Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Warszawa objęta żółtą strefą ostrzegawczą

14-10-2020 20:21 | Autor: KG
W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców, na podstawie decyzji Ministerstwa Zdrowia, Warszawa znalazła się w żółtej strefie ostrzegawczej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone w mieście oraz jak jesteśmy przygotowani do walki z COVID-19.

Kluczowe zasady bezpieczeństwa

Zgodnie z obecnie obowiązującymi wytycznymi rządowymi do odwołania mamy obowiązek noszenia maseczki w przestrzeni publicznej, ale również i na ulicy oraz m.in.:

- w środkach komunikacji miejskiej (np. w autobusie, tramwaju, pociągu metra);

- w samochodzie osobowym - jeśli jedziemy z kimś, z kim nie mieszkamy na co dzień;

- w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;

- w kinie i teatrze;

- u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu;

- w kościele i szkole, na uczelni;

- w urzędzie (jeśli idziemy załatwić tam sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zakrywać ust i nosa?

- w restauracji lub barze – gdy zajmujmy miejsce przy stole i jemy lub pijemy;

- w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz

- podczas przebywania w lesie;

- podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

Z obowiązku zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych zwolnione są osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

- całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;

- trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

W przestrzeni zamkniętej, gdzie obywają się wydarzenia kulturalne i w kinach obowiązuje limit 25 proc. publiczności. Obostrzenia dotyczą również ograniczenia liczby osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych: w strefie żółtej do 75 – te ograniczenia wejdą w życie od 17 października.

Nadal będzie obowiązywało ograniczenie dotyczące liczby uczestników zgromadzeń. Może to być maksymalnie 150 osób. Uczestnicy muszą zakrywać usta i nos, a także zachować minimum 1,5 m odległości od innych osób. Dodatkowo, pomiędzy zgromadzeniami musi zostać zachowana odległość – minimum 100 m.

– Drodzy mieszkańcy, dbajmy o siebie i pamiętajmy o przestrzeganiu tych zasad – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Dystans, dezynfekcja, maseczka, ale również rozsądek przy spotkaniach towarzyskich, również tych z udziałem dzieci to kwestie kluczowe – dodaje prezydent.

Punkty pobrań w miejskich przychodniach

Miejskie przychodnie tworzą punkty pobrań, w których pacjenci ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu (uzyskanym podczas teleporady) będą mogli wykonywać badania pod kątem zakażenia koronawirusem.

W tej chwili w Warszawie działa już osiem takich punktów, kolejnych sześć zostanie uruchomionych do 19 października. Testy są realizowane nieodpłatnie – badania finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Mieszkańcy ze skierowaniem od lekarza POZ na pobranie wymazu mogą wykonać testy w dowolnie wybranym punkcie, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Procedury w szpitalach

Po okresie lockdownu, wprowadzonego w początkowej fazie pandemii koronawirusa, w miejskich szpitalach ponownie wykonywane są planowane zabiegi – to oznacza, że na oddziałach intensywnej terapii znajdują się obecnie pacjenci po operacjach. W związku z sytuacją epidemiczną w placówkach, które podlegają miastu, zostały wdrożone procedury przyjmowania pacjentów na operacje – stosowane zasady są zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia. Wszyscy pacjenci, którzy czekają na planowy zabieg, około dzień przed operacją mają pobierany wywiad epidemiczny oraz wymaz. Do czasu uzyskania wyniku pod kątem zakażenia COVID-19 muszą się izolować - od chwili badania do momentu hospitalizacji.

Organizacja pracy w miejskich placówkach medycznych jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Procedury przyjmowania do szpitalnych oddziałów ratunkowych również wymagają, aby każda osoba, która zgłasza się na SOR, została poddana kontroli epidemicznej pod kątem koronawirusa (wymaz oraz wywiad). Pacjenci z objawami infekcji wirusem SARS-CoV-2 są kierowani do placówek drugiego stopnia zabezpieczenia szpitalnego, które posiadają miejsca leczenia pacjentów z COVID-19. Obecnie miejskie szpitale znajdują się na poziomie I i mają specjalne miejsca izolacji dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Sprzęt i środki ochrony osobistej

Prezydent Rafał Trzaskowski: – Od początku trwania epidemii COVID-19 przeznaczyliśmy na zakup aparatury i sprzętu ponad 30 mln zł, z czego ponad 7,6 mln zł pochodzi z rezerwy kryzysowej miasta. W ten sposób zabezpieczamy personel medyczny miejskich szpitali i przychodni w niezbędny sprzęt do walki z koronawirusem.

Dotychczas zakupiono:

- 30 stanowisk OIT (złożonych z respiratorów, kardiomonitorów, stacji pomp infuzyjnych, łóżek wraz z materacami przeciwodleżynowymi, ssaków medycznych),

- 6 aparatów do terapii nerkozastępczej,

- 10 urządzeń do odkażania (biodekontaminacji).

Zakupiony sprzęt i aparatura medyczna od lipca są wykorzystywane w miejskich szpitalach: na Solcu, w Bielańskim oraz Wolskim.

Ponadto przeznaczono fundusze na zakup środków ochrony osobistej, w tym:

- ponad 1 mln maseczek chirurgicznych i półmasek, przyłbic i gogli ochronnych,

- ponad 1,6 mln rękawiczek jednorazowych nitrylowych,

- ponad 0,5 mln fartuchów medycznych,

- 45 tys. kombinezonów ochronnych i ponad 260 tys. ochraniaczy na obuwie i głowę oraz ponad 130 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Zakupione środki ochrony indywidualnej zostały przekazane do miejskich szpitali (m.in. do szpitala Solec, szpitala Czerniakowskiego, szpitala Wolskiego, szpitala Praskiego, szpitala Bielańskiego), miejskich przychodni lecznictwa otwartego, Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego sp. z o.o. (SCOL), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy oraz do organizacji i jednostek, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Warszawy, w tym dla: Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” i hospicjów.

Część z zakupionych środków ochrony osobistej stanowi rezerwę kryzysową do użycia np. w sytuacji niespodziewanych problemów z zaopatrzeniem lub nagłego wzrostu zapotrzebowania w związku z pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej. - Stale monitorujemy sytuację podmiotów leczniczych nadzorowanych przez miasto w zakresie zarówno absencji personelu medycznego, ale również organizacji opieki zdrowotnej i stanów magazynowych środków ochrony indywidualnej – mówi prezydent Trzaskowski.

Testy na koronawirusa

Skutki dalszego rozwoju epidemii może złagodzić m.in. szeroki dostęp do diagnostyki w kierunku COVID-19, dlatego przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł na zakup testów pod kątem badania na zakażenie koronawirusem dla pracowników i podopiecznych miejskich Domów Pomocy Społecznej (lub prowadzonych na zlecenie miasta) oraz Stołecznego Centrum Opiekuńczo–Leczniczego. W ramach zawartych umów prywatne laboratoria wykonały już na zlecenie miasta ponad 4 tys. testów diagnostycznych. Największa liczba testów została przeprowadzona wśród pracowników i podopiecznych Domów Pomocy Społecznej oraz pracowników i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych SCOL. Obecnie zawarliśmy kolejną umowę na wykonanie 6 tys. testów diagnostycznych pod kątem COVID-19.

– W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na COVID-19 wśród mieszkańców Warszawy, apelujemy do rządu o jak najszybsze sprowadzenie do kraju szczepionek przeciw grypie. Wysłaliśmy w tej sprawie pismo do Ministra Zdrowia, ponieważ jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją dotyczącą bardzo ograniczonej liczby dostępnych szczepionek lub ich brakiem na rynku – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Podkreślam, że w ramach miejskich programów zdrowotnych jesteśmy gotowi sfinansować szczepienia dla ponad 100 tys. osób najbardziej narażonych na zakażenie – seniorów, ciężarnych kobiet, małych dzieci, ale również pracowników miejskich szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej. Chcemy również nie dopuścić do obciążenia przychodni oraz szpitali – dodaje prezydent.

Z powodu epidemii w tym roku czeka nas współwystępowanie zachorowań na koronawirusa i na grypę, co przy podobnych objawach utrudni rozpoznanie choroby, szczególnie w początkowej fazie rozwoju. Jednoczesne zakażenie organizmu wirusem grypy i koronawirusem SARS-CoV-2, zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu choroby i wystąpienia powikłań.

Warto podkreślić, że Warszawa ma możliwość sfinansowania bezpłatnych szczepień przeciwko grypie sezonowej, które obejmują grupy mieszkańców najbardziej narażone na zachorowanie, tj.:

- osoby powyżej 65 r.ż. (w 2019 roku z programu „Grypa 65+” skorzystało blisko 50 tys. seniorów). Mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach, dostarczyliśmy przychodniom już ok. 40 proc. z ponad 50 tys. szczepionek z tegorocznego programu, a bezpłatnie zaszczepiło się ponad 11 tys. stołecznych seniorów;

- dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 r.ż. (planujemy zaszczepić ok. 10 tys. maluchów w sezonie 2020/2021);

- kobiety w ciąży – w tegorocznej edycji programu szczepieniami planujemy objąć ok. 3 tys. ciężarnych.

Szczepienia będą też wykonywane dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk.

W tym sezonie szczepieniami przeciwko grypie objęte zostaną również osoby pracujące w sektorach oświaty i pomocy społecznej, które są narażone na grypę i infekcje ze względu na dużą częstotliwość kontaktów społecznych. Ratusz planuje, aby z finansowanych przez miasto szczepień mógł skorzystać każdy nauczyciel, pedagog, opiekun w żłobku, pracownik miejskich domów i ośrodków pomocy społecznej, jak również pracownik personelu administracyjnego i pomocniczego. W stołecznych placówkach oświatowych pracuje ponad 40 tys. osób, kolejnych blisko 7,5 tys. jest zatrudnionych w miejskich domach pomocy społecznej i żłobkach.

Sytuacja w stołecznych szkołach

Minął piąty tydzień nauki stacjonarnej w stołecznych szkołach i przedszkolach. Pomimo wdrożonych środków bezpieczeństwa liczba zakażeń systematycznie i dynamicznie wzrasta. COVID-19 dotarł do miejskich placówek w siedemnastu dzielnicach (żadnego przypadku nie było tylko na Wilanowie).

Od 1 września odnotowano 152 pozytywne wyniki na obecność koronawirusa: u 54 nauczycieli, 87 uczniów oraz 11 pracowników administracji i obsługi (dane z 8 października, godz. 11.00).

W tym okresie 6 placówek miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 88 częściowo. Obecnie 26 placówek ma częściowo zawieszone zajęcia. Na kwarantannie przebywają 224 osoby: 116 uczniów (wraz z rodzicami), 101 nauczycieli i 7 pracowników administracji i obsługi.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA