Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

23°
18°

Statystyczny zapis współczesnego Ursynowa

06-12-2017 21:30 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Urząd Statystyczny w Warszawie ; wydawca „Rocznika Statystycznego Warszawy”, a w ramach „Przeglądu Statystycznego” – przeglądu dzielnic stolicy, daje podstawowe źródła dla tematu: „statystyczny zapis współczesnego Ursynowa”.

Jesteśmy młodą, a jednocześnie nowoczesną dzielnicą współczesnej Warszawy. Powierzchnia geodezyjna Ursynowa to 4379 ha , w tym grunty zabudowane  2255 ha, użytki rolne  1137 ha , grunty leśne i zadrzewione 925 ha  i grunty pod wadami 18 ha.

Dzielnica nasza zajmuje 8,5 % obszaru stolicy . W tej dziedzinie wyprzedzają ją Wawer 15,4 % i Białołęka  14, 1 % . W dziedzinie ilości gruntów rolnych  obok wymienionych dzielnic  także Wilanów.

Jesteśmy dumni z Lasu Kabackiego, zakupionego w marcu 1938 przez Prezydenta Stefana Starzyńskiego  od rodziny Branickich, jak również z nowo zorganizowanych zakrzewionych parków . Ale pod względem gruntów leśnych i zakrzewionych biją nas  dzielnice: Wawer ( 2914 ha) , Wesoła ( 1313 ha ) i Białołęka ( 1147 ha). Mimo tej sytuacji dzielnica nasza posiada grunty pod nową zabudowę  i  w czasach nowej fazy rozwoju koniunktury gospodarczej może ofiarować przyszłym mieszkańcom Warszawy tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługową.

„ Złoty okres” rozwoju budowlanego w Warszawie i naszej dzielnicy już minął. Na 30083 podmiotów gospodarki narodowej w rejestracji Regon w dziedzinie budownictwa Ursynów posiadała ich na dzień 30 czerwca 2016 r.  tylko  1976,  a więc dwukrotnie mniej niż Śródmieście i znacznie mniej niż Wola i Praga Południe.

Bardzo skromny jest ruch budowlany w latach 2015-2016 na Ursynowie, w Ursusie, Śródmieściu, Wesołej i  we Włochach,  dynamicznie rozwija się natomiast na Woli,  Bielanach i  w Wilanowie.

W pierwszym półroczu w 2015  zbudowano na Ursynowie tylko  17 mieszkań indywidualnych, w 2016 r. – 15.  Dramatycznie spadła w tym czasie liczba budowanych mieszkań na sprzedaż lub wynajem – z 403 do 45. Mieszkań komunalnych i zakładowych nie budowano. Mieszkania indywidualne budowały rodziny o wysokich standardach dochodów, biorąc pod uwagę   powierzchnię użytkową tych  mieszkań ( 262,4 mkw.) . Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań na sprzedaż i wynajem jest znacznie mniejsza –120,5 mkw.

Sytuacja demograficzna Ursynowa jest podstawą do optymizmu, skoro w 2015 roku mieliśmy przyrost naturalny wynoszący 5,26 na 1000 ludności, a więc dodatni w przeciwieństwie do szybko starzejących  się :Śródmieścia, Ochoty, Pragi Północ, Woli, Mokotowa i Żoliborza. Większy przyrost naturalny od Ursynowa notowano w 2015 r. w Wilanowie (15,75), Białołęce (12, 94), Ursusie i Bemowie. Jesteśmy stosunkowo mało atrakcyjną dzielnicą, skoro w roku 2015  na pobyt stały napłynęło do nas 1202 osób, a odpłynęło  1020. Pod względem salda migracji  musimy uznać wyższość  większości dzielnic Warszawy, przede wszystkim :Białołęki, Włoch i Wilanowa. Kobiety dominują w naszej dzielnicy, jest ich 114 na 100 mężczyzn. W skali całej Warszawy  wskaźnik feminizacji jest jeszcze wyższy – 118/100.

Struktura demograficzna ludności Ursynowa powoduje, że mamy stosunkowo niski wskaźnik zgonów na 1000 mieszkańców: 6,00 na

10,39 w całej Warszawie.  Wskaźnik zawieranych małżeństw wynosił w Ursynowie w 2015 r. 4,05 i był niższy od przeciętnego w Warszawie  (4,50). Mamy w dzielnicy znaczny odsetek tzw. małżeństw koleżeńskich.

Tylko około 70 % mieszkańców, świetle statystyki kościelnej, identyfikuje się  z dzielnicą. Reszta, korzystając z  najmowanych mieszkań – na weekendy,  a przede wszystkim na święta – opuszcza Ursynów jadąc do rodzin, rozsianych na Mazowszu i Podlasiu. W gwarze dzielnicowej nazywamy ich „słoikami”, bo przywożą z domów rodzinnych zapasy żywności. Fakt ten wpływa w sposób istotny na trudności budowy więzi społecznych na różnych szczeblach, szczególnie w blokach mieszkaniowych,   a także na organizację życia religijnego.    

Infrastruktura Ursynowa, w świetle danych „Rocznika Statystycznego Warszawy” 2015 r., wykazuje, że zasoby mieszkaniowe dzielnicy zamieszkałe i niezamieszkałe wynosiły 68923, a na 1000 mieszkańców – 464,5. Przeciętna powierzchnia  użytkowa ursynowskiego mieszkania  na 1 mieszkańca była znacznie większa od przeciętnej dla Warszawy.

W strukturze podmiotów gospodarki narodowej dominuje handel, naprawa pojazdów samochodowych i  obsługa rynku nieruchomości . Z budownictwem  i rzemiosłem związanych jest  6,3 % podmiotów, z opieką zdrowia i  pomocą społeczną 6,1 % , z edukacją 4,4 %, z działalnością finansową i ubezpieczeniową 3,6 %. Jesteśmy dzielnicą wybitnie usługową, zdominowaną przez ludzi z wyższym i średnim wykształceniem.

Dumą dzielnicy jest SGGW – krajowe centrum kształcenia specjalistów  dla polskiego rolnictwa, leśnictwa ogrodnictwa i gospodarki żywnościowej. Uchwałą Senatu Uczelni z 21 marca 2016 r. uczelnia ta czuje się kontynuatorką tradycji Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, założonego 23 września 1816 r., Praktycznej Szkoły Weterynaryjnej, założonej 25 września 1816 r. oraz Szkoły Szczególnej Leśnictwa, założonej 17 października 1816 r. – a także Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa  w Puławach z 1869 r.  , Wydziału Rolniczego Towarzystwa Kursów w Naukowych , powstałego  w 1906, z których wyrosła 17 września 1918 r. Królewsko Polska Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Uczelnia kształci ponad 23 tys. studentów, w tym 809 z zagranicy, na 37 kierunkach studiów stacjonarnych i zatrudnia pond 1300 nauczycieli akademickich. Dzięki zabiegom Senatu i kolejnych rektorów  ma najnowocześniejszy w III RP  kampus  im. Edwarda Raczyńskiego, z nowoczesną biblioteką i Muzeum , Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Ostatnio uruchomiono  Centrum Wodne, Weterynaryjne Centrum Badawcze  i Centrum Badań  Biomedycznych.

Niestety, do 2017 r wieloletnie zabiegi działaczy samorządowych o uruchomienie Szpitala Południowego dla dzielnicy liczącej blisko 150 tys. mieszkańców nie dawały oczekiwanego  rezultatu. Mamy natomiast 99  przychodni  (na jedna przychodnię przypada 1500 mieszkańców), 51 aptek.  W prywatnych przychodniach  ceny za kilkunastominutowe wizyty u  lekarzy specjalistów  znacznie wzrosły, wahając się od 100 do 400 złotych. Kryzys w publicznej służbie zdrowia odczuwa Ursynów podobnie jak inne dzielnice Warszawy i całej Polski.

W analizie poziomu cen, a tym samym poziomu inflacji, statystyka Urzędu Statystycznego Warszawy i Głównego Urzędu Statystycznego nie bierze pod uwagę znacznego wzrostu cen wielu towarów  spożywczych (masła, jaj, jarzyn, owoców, ryb), lekarstw,  komornego i wszelkiego rodzaju usług przedsiębiorstw prywatnych i publicznych. W tej dziedzinie, w przeciwieństwie do czasów II Rzeczypospolitej, nie widać aktywnych działań związków zawodowych uruchamiających kontrolę społeczną nad rzeczywistymi zmianami  w kosztach  utrzymania.

 W formach własności podmiotów gospodarki narodowej  dominują na Ursynowie osoby fizyczne,  prowadzące działalność  gospodarczą (67, 9 %) . Mniejszą rolę odgrywają  spółki handlowe i cywilne (29,9 %), stowarzyszenia i organizacje społeczne (1,5 %), fundacje, (1,2% ) i spółdzielnie (0,1 %). Jesteśmy dzielnicą zdominowaną w handlu przez wielkie międzynarodowe korporacje.

Sytuacja na rynku pracy w Ursynowie jest dobra .Na dzień 30 czerwca 2016 r. mieliśmy zarejestrowanych tylko 2328 bezrobotnych,   w tym 1186 kobiet. Bez prawa do zasiłku było ich  85,7% . Blisko połowa bezrobotnych na Ursynowie  pozostaje bez zatrudnienia dłużej niż jeden rok.  W ubiegłym roku  na 1000 osób pracujących było 33 bezrobotnych. W skali warszawskiej wśród bezrobotnych dominowały osoby w wieku 35-44  (26,2 %) i seniorzy w wieku 55 lat i starsi (26,4 %) . Wśród bezrobotnych 28,9 % stanowiły osoby z wyższym wykształceniem.

W związku z tym warto przypomnieć, że dzielnica nasza nie ma ani jednego technikum i zaniedbane jest szkolnictwo zasadnicze zawodowe.  Musimy szukać specjalistów do elementarnych napraw domowych w innych dzielnicach.

Według miejskiej statystyki,  w czerwcu 2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw  w Warszawie wynosiło 5413,32 zł. Nie mając potwierdzenia  statystycznego, zakładam, że na Ursynowie w przedsiębiorstwach budowlanych,  przemysłowych, transportowych i wszelkiego rodzaju usługowych było ono znacznie niższe. Niestety, nie jest ono przedmiotem oficjalnych badań statystycznych.

Walorem Ursynowa jest dobra sytuacja  komunikacyjna  (metro, rozbudowana komunikacja samochodowa i coraz więcejścieżek rowerowych). W ubiegłym roku mieliśmy na Ursynowie 550 samochodów i ciągników na każdy 1000 ludności. W Warszawie liczba ta wynosiła 749. W tej dziedzinie dogoniliśmy Europę Zachodnią.

Powszechny niepokój budzą skutki planowanych inwestycji drogowych, do których mieszkańcy Ursynowa nie są przygotowani, podobnie  jak do zapowiadanych znacznych podwyżek ubezpieczeń samochodowych.

W ubiegłym roku niepokój działaczy samorządowych i mieszkańców Ursynowa   budziła niska suma wydatków części dzielnicowej budżetu miasta, wynosząca na 1 mieszkańca  2093 zł, podczas gdy na 1 mieszkańca Śródmieścia  to było 4879 zł., Pragi Północ  4199 zł,  a Wilanowa  3380 zł.

Jesteśmy uprzywilejowani na Ursynowie w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Liczba przestępstw w stosunku do liczby mieszkańców jest na Ursynowie  i w Rembertowie najniższa w stosunku do pozostałych dzielnic stolicy. Dominują przestępstwa o charakterze gospodarczym.

W dziedzinie kultury blisko 150-tysięczna dzielnica nie posiada stałego  teatru, znaczącego muzeum, poza muzeum SGGW. Czytelnictwo jest u nas skromniejsze w porównaniu do Śródmieścia, Ochoty i Woli.

Imponująca natomiast jest działalność  Biblioteki im. Juliana Ursyna  Niemcewicza , kierowanej przez Annę Wolską. Godna pochwały jest jej aktywność wydawnicza i odczytowa, co dotyczy też związanej z Biblioteką  Czytelni Naukowej. Cenną rzeczą jest troska o znajomość patrona dzielnicy Juliana Ursyna Niemcewicza, wybitnego pisarza epoki Oświecenia,  sekretarza i adiutanta Naczelnika Tadeusza Kościuszki. Wiele  jednak jego dzieł tego intelektualisty, zmarłego w1841 r.,  do dzisiaj czeka na wydanie w kraju. Znajdują się one w Bibliotece Polskiej w Paryżu.    

Wróć

Inne artykuły

Zamiast sprzątać kradli przesyłki Policjanci z ursynowskiego komisariatu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonywanie wspólnie i w porozumieniu kradzieży zawartości przesyłek pocztowych. Jak wynikało z policyjnych ustaleń byli oni zatrudnieni jako serwis sprzątający w firmie zajmującej się sortowaniem paczek.
Coraz młodsi pasażerowie metra Za nami czternasta edycja badania ankietowego Metra Warszawskiego przeprowadzonego wśród pasażerów. Sprawdzano przede wszystkim poziom zadowolenia, ale także zbierano podstawowe dane statystyczne. Respondenci po raz kolejny pozytywnie ocenili jakość świadczonych usług. Okazuje się też, że pasażerowie metra… odmłodnieli.
Ekrany nie muszą psuć krajobrazu Prezentując Państwu ostatni artykuł dotyczący hałasu, dobiegającego z Puławskiej oraz Dolinki Służewieckiej, nie spodziewaliśmy się, że otrzymamy aż tyle wiadomości w sprawie montażu przy nich ekranów akustycznych. Państwa pozytywny odzew wobec tego pomysłu przekroczył nasze najśmielsze oczekiwania!
Ponad 30 mln zł dla Warszawy Stolicę czeka rewolucja w zakresie nowych technologii w dziedzinie pomocy społecznej. Dzięki funduszom unijnym powstanie centrum wsparcia dostępne całą dobę, 7 dni w tygodniu, świadczące teleusługi oraz teleopiekę. Ponadto miasto wybuduje parking „Parkuj i Jedź”, a wybrane budynki komunalne przejdą rewitalizację. Łączna wartość wsparcia ze środków UE to ponad 30 mln zł.