Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Więcej pieniędzy na Ursynowie

30-11-2015 15:03 | Autor: red.
315 tys. więcej niż w roku poprzednim na konkursy dla organizacji pozarządowych przeznaczyła Dzielnica Ursynów. Już można składać projekty w konkursach dotacyjnych.

Na przeprowadzenie konkursu z zakresu kultury (3 zadania konkursowe) przewidziano łącznie 195 000 zł czyli kwotę wyższą o 55 000 zł w porównaniu z konkursem ubiegłorocznym. Podobnie w przypadku konkursu dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – budżet na konkursy w poprzednim roku wynosił 1 300 000 zł, na kolejna edycję przewidziano 1 400 000 zł. W przypadku konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie spraw społecznych całkowita pula środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań konkursowych wynosi 2 555 000 zł, w tym 1 708 000 zł w ramach konkursu rocznego oraz 847 000 w ramach konkursu wieloletniego na lata 2016-2018.

Poniżej podstawowe informacje na temat konkursów – szczegółowe znajdują się na stronie internetowej www.ursynow.pl.

KULTURA:

I. Edukacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju i popularyzacja artystycznej twórczości amatorskiej (do rozdysponowania 65 000 zł), realizowane w okresie 01.01.-30.06.2016 r.

II. Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych (do rozdysponowania 90 000 zł), realizowane w okresie 01.01.-31.08.2016 r.

III. Wspieranie przygotowania i realizacji inicjatyw służących  popularyzacji tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Ursynowa (do rozdysponowania 40 000 zł), realizowane w okresie 01.01.-30.12.2016 r.

 

SPORT:

Zadanie I. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo – rekreacyjnych. Środki przeznaczone na realizację zadania: 300 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Zadanie II. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży (szkolenie zasadnicze) pn. „ Z URSYNOWA NA IGRZYSKA”

Środki przeznaczone na realizację zadania: 650 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Zadanie III. Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe

Środki przeznaczone na realizację zadania: 300 000 zł.

Względem zeszłego roku zwiększono o 50 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Zadanie IV. Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, szczególnie osób starszych.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 75 000 zł

Względem zeszłego roku zwiększono o 25 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 marca 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Zadanie V. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych

Środki przeznaczone na realizację zadania: 75 000 zł

Względem zeszłego roku zwiększono o 25 000 zł

Termin realizacji zadania: od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

 

SPRAWY SPOŁECZNE:

Konkurs roczny – realizacja w okresie od 1.02. do 31.12.2016 r.

I.A Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej ukierunkowanych na zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi uzależnień oraz zmniejszenie negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk

I.B Realizacja programów w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Łącznie, na realizację zadań I.A i I.B do rozdysponowania 400 000 zł

II.A Realizacja programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych

Do rozdysponowania: 78 000,00 zł

II.B Realizacja programu pn. ,,Stop narkotykom w szkole na Ursynowie” (projekt wyłoniony w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016) kwota przeznaczona na realizację zadania: 22 000,00 zł

III.A Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kierowanych  do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Do rozdysponowania:  268 200,00 zł

III.B Realizacja programu pn. ,,Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów” (projekt wyłoniony w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016)

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 31 800,00 zł

IV. Realizacja programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży

Do rozdysponowania: 410 000,00 zł

V.A Realizacja programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych.

Do rozdysponowania:  480 000,00 zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 180 000 zł)

V.B  Realizacja programu pn. ,,Zumba integruje, Zumba ciało kształtuje”  (projekt wyłoniony w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016). Kwota przeznaczona na realizację zadania:  18 000,00 zł

Konkurs wieloletni – realizacja od 1.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

1. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Do rozdysponowania w 2016 roku 600 000,00 zł, w 2017 roku: 630 000,00 zł, w 2018 roku 650 000,00 zł

2. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy klubu abstynenckiego.

Do rozdysponowania w 2016 roku: 135 000,00 zł, w 2017 roku: 140 000,00 zł, w 2018 roku: 145 000,00 zł

3. Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych.

Do rozdysponowania w 2016 roku: 112 000,00 zł, w 2017 roku: 115 000,00 zł, w 2018 roku: 120 000,00 zł

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA