Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Wodociągi i ścieki Zielonego Ursynowa

26-06-2019 21:52 | Autor: Bogusław Lasocki
Zielony Ursynów, utworzony z osiedli zlokalizowanych wzdłuż ulicy Puławskiej i włączonych w ursynowski obszar dzielnicowy miasta, to niczym spadkobierca dziedziczący z dobrodziejstwem inwentarza. Stając się rejonem wielu indywidualnych inwestycji budowlanych i coraz częściej inwestycji deweloperskich, nie posiada wystarczającej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Lokalne studnie i szamba obsługujące posesje Grabowa czy Jeziorek, już od dawna przestały wystarczać dla tej dynamicznie rozwijającej się części Ursynowa, a rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie nadążała za nowymi potrzebami. Jak miecz Damoklesa wisi nad Zielonym Ursynowem projekt nowego, wielotysięcznego osiedla mieszkaniowego, planowanego do realizacji po 2020 roku i zlokalizowanego dosłownie w szczerym polu, bez żadnej infrastruktury wodnej i ściekowej.

Problemy wiecznie żywe

Sporo czasu przed rozpoczęciem posiedzenia Komisji Zielonego Ursynowa poświęconego inwestycjom wodno - kanalizacyjnym. Przed salą konferencyjną czekał już spory tłumek mieszkańców. Ludzie przybywali, przybywali i w momencie rozpoczęcia posiedzenia wszystkie miejsca siedzące były zajęte. Takie zainteresowanie mieszkańców ilustruje, jak nabrzmiałe są problemy dotyczące wodociągów i kanalizacji Zielonego Ursynowa. Dotychczasowe posiedzenia i spotkania nie dały oczekiwanych rezultatów, a media aż do bólu wskazywały na problemy. "Mamy jeden wielki smród i średniowiecze" donosiła Gazeta Wyborcza w lipcu 2017 roku. "Brak kanalizacji, a nawet wodociągów - to dwie pięty achillesowe Zielonego Ursynowa" – informował portal haloursynow.pl w styczniu 2018 roku, "Albo szambo albo kanał" - alarmowała Passa w sierpniu 2018 roku.

Tym razem zapowiadało się bardzo merytorycznie. Na posiedzenie przybyła kompetentna reprezentacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z dyrektorem Pionu Rozwoju MPWiK Arkadiuszem Małeckim oraz gronem kierowników i specjalistów z działów odpowiedzialnych za przygotowanie i prowadzenie inwestycji, technologii wody i sieci wodociągowej.

– Z problemami wodnymi i kanalizacyjnymi mieszkańcy Zielonego Ursynowa borykają się od lat - mówił radny Paweł Lenarczyk, przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa. – Ulice Krasnowolska, Baletowa, Sarabandy, nowe inwestycje deweloperskie, jak na przykład Willa Ursynów gdzie nie ma kanalizacji, stanowią wielki problem. W XXI wieku na terenie miasta stołecznego Warszawy są takie miejsca jak część ulicy Puchalskiej czy Jaskółczej, gdzie nie ma miejskiej wody. Z tymi problemami radni Ursynowa wraz z MPWiK zmagają się od wielu lat. A teraz dla nas jest istotne, na jakim etapie są główne projekty ważne dla dzielnicy, co możemy zrobić ewentualnie wspólnie, aby przyspieszyć realizację tych tematów – wprowadzał radny Paweł Lenarczyk.

MPWiK otrzymało w materiałach od radnych dosyć długą listę ulic z prośbą o informację o przebiegu procesów inwestycyjnych, w tym również czyszczenia sieci wodociągowej i jakości wody. Ursynów pozostaje wyraźnie w tyle w zakresie planów realizacyjnych MPWiK na lata 2018 - 2025. O ile spośród dzielnic obrzeżnych Warszawy (Wawer, Białołęka) planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej o odpowiednio 147 km i 94 km, to w przypadku Ursynowa planuje się przedłużenie o zaledwie 11 km. Analogicznie przedstawiają się plany inwestycyjne dotyczące sieci kanalizacyjnej. W przypadku Wawra jest to 190 km, Białołęki - 164 km, ale Ursynowa - tylko 29 km. Nawet w przypadku Wilanowa planuje się inwestycje kanalizacyjne długości ok. 50 km. Natomiast do końca 2019 roku na Ursynowie planowane jest wybudowanie 1,2 km sieci wodociągowej i 2,8 km sieci kanalizacyjnej, przy czym sieć wodociągowa będzie modernizowana tylko w rejonie Ursynowa Centrum.

Istniejące opóźnienia mają również racjonalne przyczyny, związane z problemami na etapie przygotowania inwestycji do realizacji . Jednym z nich jest rozdrobnienie prac inwestycyjnych realizowanych przez MPWiK na terenie Ursynowa, obejmujące zasięgiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej cały obszar dzielnicy. Do tego dochodzi konieczność uzyskiwania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów, gdzie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska oraz budowy infrastruktury technicznej. Ponieważ proces przygotowania inwestycji jest stosunkowo długotrwały, źródłem problemów są również zmieniające się przepisy prawa lub modyfikowane wymagania w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych. Na przykład po zmianach w zakresie prawa wodnego, nie pojawiły się jednoznaczne ustalenia w zakresie zezwoleń wodnoprawnych.

Plany są...

Zdecydowanie bogatsze są plany dotyczące lat 2020 i następnych. Inwestycje kanalizacyjne będą dotyczyć: zlewni Krasnowola, zlewni Gawota, zlewni pompowni P7 oraz zlewni Pozytywki. Prace przygotowawcze są obecnie realizowane, dla większości terenów uzyskano już decyzje środowiskowe. W przypadku zlewni Krasnowola stan inwestycji w zakresie czterech tematów jest na etapie pozyskiwania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i na etapie projektowania. Dla dwóch tematów niezbędne jest uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych. Planowany termin realizacji określono na 2021/2022 rok.

Dla zlewni Gawota budowa kanalizacji ściekowej na odcinku Poloneza - Taneczna oraz drodze dojazdowej do Gawota - Wędrowców, Taneczna, Ludwinowska – inwestycja jest w trakcie pozyskiwania decyzji administracyjnych i terenowych oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. Realizację zaplanowano w 2022 roku. W przypadku drogi dojazdowej do ulicy Żołny 48/50 stan inwestycji jest w fazie analizy trasy oraz uruchamiania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Planowany termin realizacji to 2020 rok. Natomiast w przypadku budowy kanalizacji ściekowej w ulicy Jerzyka (posesja 7 - 9) inwestycja jest w fazie postępowania administracyjnego dotyczącego zgłoszenia obiektu budowlanego. Termin realizacji określono na 2020 rok.

W przypadku zlewni pompowni P7, spośród pięciu tematów trzy zaplanowane są do realizacji w 2020 roku. Są to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajdy (posesje od 24 do 36), budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Klarnecistów od ulicy Drumli do Klarnecistów 1A oraz budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Jagielskiej odcinek posesja 2 - posesja 6 oraz w drodze dojazdowej do ulicy Jagielskiej m1/3. Pozostałe dwa tematy to budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Gajdy 34 (realizacja w 2021 roku) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ulicy Jeziorki 27A (realizacja w 2022 roku).

Natomiast dla ostatniego obszaru, czyli zlewni Pozytywki, zaplanowanych jest pięć tematów. W 2020 roku będą realizowane dwa tematy: budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Czarkowskiego (odcinek Cymbalistów posesja 5) oraz w ulicy Pozytywki (odcinek Karczunkowska posesja 21). Z kolei budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Jaskółczej (odcinek Puławska posesja 28) będzie ukończona w 2010 roku, budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ulicy Pozytywki 18 zostanie zrealizowana w 2021/2022 roku, zaś budowa kanalizacji ściekowej w ulicy Katarynki (odcinek Puławska 44) oraz w ulicy Pozytywki (odcinek Katarynki posesja ) dobiegnie końca w 2022 roku.

Nieco bliższych terminów realizacji można oczekiwać w przypadku inwestycji wodociągowych. Spośród sześciu tematów, trzy zaplanowane są do zrealizowania w 2020 roku. Są to: budowa przewodu wodociągowego w ulicy Hołubcowej, przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Pozytywki na odcinku Pozytywki posesja 27 oraz odcinka Cymbalistów do Karczunkowskiej. Dwa tematy będą zrealizowane do 2021 roku. Są to: budowa przewodu wodociągowego w ulicy Oberka na odcinku od ulicy Krasnowolskiej do wysokości działki 47/2 oraz w ulicy Puchalskiej od Kadryla do końca. Na 2022 rok zaplanowana jest przebudowa przewodu wodociągowego w ulicy Gawota – odcinek Puławska (HP 25462).

Potrzeb też nie brak

Realizacje przewidziane na najbliższe lata to jednak kropla w morzu potrzeb Zielonego Ursynowa. Problem zasadniczy jest taki, że MPWiK jest jedno i ma określone moce przerobowe, a warszawskie potrzeby inwestycyjne są bardzo duże. Mamy zatem trochę kwadraturę koła. Co zrobić z istniejącymi osiedlami, które nie są podłączone do kanalizacji? MPWiK odpowiada, że główny kłopot to pozyskanie terenów pod inwestycje. Zresztą to jeszcze jakoś można załatwić, ale często zdarza się, że na trasie planowanej inwestycji pojawia się działka, której właściciel nie jest znany, i wtedy jest problem. Temat w sumie wydaje się rozwojowy, coś z tym trzeba zrobić. I woda jest potrzebna, i ścieki muszą być usuwane nie przez szambiarki, ale odpowiednie instalacje. Czyżby rozwiązanie było warte Nobla?

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA