Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Troska o zieleń miejską priorytetem

24-02-2021 20:18 | Autor: GK
Aż 3819 posadzonych drzew, 42 092 m kw. nowych krzewów, 82 203 m kw. łąk miejskich, tysiące bylin, cebulek kwiatowych, roślin jednorocznych. Do tego nowoczesne systemy zarządcze pomagające lepiej działać, nowe inwestycje, specjalistyczne zabiegi dendrologiczne, działalność edukacyjna – to tylko część tego, co zrobiono w 2020 roku, by dbać o warszawską zieleń.

Pandemia miała wpływ również na działania związane z zielenią miejską, jednakże dzięki współpracy biur i jednostek udało się zrealizować wiele różnorodnych przedsięwzięć.

Systemy zarządzania zielenią

Rok 2020 był rokiem wprowadzania i dalszej rozbudowy systemów pozwalających jeszcze lepiej dbać o zieleń w Warszawie:

– Karta Praw Drzew – opracowano dokument programowy dla jednostek miejskich, który zawiera Prawa Drzew wraz z siedmioma standardami dotyczącymi m.in. sposobu pielęgnacji zieleni, określania klas ryzyka drzew, ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych oraz komunikacji dotyczącej wycinek.

– Aplikacja MoDrzew – jest to narzędzie wspomagające inwentaryzację i monitoring drzew, przeznaczone dla ogrodników miejskich. Aplikacja zbiera dane o drzewach i automatycznie wyznacza termin kolejnego przeglądu w oparciu o ocenę klasy ryzyka drzewa.

– Serwis mapowy m.st. Warszawy – rozwój narzędzia serwisu mapowego „Wiem o Wycince”, które służy do informowania mieszkańców o wycinkach drzew oraz serwisu zawierającego dane o zieleni w mieście (zakładka „Zieleń”).

– Mapa Koron Drzew – dostarcza ona informacji o zasięgu koron drzew, gatunkach drzew i ich stanie zdrowotnym, co pozwala m.in. na obliczenie stopnia pokrycia koronami drzew poszczególnych terenów czy ilości pochłanianego CO2 przez drzewa. W 2020 r. odebrano drugą, ostatnią część mapy. Trwa przetwarzanie danych umożliwiające ich wizualizację w miejskich serwisach mapowych.

– Mapa Lokalizacji Pni Drzew – służy aktualizowaniu danych w bazie zieleni z zakresu precyzyjnej lokalizacji drzew. W 2020 odebrano mapę dla północno-zachodniej części Warszawy. W opracowaniu są narzędzia umożliwiające import danych do bazy zieleni.

– System Kategoryzacji Terenów Zieleni – w 2020 miasto ruszyło z najnowszym projektem, który ma na celu stworzenie modelu zarządzania terenami zieleni względem ich kategoryzacji (ze względu na dominującą wartość – kulturową, przyrodniczą lub społeczną). Kategoryzacja posłuży do stworzenia m.in.: wieloletniego planu zarządzania terenami zieleni, regulaminów parków oraz systemu informacji terenowej.

Dbałość o tereny zieleni

Posadzono w 2020 roku 3819 drzew, a na 42 092 m kw. nasadzono krzewy. Poza tym zasiano 82 203 m kw. łąk miejskich i wyłączono z koszenia (ze względu na susze) 212 ha trawników. Na miejskich terenach posadzono aż 19 165 bylin oraz 286 659 cebulek kwiatowych. Ukwiecionpo 2094 donice, a w kwietnikach posadzono 104 822 roślin jednorocznych. To powierzchnia 4270 m2.

W pasach drogowych poddano renowacji 538,45 arów trawników, a koszenie przeprowadzono na 1074 ha.

Wykonano również prace pielęgnacyjne 13359 drzew. A dodatkowo zrealizowano szereg prac specjalistycznych:

– inwentaryzację drzew i krzewów w Parkach: Morskie Oko, Promenada, Cmentarz-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich;

– przeprowadzono ekspertyzy 107 drzew w parkach oraz 130 drzew rosnących w pasach drogowych;

– założono wiązania koron na 62 drzewach - ma to na celu wzmocnienie struktury drzew (zapobiegnięcie ich rozłamaniu lub wyłamaniu konarów), a tym samym ich zabezpieczenie i zwiększenie bezpieczeństwa w ich otoczeniu.

Najważniejsze inwestycje

Mimo pandemii pracowano nieprzerwanie nad tym, by niezmiennie podnosić jakość miejskich terenów zieleni. Wśród działań w 2020 roku znalazły się m.in.:

– Otwarcie Pawilonu Edukacyjnego Kamień – jest to miejsce nowoczesnej edukacji oraz lokalnej aktywności, z której będą korzystać młodzi i dorośli warszawiacy. Jest to także platforma współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz uznanymi ośrodkami naukowymi.

– Rewaloryzacja parku Żeromskiego – uzupełniono szatę roślinną, wzmocniono fragmenty skarp, zmodernizowano infrastrukturę techniczną oraz odnowiono fontannę z rzeźbą Alina – dziewczyna z dzbanem.

– Nowy skwer Kępna-Jagielońska - w ramach realizacji założeń pięciu projektów z budżetu obywatelskiego przeprowadzono kompleksowe prace ogrodnicze, stworzono naturalny plac zabaw z górką saneczkową, a także nowe ścieżki, chodniki i zamontowano 14 latarni solarnych.

– Modernizacja skweru Ad Astra – posadzono urozmaiconą zieleń, stworzono żywopłot, zamontowano nowe ławki, kosze na śmieci, nawierzchnię skweru oraz oświetlenie rzeźby.

– Modernizacje podwórek - w ramach tych działań usuwano nawierzchnię asfaltową, tworzono tereny zieleni.

– Nowy plac zabaw na Gibalskiego – zmodernizowano oraz rozbudowano istniejący plac zabaw oraz wprowadziliśmy małą architekturę: stoliki do gier, stoły piknikowe, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

– Rewitalizacja terenu zieleni wokół OSiR Mokotów - zmodernizowano boisko do piłki nożnej, stworzono plac centralny, naturalny plac zabaw i strefę psiej aktywności, zamontowano stoły do gier, licznie nasadzono rośliny.

Projekty ekologiczne

Wisła to bardzo ważna dla wielu warszawiaków część miasta, dlatego miasto szczególnie dba o jej okolice. Kładzie nacisk również na działania ekologiczne, dlatego w 2020 roku przeprowadzono m.in.:

– monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w obszarze Doliny Środkowej Wisły,

– monitoring Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000,

– działania ochronne siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej,

– monitoring roślin w ramach utrzymania efektów projektu #WisłaWarszawska w celu ochrony ptaków siewkowych,

– działania ochronne zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy,

– działania związane z ochroną cieków i zbiorników wodnych, w tym tworzenie sztucznych platform, renaturyzację, usuwanie gatunków obcych,

– cykliczne akcje sprzątania nadwiślańskich plaż i łęgów.

Działalność społeczna

W 2020 roku, z zachowaniem wszystkich zaleceń reżimu sanitarnego, przeprowadzono również akcje edukacyjne, informacyjne oraz prowadzono prace z wolontariuszami. Wśród zorganizowanych wydarzeń znalazły się m.in.: akcja Lato w mieście, spływy kajakowe, transmisje koncertów, teatr plenerowy, otwarty turniej szachowy dla dzieci, akcja edukacyjna Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew dla Warszawy czy projekt edukacyjny W Koronach Miasta. Współpracowano też z ponad 90 wolontariuszami, którzy sadzili i pielęgnowali zieleń.

Nowe obiekty i renowacje

W ubiegłym roku wymieniono ławki w parku Praskim i parku Morskie Oko, ustawiono 939 nowych ławek, a wzdłuż pasażu Wisławy Szymborskiej 12 replik ławek projektu Jerzego Sołtana z lat 60.

Odbyło się także wiele remontów: alejki w parku Skaryszewskim, chodnika na Polu Mokotowskim, ciągu pieszego w pobliżu skweru przy ul. Mariensztat, schodów w parku Agrykola, Elizeum, oświetlenia na skwerze Zaręby-Piorun, przy ul. Zaruskiego, Wału Wiślanego oraz odnowienie wiklinowych szałasów na skwerze Kaliny.

Budżet Obywatelski:

Zrealizowano również 59 projektów w ramach budżetu obywatelskiego, m.in. projekty:

– 600 ławek dla Warszawy;

– 140 drzew i 2300 krzewów dla Białołęki;

– skwer Kępna-Jagiellońska;

– hamaki miejskie dla Warszawy;

– labirynt z kolorowych i kwitnących krzewów i bylin na skwerze Samuela Orgelbranda;

– parklet przy Dąbrowszczaków;

– szachy w parku Skaryszewskim;

– Zielony Służew nad Dolinką;

– Dog Park (skwerek psi);

– ochrona ptaków śpiewających w śródmiejskiej części Pola Mokotowskiego.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA