Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Stolica w świetle Rocznika Statystycznego 2020

24-02-2021 20:21 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Przezwyciężając kłopoty wynikłe z pandemii, zespół Urzędu Statystycznego w Warszawie, pod kierownictwem Zofii Kozłowskiej, opracował najnowszy Rocznik Statystyczny Warszawy 2020. Jego dane przygotowała do druku grupa pracowników Urzędu pod kierownictwem Anny Cacko. Redakcją i korektą zajęły się panie: Małgorzata Bieńkowska i Joanna Podolska.

Ludność Warszawy, pod koniec drugiej dekady naszego wieku, zwiększyła się z 1700,1 w 2010 r. do 1790,7 tys. w 2019 r. Faktyczny przyrost był znacznie większy ze względu na to, że prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Warszawy nie jest zameldowanych, w tym wielu obcokrajowców. W naszym mieście prym wiodą kobiety. Jest ich 117 na 100 mężczyzn. Wśród seniorów (80 lat i więcej) jest ich 208. Od kilku lat poważny niepokój budzi w Warszawie bardzo niski przyrost naturalny, który w 2019 r. wynosił 1,3 na tysiąc ludności. Ciągle wysoki jest Warszawie wskaźnik zgonów, wahający się wokół 11 na tysiąc ludności.

Głównymi przyczynami zgonów w 2019 r. były choroby układu krążenia i rak. Niski przyrost naturalny, skromny napływ ludności w wieku produkcyjnym, a przede wszystkim proces starzenia się ludności Warszawy powodują, że szybko zmniejsza się odsetek ludności pracującej do odsetka ludności w wieku przed i po produkcyjnym. W starych dzielnicach Warszawy liczba ludności nieprodukcyjnej zbliża się do liczby ludności produkcyjnej. W 2019 r. ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosiła w Warszawie 75 , w Łodzi 77, w Białymstoku 66, w Krakowie 66.

Bardziej optymistycznym wskaźnikiem ogólnej poprawy życia w Warszawie w ostatnich latach jest przeciętne jego trwanie. Dla kobiet zwiększyło się z 81,6 w 2010 r do 82,9 w 2019 dla mężczyzn z 75,3 do 76,7 roku. W tym czasie nastąpiła poprawa sytuacji mieszkaniowej w Warszawie. Dynamicznie rozwijał się prywatny ruch budowy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Mieszkania warszawskie nowo wybudowane w olbrzymiej większości wyposażone są w nowoczesne media. Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań, przeznaczonych na sprzedaż i wynajem w 2019 roku, wynosiła 56,3 m kw., natomiast w budownictwie indywidualnym 1,03,4 m kw. Wielki kryzys w ostatnich latach przeżywa spółdzielczy ruch budowlany.

Nad stanem zdrowia mieszkańców Warszawy i przyjezdnych do naszego miasta, korzystających z usług medycznych czuwało w 2019 r. 8831 lekarzy, 1054 dentystów, 1995 farmaceutów, 14323 pielęgniarki i 1888 położnych. Biorąc pod uwagę zmniejszenie liczby szpitali warszawskich w latach 2010-2019 z 58-51, tym samym zmniejszenie łóżek szpitalnych i wyjazd części lekarzy i pielęgniarek warszawskich do krajów zachodnich, już w 2019 r. Warszawa odczuwała deficyt personelu medycznego, który miesiące pandemii boleśnie pogłębiły. Deficyt ten powodował wydłużenie kolejek pacjentów do specjalistów i poważny wzrost cen za usługi prywatnej służby zdrowia, który niestety nie jest przedmiotem badań statystycznych. Dramatycznemu wzrostowi cen lekarstw towarzyszył w Warszawie wzrost liczby aptek z 331 w 2010 r. do 618. Wszystkie apteki warszawskie mają prywatny charakter.

Liczba domów opieki społecznej pozostała w 2019 r. na poziomie z 2010 roku. Zmniejszyła natomiast liczba miejsc w tych domach. Ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało w Warszawie w 2019 r. 31124 osoby. Były to głównie świadczenia finansowe. Olbrzymi postęp nastąpił w Warszawie , w traktowanym okresie, w dziedzinie liczby żłobków, których liczba wzrosła z 42 do 336.

Znaczna poprawa w latach 2010-2019 została zanotowana na warszawskim rynku pracy. Liczba pracujących wzrosła z 806,9 do 982,1 tys. Przez cały czas dominowali pracujący w handlu i przy naprawach pojazdów samochodowych. Stopa bezrobocia w Warszawie zmniejszyła się w tym czasie z 3,5 do 1,3 i była najniższa w dziejach stolicy. Niższą stopę bezrobocia miały w 2019 r. Katowice(1,0) i Poznań (1,1) Najwyższa występowała w Lublinie, Kielcach , Łodzi i Rzeszowie(od 4,9 do, 4,8).

Stosunkowo nieduży odsetek mieszkańców Warszawy zatrudniony jest w nowoczesnym przemyśle, mimo że przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w przemyśle warszawskim zbliża się do 7 tys. złotych. Waha się wokół 10 tys. zł w działalności finansowej, ubezpieczeniowej, informacji i komunikacji.

Mieliśmy w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 68 uczelni, w tym głównie prywatnych, blisko 225 tys. studentów i 15,5 tys. nauczycieli akademickich. Pytanie, jak to środowisko oddziałuje na jakość produkcji i usług w Warszawie, skoro w rankingach światowych zarówno Uniwersytet jak i Politechnika Warszawska zajmują dopiero 400. miejsce ? Poza tym w kierunkach kształcenia na uczelniach warszawskich dalekie miejsce zajmują studenci nauk medycznych i technik informacyjnych.

Na warunki egzystencji istotny wpływ ma poziom cen na podstawowe produkty żywnościowe, artykuły przemysłowe codziennego użytku, usługi, paliwa, lekarstwa i środki higieny. W tej dziedzinie badania statystyczne w skali krajowej i warszawskiej są bardzo nieprecyzyjne i wyrywkowe. W latach 2010-2019 „Rocznik Warszawa 2020” odnotował następujące tendencje:

- stabilizację cen mięsa, duży wzrost cen mleka i jego przetworów, mąki, jaj świeżych, warzyw, a przede wszystkim ziemniaków;

- znaczny wzrost cen energii elektrycznej, benzyny bezołowiowej i sprzętu technicznego domowego użytku.

Ceny usług, w tym usług lekarskich i lekarstw, napraw technicznego sprzętu domowego nadal pozostają tajemnicą statystyczną.

W statystce dotyczącej transportu stołecznego na uwagę zasługują:

- bardzo dynamiczny wzrost liczby pasażerów w porcie lotniczym im Fryderyka Chopina w Warszawie w latach 2010-2019; zagranicznych z 3,9 do 8,6 mln, krajowych z 0,5 do 0,9 mln;

- wzrost liczby pojazdów samochodowych z 1145 tys. do 1639 tys., które zakorkowały wiele ulic nieprzygotowanych do takiego rozwoju motoryzacji, która osiągnęła standardy zachodnioeuropejskie. W komunikacji miejskiej w 2019 r. najwięcej pasażerów w ciągu doby przewoziły autobusy miejskie (1641 tys.), następnie tramwaje (812 tys.) i szybka kolej miejska ( 60 tys.). W 2015 r. powstał w Warszawie system rowerów publicznych, których w 2019 r. było 5701.

W dziedzinie kultury , turystki i sportu „ Rocznik Warszawa 2020” odnotował:

- wzrost wydanych tytułów książek i broszur do12321 w 2019 roku, w tym przede wszystkim związanych z literaturą piękną, przy regresie dotyczącym podręczników dla szkół wyższych;

- spadek tytułów i nakładów wydawanych gazet codziennych i czasopism. Warszawa w 2019 wydawała tylko 11 dzienników.

- liczba czytelników w bibliotekach warszawskich zmalała z 459 w 2010 r do 429 tys. w 2018 r. Przeciętny warszawiak nie przeczytał w ciągu roku ani jednej książki. Berlińczyk przeczytał ich 12, a londyńczyk 16. Ten kryzys czytelnictwa kompromituje naszą stolicę i całą Polskę;

- cieszyć może natomiast wzrost frekwencji w teatrach, kinach i muzeach warszawskich.

W dziedzinie sportu i wychowania fizycznego daleko nam do norm europejskich. W 653 sekcjach sportowych w 2018 r ćwiczyło tylko 39,6 tys. mężczyzn i 17.4 tys. kobiet. Największym zainteresowaniem cieszy się piłka nożna, strzelectwo sportowe, judo, piłka siatkowa, koszykówka tenis. Lekkoatletykę ćwiczy tylko 1867 warszawiaków, w tym 952 kobiety. Mamy w Warszawie 1 prawdziwy stadion lekkoatletyczny, 9 stadionów piłkarskich, 94 korty tenisowe i 41 pływalni. Nie jest to imponująca infrastruktura sportowa na miasto, które z inicjatywy swego prezydenta w 1937 r. Stefana Starzyńskiego zaprosiło Międzynarodowy Komitet Olimpijski, by rozpocząć starania o zorganizowanie w Warszawie olimpiady.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA