Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Zagłosuj do Sejmu i Senatu na Ursynowie!

21-08-2019 22:16 | Autor: red.
Oddać głos w zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej może osoba zameldowana na terenie Dzielnicy Ursynów, jak również osoba stale zamieszkała na jej terenie – nawet jeśli jest zameldowana w innej miejscowości – a także osoba czasowo przebywająca na terenie Ursynowa oraz osoba nigdzie nie zameldowana. Osoby te muszą być ujęte w rejestrze wyborców lub zostać dopisane do spisu wyborców – przypominają ursynowscy urzędnicy.

Co trzeba zrobić, aby wpisać się do rejestru wyborców?

Kto chce być dopisany do rejestru wyborców powinien złożyć w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów (Urząd Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawa), następujące dokumenty:

- wniosek o wpisanie do rejestru wyborców;

- pisemną deklarację – informację do rejestru wyborców;

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (kserokopia).

Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.ursynow.pl

 

Co trzeba zrobić, aby zostać dopisanym do spisu wyborców?

Wyborca, który jedynie czasowo przebywa na terenie Dzielnicy Ursynów,  może złożyć najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r.  wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Oprócz wniosku należy przedstawić (do wglądu) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.ursynow.pl

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W terminie do dnia 13 września 2019 r. (do godz. 16:00) przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy. Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych dostępna jest na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:

• jest obywatelem polskim;

• najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

• nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

• nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

• nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

WAŻNE!  Kandydatem do składu komisji działającej na terenie Dzielnicy Ursynów może być jedynie osoba,  która na stałe zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego  i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności. Wysokość diety:

• dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;

• dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;

• dla członków obwodowych komisji wyborczych 350 zł.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ursynow.pl.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA