centralnego Rejestru Wyborców ani nie dopisała się jednorazowo do spisu na wybory zarządzone na 15 października br. (na zaświadczeniu w miejscu zamieszkania pozostanie puste pole).

W związku z zarządzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu wyborów parlamentarnych wyborcy składają jeden wniosek dotyczący wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15 października 2023 r. ale sporządzone dokumenty (np. zaświadczenie o prawie do głosowania) mają zastosowanie również do referendum.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju. Należy pamiętać, że dokument ten jest wydawany tylko raz i nie można dostać kolejnego. W wypadku jego zagubienie wyborca traci możliwość głosowania.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat mogą:

– udzielić innej osobie pełnomocnictwa do głosowania w swoim imieniu. W tym celu należy złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w terminie do 6 października br. w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której jest się ujętym w stałym obwodzie głosowania (dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania).

– głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do dnia 2 października 2023 r. Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie I, który ma swoją siedzibę w Warszawie, przy pl. Bankowym 3/5 wejście B.

Głosowanie korespondencyjne możliwe jest tylko w kraju.

Sprawdź swoje dane

Pojawiła się usługa, która umożliwia wyborcy sprawdzenie jakie jego dane są gromadzone w CRW oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będzie głosował. Usługa jest dostępna po zalogowaniu się do aplikacji webowej mObywatel (Twoje dane -> Centralny Rejestr Wyborców).

Wróć