Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Zmiany w koncepcji Parku Polskich Wynalazców

17-02-2021 20:56 | Autor: red.
Urząd Dzielnicy Ursynów – po wsłuchaniu się w postulaty mieszkańców i radnych – podjął wspólnie z projektantami decyzję o wprowadzeniu 16 zmian w koncepcji. Uwzględnione zmiany, wychodzące naprzeciw większości wniosków, nie naruszają podstawowych założeń koncepcyjnych Parku Polskich Wynalazców. Od początku Urząd Dzielnicy był w pełni otwarty na dialog z mieszkańcami, a punktem wyjścia dla stworzonej koncepcji były wyniki konsultacji społecznych z lat 2015-2016. Przedstawioną koncepcję parku oraz wprowadzone do niej zmiany urząd uznaje za rozwiązanie kompromisowe.

Lista zmian:

1. Zmiana lokalizacji dwóch zabawek naturalnego placu zabaw (labirynt z pieńków drzewa, las pajęczyn) i umiejscowienie ich po północnej stronie drewnianego przejścia przez lasek – pozwoli to pozostawić południową część lasku bez infrastruktury placu zabaw.

2. Zaprojektowanie lokalizacji dla latarni w lasku w ten sposób, że będą one umieszczone na północ od linii drewnianego przejścia przez lasek – pozwoli to pozostawić południową część lasku we względnej ciemności.

3. Zaprojektowanie oświetlenia w lasku w ten sposób, że będzie możliwe do regulacji ściemniaczem oraz wyłącznikiem czasowym.

4. Wprowadzenie na terenie parku przyrodniczej ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami przyrodniczymi nt. lokalnej flory i fauny (z wykorzystaniem kodów QR).

5. Wprowadzenie na terenie ścieżki edukacyjnej nt. polskiej wynalazczości (z wykorzystaniem kodów QR).

6. Uwzględnienie w upamiętnieniu w parku nie tylko wynalazców, ale również wynalazczyń.

7. Uwzględnienie w nowych nasadzeniach drzew i krzewów gatunków rodzimych.

8. Uwzględnienie potrzeby zachowania jak największej części dotychczasowych łąk kwietnych na terenie górki, a urządzanie nowych w miejscach ubogich w roślinność.

9. Zaprojektowanie dodatkowych 3 budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla jeży na terenie parku, w tym w południowej części lasku.

10. Zaprojektowanie poidełek dla ptaków w miejscach zadrzewionych.

11. Rezygnacja ze stołów do terenowych szachów trzyosobowych.

12. Rezygnacja z peryskopu na tarasie widokowym.

13. Rezygnacja z dwustronnego lustra terenowego.

14. Rezygnacja z napisu „fluorescencja”.

15. Rezygnacja z wykorzystania farby fluorescencyjnej do pokrycia nią podstopnic na schodach prowadzących z lasku na szczyt górki.

16. Rezygnacja z napisu „Ursynów” na ramach widokowych.

Od konsultacji do ostatecznej koncepcji

Pod koniec 2019 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów pozyskał finansowanie (2 041 300,00 zł) dedykowane wyłącznie budowie nowego parku – pochodzi ono z Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy. W ramach tych środków 30 lipca 2020 r. została zawarta umowa z firmą projektową, wyłonioną w postępowaniu przetargowym. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Parku Polskich Wynalazców z naturalnym placem zabaw i sprawowaniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

W międzyczasie do urzędu docierały głosy mieszkańców, którzy zwracali uwagę, że koncepcja z 2017 roku nadmiernie ingeruje w naturalny charakter terenu. W tym samym czasie zmieniło się w sposób zauważalny podejście do tematów związanych z projektowaniem i organizowaniem terenów zieleni w mieście, które powinny w większym stopniu uwzględniać wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. Dlatego urząd zdecydował o zamówieniu nowej koncepcji, wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Koncepcja została zaprezentowana mieszkańcom w październiku 2020 roku. Do koncepcji mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, które zostały przekazane projektantom. W efekcie zgłoszonych uwag powstała ostateczna koncepcja parku. Jest ona punktem wyjścia do opracowania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę, opracowania projektu wykonawczego, a następnie realizacji prac w terenie.

W wyniku postulatów, kierowanych do Urzędu Dzielnicy Ursynów przez mieszkańców w styczniu i na początku lutego 2021 r., w efekcie dyskusji podczas posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Ursynów oraz petycji i interpelacji, urząd wspólnie z projektantami podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych zmian w koncepcji.

Obecnie architekci pracują nad dokumentacją projektowo-kosztorysową, by następnie w imieniu inwestora, czyli Urzędu Dzielnicy Ursynów uzyskać pozwolenie na budowę. W połowie roku planujemy ogłosić przetarg na wykonawcę parku, a planowany czas zakończenia inwestycji to połowa 2022 roku.

Zachowanie walorów przyrodniczych miejsca

Podczas tworzenia koncepcji firma projektowa wzięła pod uwagę ochronę istniejącego drzewostanu. Urządzenia na placu zabaw zaprojektowane są w odległościach, wskazywanych przez dendrologów, jako bezpieczne dla stanu zdrowotnego i statyki drzew. Ochronie korzeni służy również zastosowanie nawierzchni drewnianej m.in. w tzw. „lasku” – tak, aby jak najmniej ingerować w strefy korzeniowe drzew i krzewów. Również podczas procesu inwestycyjnego urząd dołoży wszelkich starań, aby roboty przebiegały z poszanowaniem istniejącej przyrody. W tym celu m.in. planowane jest ustanowienie nadzoru przyrodniczego dla przedmiotowej inwestycji oraz wykonanie szczegółowego planu ochrony drzewostanu. Warto dodać, że wykonanie oświetlenia planowane jest we wschodniej części zadrzewienia – w rejonie urządzeń zabawowych, oraz na linii ciągu komunikacyjnego przez „lasek”, a zatem część zachodnia pozostanie bez dodatkowego oświetlenia. Z założenia część zachodnia ma być również w mniejszym stopniu odwiedzana przez dzieci – z uwagi na mniejszą liczbę i charakter zabawek.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA