Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Senior Najważniejszy - senior cierpliwy ale...

25-11-2015 22:04 | Autor: Ewa Cygańska
Problemy ludzi starszych coraz częściej są wyraźnie zauważane. Nagłośnianie tej tematyki poprzez media, liczne artykuły w prasie uświadomiły już chyba wszystkim, że problem starzejącego się społeczeństwa dotyczy również mieszkańców Ursynowa. Dane statystyczne podają, że Ursynów zamieszkuje około 150 tys. mieszkańców w istocie szacuje się że jest ich ok. 200 tys. Przyjmuje się że ok.10% tej liczby to osoby starsze.

Nie dziwi więc, że tak liczna grupa osób ma swoje określone potrzeby i zasługuje na szczególne wsparcie ze strony władz dzielnicy. Pod koniec ubiegłej kadencji zostały zmienione statuty dzielnic poprzez wprowadzenie zapisu o możliwościach powołania rad seniorów. W mieście stołecznym została już powołana Warszawska Rada Seniorów. Dlatego też Klub Nasz Ursynów zwrócił się do zarządu dzielnicy o powołanie rady seniorów również na Ursynowie. Od tego czasu mija rok, a w naszej dzielnicy wciąż Rada Seniorów nie została powołana. Dlaczego tak się dzieje, że nie możemy nadać sprawie należnego tempa procedowania?.

Zaproponowany statut Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów na wniosek radnych PO w maju br. został skierowany do ponownego zaopiniowania przez komisje merytoryczne Rady Dzielnicy. Wątpliwości radnych dotyczyły niektórych zapisów  statutu. Przesłany projekt jest jednakowy dla wszystkich dzielnic i nie różni się w zapisach od  statutu warszawskiej rady, poza jednym. Chodzi o jej skład Rady. W przypadku Rady warszawskiej dopuszcza się 3 radnych r eprezentantów Rady Warszawy, a w przypadku dzielnicy tylko 1 radnego. Poszczególne kluby radnych wniosły uwagi do proponowanego statutu rady seniorów.

Jak na razie, prace nad uwagami zgłoszonymi przez kluby odbywają się wyłącznie w komisji kultury  i komunikacji społecznej. Komisji przedstawiono również  opinię prawną, która miałaby pomóc w rozstrzyganiu wątpliwości co do zgłoszonych uwag. Po zapoznaniu się z powyższą opinią prawną z przykrością stwierdzam, iż nie postawiono radcom prawnym podstawowego pytania w tym zakresie. Podstawowa wątpliwość prawna: czy radni są władni zmieniać zapisy statutu przyjętego już przez miasto? Czy  Ursynów jako jednostka pomocnicza miasta może mieć swój własny statut inny niż pozostałe dzielnice ? Czy Rada  Seniorów jako organ społeczny pełniący rolą konsultacyjną, doradczą i inicjatywną dla władz Dzielnicy wedle obowiązującego obecnie statutu powinna być powoływana i odwoływana przez Zarząd Dzielnicy?

Wszak zapis statutu precyzuje dokładnie reprezentacje składu rady z 1 przedstawicielem Zarządu dzielnicy. Myślę, że odpowiedzi na postawione tylko niektóre pytania są fundamentalne dla pozyskania chętnych seniorów do pracy społecznej. Wszak to oni decydując się na podjęcie pracy nie mogą obawiać się, że mogą zostać przez Zarząd odwołani tym bardziej, że kompetencje powołania Rady Seniorów zgodnie ze statutem  ma Rada Dzielnicy, a nie Zarząd. Dlaczego w naszej dzielnicy może być  wskazany 1 radny, choć  radę dzielnicy Ursynów reprezentują 3 kluby radnych oraz radni niezależni?

Czy seniorzy na Ursynowie doczekają się powołania swojej reprezentacji obywatelskiej w dzielnicy?. Uważam, że procedowanie wokół tej kwestii trwa już dostatecznie długo i skutkować  w rezultacie będzie powołaniem rady seniorów nie wcześniej jak na wiosnę 2016 roku. 1.5 roku to trochę długo jak na w gruncie rzeczy proste sprawy. Zwykle jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze . Nie tym razem jednak, gdyż rady seniorów pracować będą społecznie, bo wyraźnie określa to projekt statutu.

Myślę, że tym razem chodzi o politykę. Jeśli jeden radny ma reprezentować radę seniorów, to z jakiego klubu? Kluby opozycyjne raczej  nie mają szans na to, aby w głosowaniu został wybrany kandydat opozycji. Trzeba jednak zakończyć to zbyt długie przeciąganie  podjęcia decyzji. Seniorzy to grupa ludzi dla których pojęcie czasu ma nieco inne znaczenia niż dla ludzi młodych i nie chcą czekać. Już w najbliższym czasie trzeba zadbać o  niezbędną  infrastrukturę, która uwzględni potrzeby społeczne mieszkańców.  W ramach budżetu obywatelskiego Ursynów w 2016 roku doczeka się domu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z całodobowymi miejscami interwencji kryzysowej, o który od 17 lat zabiegali rodzice osób niepełnosprawnych. Placówka po godzinach  pracy ośrodka będzie mogła pełnić funkcje Centrum Aktywności Lokalnej. Nadal bardzo potrzebny na Ursynowie potrzebny jest dom dla seniorów, którzy nie mogą sami sprostać potrzebom dnia codziennego. Osób tych  dramatycznie przybywa w naszej dzielnicy, a oferowane usługi pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, czy opiekuńcze nie zadowalają tych którzy opieki potrzebują  całodobowo.

Chcemy cieszyć się z powołania  reprezentacji seniorów w naszej dzielnicy na jasnych i przejrzystych zasadach. Wszyscy powinniśmy wsłuchiwać się w postulaty zgłaszane przez mieszkańców, bo przecież chcemy, aby na Ursynowie żyło się lepiej  wszystkim grupom wiekowym.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA