Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Ursynów w świetle statystyki...

07-04-2021 20:29 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Warszawa dościga, a nawet prześciga inne stolice europejskie chociażby pod względem liczby samochodów. Zastrasza natomiast drożyzną mieszkań i brakiem szkół dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku. Ursynów wyróżnia się wyjątkowo dobrymi warunkami zamieszkania.

Ludność i jej ruch naturalny

Gdy ludność Warszawy w latach 2010- 2019 wzrosła z 1700,1 do 1790,7 tys. w tym samym czasie, ludność Ursynowa powiększyła się z 144,5 do 151,3 tys., a więc tylko o 6,8 tysiąca. Był to przyrost bardzo skromny w porównaniu do ogólnego wzrostu wynoszącego 90,6 tys.

W dynamice rozwoju liczby ludności Ursynów wyprzedziły takie dzielnice jak: Wilanów, który podwoił w tym czasie liczb mieszkańców, Białołęka, Bemowo, Rembertów, Ursus, Wawer, Włochy. W ostatnim dziesięcioleciu zmalała ludność Śródmieścia, Pragi Północ, Ochoty.

Przyrost naturalny na 100 osób pod koniec 2019 r. wynosił w Ursynowie 3,22, a w Warszawie 1,28, Najwyższy był w Wilanowie –16,43, Białołęce – 12, 89, Ursusie – 8,74. Niepokojąco ujemny występuje w dzielnicach: Śródmieście – 9, 15, Ochocie – 3,62, Pradze Północ –3,47.

Ogólne saldo migracji na pobyt stały na 1000 mieszkańców Warszawy, wynoszące 5,74, wskazuje, że nasza stolica na tle wielu stolic europejskich jest stosunkowo mało atrakcyjna, chociaż saldo to wzrosło z 2,32 w 2010 r. do 5,74 w 2019. Ursynów w 2010 r. miał ujemne saldo – O,77, w 2019 zaś dodatnie – 1,39.

Ze smutkiem musimy stwierdzić, że Ursynów jest w ostatnim dziesięcioleciu dzielnicą stagnacji ludnościowej., w przeciwieństwie do takich dzielnic jak: Wilanów, Białołęka, Wawer, Włochy. Poważny regres ludnościowy w ostatnim dziesięcioleciu przeżywają: Śródmieście, Praga Północ, Ochota i Mokotów. Ubytek ludności w tych dzielnicach był spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji.

Pod względem struktury wieku, w ogólnym procesie starzenia się ludności Warszawy najstarszą demograficznie dzielnicą jest Śródmieście – 25,5 % ogółu ludności tej dzielnicy stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej; najmłodszą – Białołęka – 9,1 %. Ursynów utrzymuje się w średnich standardach procesu starzenia.

Największy udział osób w wieku przedprodukcyjnym mają dzielnice położone na obrzeżach miasta. Jednocześnie charakteryzują się one niskim udziałem osób w wieku poprodukcyjnym oraz stosunkowo wysokim udziałem osób w wieku produkcyjnym. Do takich dzielnic należą: Wilanów, Białołęka, Ursus, Wesoła i Wawer. Dzielnice położone w centrum miasta: Śródmieście, Mokotów, Bielany, Ochota, Praga Południe, Żoliborz – charakteryzowały się niskim odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym i wysokim w wieku poprodukcyjnym.

Stopień feminizacji dzielnic Warszawy wskazuje poważne zróżnicowanie. Współczynnik feminizacji najwyższy jest w Śródmieściu i na Żoliborzu, najniższy w Wesołej i Rembertowie. Waha się on od 122 kobiet na 100 mężczyzn do 108. Wśród seniorów – osób w wieku poprodukcyjnym – współczynnik ten wynosi 211, na Pradze Północ 241, na Ursynowie 178.

Jeszcze przed pandemią w 2019 odnotowano w Warszawie 19 083 zgony, w tym 13 760 w wieku lat 70 i więcej . Liczba zgonów na Ursynowie w tym roku wynosiła 964, w tym 634 w wieku lat 70 i więcej. W skali warszawskiej wskaźnik śmiertelności był bardzo wysoki jeszcze przed pandemią

Warunkiem normalnego rozwoju ludnościowego i tym samym gospodarczego Warszawy i jej dzielnic jest stworzenie zachęt zatrudnienia mężczyzn w wieku produkcyjnym ; szczególnie w zawodach deficytowych. W świetle badań Urzędu Statystycznego w Warszawie do zawodów deficytowych należą: programiści aplikacji, specjaliści do spraw sieci komputerowych, analitycy systemów komputerowych, pracownicy centrów obsługi telefonicznej, doradcy finansowi i inwestycyjni,, kierownicy do spraw budownictwa, inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji,robotnicy budowy dróg, pielęgniarki, lekarze, zwłaszcza dentyści.

Do tzw. zawodów nadwyżkowych należą: pracownicy świadczący usługi na ulicach, robotnicy leśni i pokrewni, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, operatorzy urządzeń wiertniczych, ogrodnicy, artyści plastycy, dziennikarze, ankieterzy, wyżsi urzędnicy administracji rządowej.

Rynek pracy. Struktura społeczno-zawodowa. Bezrobocie

Dziesięciolecie 2010-2019 zapisało się w dziejach Polski i Warszawy jako okres dobrej koniunktury. Liczba osób pracujących w Warszawie wzrosła z 806 885 w 2010 r. do 982 128 w 2019. W tym czasie liczba bezrobotnych w stolicy zmniejszyła się z 38 640 do 17 387. Na Ursynowie nastąpił przyrost pracujących (z 42 929 do 49 346), a spadek liczby bezrobotnych z 2046 do 941. W dzielnicy naszej liczba podmiotów gospodarki narodowej, pod koniec 2019 r., osiągnęła 32 221, w tym 22 369 osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

W Warszawie na 1000 ludności w 2019 r. było 548 pracujących W ich strukturze zawodowej dominowali zatrudnieni w handlu i naprawach pojazdów samochodowych (88) oraz edukacji ( 48). Dalsze miejsca zajmowali zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym ( 39 ), w transporcie i gospodarce magazynowej ( 35 ), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej ( 28), budownictwie ( 26 ) i obsłudze rynku nieruchomości ( 15 ).

Specyfika struktury zawodowej Ursynowa na tle struktury całego miasta polega na:

– mniejszej liczbie pracujących na 1000 mieszkańców 325 ( w Warszawie 548)

– bardzo skromnej liczbie wśród pracujących zatrudnionych w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (7) i podobnie (7) w obsłudze nieruchomości;

– utrzymaniu normy warszawskiej zatrudnienia w edukacji ( 48 );

– mniejszej liczbie zatrudnionych w handlu i naprawach samochodowych – 71 (w Warszawie 88 );

– utrzymaniu wyższej od warszawskiej liczby zatrudnionych w budownictwie – 40 (w Warszwie26), w transporcie i gospodarki magazynowej – 46 (w Warszawie 35);

bardzo niskiej liczbie zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym – 23 (w Warszawie 39 ).

Moim zdaniem – Polska, Warszawa i większość stołecznych dzielnic z niskimi wskaźnikami zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (np. Bielany 12, Rembertów 15, Żolibórz 18, Ursus 19) winny przygotować się na nowy okres industrializacji opartej na nowoczesnej technologii, większych możliwościach eksportowych i potrzebie obsługi krajowych potrzeb w dziedzinie energetyki, produkcji leków, nowoczesnych środków komunikacyjnych i sprzętu obronnego.

Warto przypomnieć, że tylko w 2019 r. zarejestrowano w Warszawie 366 444 nowe podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon, a wyrejestrowano 14 807. Na Ursynowie zarejestrowano w 2019 r. 2305 nowych podmiotów gospodarki narodowej, wyrejestrowano 1068

Wybrane informacje o warunkach życia współczesnej Warszawy

Rozbudowa metra, przewozów autobusowych, uruchomienie wypożyczalni rowerów, hulajnóg i skokowy wzrost liczby samochodów osobowych i ciężarowych uprawniają do stwierdzenia, że komunikacyjnie Warszawa uzyskała średnie standardy stolic europejskich. W 2019 miała 1 638179 pojazdów samochodowych, w tym 1 370486 osobowych, 53 603 motocykle oraz 23 287 motorowerów. W dziedzinie motoryzacji prześcignęła niejedną stolicę europejską. Na Ursynowie pod koniec 2019 r. mieliśmy 94 601 pojazdów samochodowych, w tym 279 autobusów, 4664 motocykle i 1795 motorowerów.

Sytuacja mieszkaniowa warszawiaków, mimo stałej poprawy, daleka jest od poziomu stolic zachodnioeuropejskich. Przeciętna liczba izb w mieszkaniu warszawskim wynosi 3,14, na Ursynowie 3,58, natomiast powierzchnia użytkowa na jednego mieszkańca w metrach sześciennych w Warszawie 59,0, na Ursynowie – 71,2. Mieszkania ursynowskie w blisko 100 % posiadają nowoczesne instalacje, a w74% gaz z sieci. Wielkim problemem, szczególne dla młodszego pokolenia, jest wysoka cena nowych mieszkań, w większości budowanych na sprzedaż lub wynajem.

W dziedzinie oświaty, szczególnie w dziedzinie wychowania przedszkolnego, uzyskaliśmy już standardy europejskie. W roku szkolnym 2019/2020 mieliśmy na Ursynowie 34 szkoły podstawowe, 1347 gimnazjów, 11 liceów i tylko 1 technikum oraz brak szkół branżowych 1 stopnia. Potrzeby rynku pracy wymagają zwiększenia liczby techników i szkół branżowych. Wyniki nauczania ze wszystkich podstawowych przedmiotów są w szkołach ursynowskich lepsze od przeciętnych w Warszawie.

Na wyższych uczelniach warszawskich kształciło się 224 276 studentów, w tym na Ursynowie 23 414.

W dziedzinie ochrony zdrowia pracowało w Warszawie w 2019 roku 1412 przychodni, w tym 126 na Ursynowie.

Warszawa ma imponującą liczbę aptek prywatnych – 616, w tym 52 na Ursynowie. W warunkach niepokojącego wzrostu cen leków często niedostępnych dla seniorów. Godzi się podkreślić, że w okresie. pandemii świetnie zdaje egzamin nowy Szpital Południowy

Dzielnica nasza, wzbogacona nowym domem kultury, winna zastanowić się, jak wykorzystać w przyszłości salę lustrzaną SGGW i większe sale ursynowskich domów kultury na spektakle kulturalne. Czy nie czas już na powołanie stałego Teatru Ursynowskiego?

Fot. pixabay

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA