Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

W sprawie projektu toru żużlowego

30-03-2016 22:33 | Autor: Bernadeta Włoch-Nagórny
W związku z artykułami prasowymi dotyczącymi projektu złożonego w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r., zakładającego budowę toru żużlowego i późniejszym zapytaniem o dzierżawę gruntu pod taką inwestycję proszę o zapoznanie się z poniższymi faktami.

W odniesieniu do wniosku złożonego w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2016 (wnioski składano od 17.01 do 17.02 2015):

– Nie było możliwe wykonanie całości zgłoszonego projektu w czasie jednego roku budżetowego, ponieważ inwestycja wymaga uzyskania decyzji środowiskowej (tymczasem jedną z podstawowych zasad budżetu partycypacyjnego to możliwość realizacji projektu w ciągu jednego roku).

– Zrealizowanie projektu  dojazdu  do  ulicy  Osmańskiej, nie było możliwe z uwagi na toczące się postępowanie  dotyczące  zwrotu działki ewidencyjnej o numerze  28 z obrębu 1-08-26 na rzecz byłych jej właścicieli.

– Należy zaznaczyć, że projektodawca był szczegółowo informowany przez urząd o przyczynach negatywnej weryfikacji jego projektu.

W odniesieniu do propozycji dzierżawy tego terenu skierowanych do Urzędu Dzielnicy Ursynów przez Warszawskie Towarzystwo Speedwaya w sierpniu oraz listopadzie 2015 roku:

– Planowana  inwestycja  musi  być zgodna  z ustaleniami obowiązującego miejscowego    planu   zagospodarowania   przestrzennego   Zachodniego   Pasma   Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki. Część ze wskazanych na potrzeby realizacji projektu działek znajduje się w granicach terenu handlu, biur, usług wystawienniczych,  produkcji  wysokich  technologii  i  centrów  logistycznych  oraz  sortowni odpadów, z dopuszczeniem usług z zakresu gastronomii,  rozrywki,  sportu i rekreacji,  nauki, turystyki, zdrowia, infrastruktury technicznej.

Po zwróceniu się z zapytaniem do urzędu o możliwość dzierżawy terenu pod budowę toru, wnioskodawca otrzymał szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego miasto nie może wydzierżawić wskazanych gruntów. Dodatkowo pomysłodawca toru został poinformowany, że w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę konieczne jest, między innymi, posiadanie  przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Co do  zasady,  nieruchomości  są  wydzierżawiane   na okres  3 lat.  Czas użytkowania zaproponowanej przez projektodawcę inwestycji, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, przekracza 3 lata, co oznacza, że umowa dzierżawy nie może być zawarta na ww. cel.

Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawiciele Urzędu Dzielnicy (w tym przedstawiciele Zarządu Dzielnicy) wielokrotnie spotykali się z projektodawcą w celu wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego proponowanej inwestycji. Stanowisko Urzędu Dzielnicy w sprawie negatywnej weryfikacji wniosku do Budżetu Partycypacyjnego oraz propozycji dzierżawy zostało kilkakrotnie przedstawione wnioskodawcy jeszcze w 2015 roku. Urząd Dzielnicy Ursynów musi działać zgodnie z przepisami i w granicach prawa.

Wróć