Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Prezydent Rafał Trzaskowski rozpoczął działalność w nowej kadencji

28-11-2018 21:05 | Autor: Bogusław Lasocki
Rok 2018 stanie się zapewne jednym z ważniejszych w dotychczasowym biegu historii Warszawy dwudziestego pierwszego wieku. Po dwunastu latach rządów Hanny Gronkiewicz - Waltz warszawskie stery przejął Rafał Trzaskowski. Czy coś się zmieni, coś pozostanie? – jeszcze za wcześnie na szukanie odpowiedzi. Zapewne najbliższe tygodnie, a w pewnych tematach może nawet dni - pokażą kierunki działań.

Zaprzysiężenie prezydenta Warszawy

Burzliwa kampania wyborcza przyniosła zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej (Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej z mniejszymi przyległościami), zapewniając 40 spośród 60 mandatów w Radzie Warszawy. Druzgoczące zwycięstwo odniósł Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy, uzyskując w pierwszej turze dwa razy więcej głosów niż konkurent polityczny Patryk Jaki ze Zjednoczonej Prawicy.

Uroczyste zaprzysiężenie nowego prezydenta m. st. Warszawy odbyło się na pierwszej sesji Rady Warszawy w dniu 22 listopada. Po wręczeniu Rafałowi Trzaskowskiemu przez przewodniczącego i wiceprzewodniczącą miejskiej komisji wyborczej zaświadczenia o wyborze na prezydenta i odegraniu Hejnału Warszawskiego, prezydent - elekt wypowiedział rotę ślubowania, stając się tym samym już formalnie prezydentem m. st. Warszawy.

– Decyzją warszawiaków tutaj na tej sali zaczyna się nowy etap w historii naszego miasta – powiedział po zaprzysiężeniu prezydent Trzaskowski. – Szedłem do wyborów z zapowiedzią mądrej kontynuacji, ale również zmiany i nowej jakości w zarządzaniu Warszawą. Mój plan dla Warszawy poparło ponad pół miliona warszawianek i warszawiaków i to naprawdę zobowiązuje. Chcę jasno powiedzieć, że to zobowiązanie będę realizował dzień po dniu, że będę realizował również dzień po dniu program, który przygotowaliśmy wspólnie z Koalicją Obywatelską i z radnymi.. Będę realizował ten program nie tylko dla tych, którzy mnie poparli, ale również dla tych, którzy nie udzielili mi poparcia. Dlatego że moje hasło podczas wyborów "Warszawa dla wszystkich" traktuję wyjątkowo poważnie – zapowiedział prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że współpraca z Radą Warszawy będzie dla niego "absolutnym priorytetem". Równocześnie zobowiązał się do współpracy już na etapie planowania i każdym następnym kroku. Zadeklarował również współpracę z radnymi opozycji, gdyż "dobre pomysły nie mają warstw politycznych, dobre pomysły to po prostu dobre pomysły".

– Naszym wspólnym obowiązkiem jest stać na straży dobrobytu mieszkańców, warszawianek i warszawiaków . O ich interesy musimy wspólnie dbać i z tego będziemy rozliczani. Był czas obietnic i teraz jest czas ich realizacji – stwierdził prezydent Warszawy.

"Mądra kontynuacja ale również zmiana"

-–Mądra kontynuacja, ale również zmiana – zapowiedział na Twitterze Trzaskowski, prezentując swoich współpracowników. – Moja drużyna to ludzie z ogromnym doświadczeniem w samorządzie, ale też zupełnie nowi. Łączymy doświadczenie z dobrą energią i wspólnie będziemy pracować na to, aby Warszawa stawała się coraz lepszym miejscem do życia – wychwalał swój zespół prezydent.

Wspólnie z prezydentem, pod jego kierownictwem, będzie pracować czworo wiceprezydentów (Paweł Rabiej, Renata Kaznowska, Michał Olszewski Robert Soszyński), skarbnik m. st. Warszawy (Mirosław Czekaj), sekretarz m. st. Warszawy (Mirosław Czekaj) oraz dwie dyrektorki koordynatorki (Justyna Glusman i Aldona Machnowska - Góra). W zakresie spraw prezydenta Rafała Trzaskowskiego pozostanie nadzór nad własnym Gabinetem, Biurem Audytu, Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Biurem Marketingu Miasta. Natomiast co do najbliższych współpracowników prezydenta Trzaskowskiego, faktycznie rzucają się w oczy ich szerokie kompetencje.

Zastępca prezydenta Paweł Rabiej jest koalicjantem z Nowoczesnej. Współzałożyciel tej partii, był członkiem jej zarządu i rzecznikiem. Absolwent filologii polskiej, studiów dziennikarskich i psychologii przywództwa. Przez wiele lat prowadził ośrodek dialogu i analiz Thinktank, był członkiem rady Centrum Stosunków Międzynarodowych. Prowadził liczne projekty restrukturyzacji zarządczej firm i instytucji publicznych, doradzał samorządom w zakresie marketingu, brandingu i "inteligentnych miast", kierował konsorcjum realizującym na zlecenie MSZ kampanię promocyjną Polski przed wejściem do Unii Europejskiej. Był również dziennikarzem i wydawcą. W zakresie jego kompetencji będzie Biuro Spraw Dekretowych, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych i Biuro Polityki Zdrowotnej.

Renata Kaznowska już w poprzednie kadencji od 2016 roku pełniła funkcję wiceprezydenta. W administracji samorządowej Warszawy pracuje od 1994 roku. Była dyrektorem jednostki budżetowej miasta – Zarządu Terenów Publicznych oraz prezesem Zarządu Pałacu Kultury i Nauki. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjalistycznych studiów podyplomowych, w tym w zakresie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, mając tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA). Jest współautorką projektu ustawy o Ustroju Miasta Stołecznego Warszawy dla Agencji Rozwoju Komunalnego. W zakresie odpowiedzialności Renaty Kaznowskiej będzie Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Edukacji i Biuro Polityki Lokalowej.

Michał Olszewski również pełnił już funkcję wiceprezydenta Warszawy. Po raz pierwszy został powołany na to stanowisko w 2011 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w Ministerstwie Gospodarki i Pracy oraz w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku rozpoczął pracę w Urzędzie m. st. Warszawy, gdzie m. in. pełnił funkcję dyrektora Biura Funduszy Europejskich oraz dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Obecnie przewodzi warszawskiej Radzie ds. Polityki Innowacyjnej. Reprezentuje stowarzyszenie Eurocities – największą organizację zrzeszającą europejskie miasta – w Grupie Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Inteligentnych Miast przy Unii Europejskiej. Od 2012 roku przewodniczy Komitetowi Sterującemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Metropolii Warszawskiej. Wiceprezydentowi Olszewskiemu podlega: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Biuro Geodezji i Katastru, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Zastępca prezydenta Robert Soszyński to były burmistrz dzielnicy Mokotów. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej – Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Doktor nauk politycznych . Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej oraz studia MBA. Ma doświadczenie w zakresie kierowania dużymi zespołami ludzkimi, skutecznej realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, nadzoru nad realizacjami inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych i kubaturowych. W zakresie kompetencji wiceprezydenta Soszyńskiego znajduje się Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Infrastruktury, Biuro Polityki Mobilności i Transportu oraz Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym.

Skarbnikiem m. st. Warszawy ponownie został Mirosław Czekaj. Po raz pierwszy funkcję tę objął w 2007 roku. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest biegłym rewidentem. W latach 2004 - 2006 był wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialnym za działalność komercyjną banku i nadzór nad oddziałami, za finanse w sektorze publicznym oraz w przedsiębiorstwach. W zakresie zadań odpowiada za Biuro Księgowości i Kontrasygnaty, Biuro Planowania Budżetowego, Biuro Podatków i Egzekucji oraz Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

Sekretarzem m. st. Warszawy został Marcin Wojdat, pełniący wcześniej funkcję dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Jest socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W zakresie zadań podlega mu Biuro Zamówień Publicznych, Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Rady m. st. Warszawy, Miejskie Centrum Sieci i Danych, Biuro Cyfryzacji Miasta oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Pakiet pierwszej kolejności

Prezydent m. st. Warszawy wskazał 12 obszarów, które w sposób szczególny obejmie osobistym nadzorem. Każdy z tych obszarów wymaga działań na różnych szczeblach decyzyjnych, począwszy od wypracowania stanowisk po ich ostateczne wdrożenie.

– Obiecałem Warszawę dla wszystkich. Miasto równych szans, wspierające najsłabszych. Warszawę, w której każda dzielnica jest tak samo przyjaznym, wygodnym i bezpiecznym miejscem do zamieszkania. Dzisiaj przedstawiam pakiet spraw, którymi zajmę się w pierwszej kolejności –  powiedział prezydent Warszawy.

Przedstawiony przez niego program do realizacji w pierwszej kolejności przewiduje:

1. Bezpłatne żłobki od września 2019 roku. 

W styczniu 2019 r. zabezpieczone zostaną w budżecie miasta środki finansowe, tak by już od września 2019 r. Warszawa zagwarantowała żłobki za darmo dla wszystkich dzieci. Zostaną przygotowane projekty uchwał, aby miasto mogło opłacić opiekę w prywatnych placówkach dla dzieci, bez ograniczeń co do wysokości zarobków rodziców, jeżeli dzieci nie znajdą miejsca w żłobku publicznym.

2. Edukacja

Wprowadzenie "od zaraz" podwyżek dla nauczycieli i pracowników oświaty. Przygotowanie i budowa nowych szkół będzie traktowana priorytetowo, zarówno jeżeli chodzi o decyzje, jak i samo monitorowanie terminów i jakości realizacji. Od nowego roku szkolnego wprowadzony będzie pilotażowy program 100 zł na zajęcia dodatkowe. 

3. Wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

W 2019 r. zostanie rozpoczęta budowa 200 nowych miejsc dla osób niesamodzielnych w Zakładach Opiekuńczo - Leczniczych. W przyszłym roku uruchomiony będzie program budowy wind w starych budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych, należących do miasta. W miejskich placówkach zdrowotnych uruchomiony zostanie nowy program profilaktyczny: bilans 70- i 80-latka. Natomiast dla dzieci z niepełnosprawnościami zaplanowane jest rozpoczęcie budowy Domu Pomocy Społecznej na Targówku wraz z dziennym ośrodkiem wsparcia dla rodziców tych dzieci.

4. Zdrowie

W 2019 r. zaplanowane jest uruchomienie w Warszawie dodatkowych, weekendowych i świątecznych dyżurów lekarskich. W pierwszym kroku zostaną sfinansowane dyżury lekarzy internistów i pediatrów. Równocześnie utrzymany będzie program in vitro, aby w 2019 r. mógł trafić do jeszcze większej niż obecnie liczby par. Od przyszłego roku będzie wprowadzony miejski program szczepień przeciwko HPV dla dzieci (zarówno dziewczynek jak i chłopców w wieku 11-12 lat) oraz przeciwko grypie dla kobiet w ciąży i dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym.

5. Program budowy mieszkań miejskich

Jeszcze w 2019 r. zaplanowany jest odbiór 300 mieszkań i jednocześnie rozpoczęcie budowy kolejnych 600 nowych. Podjęte zostaną również działania, aby od 2020 r. w Warszawie budowano ok. 1500 mieszkań miejskich rocznie. 

6. Sport

W ramach promocji sportu planuje się, aby liczba dzieci uprawiających sport wzrosła dwukrotnie (z obecnych 27 tys. do 54 tys.). Będzie to wymagało czasu, gdyż kluby muszą się przygotować do programu. Już w 2019 r. zostanie złożony wniosek o zwiększenie budżetu na ten cel o 3 mln zł. Uruchomiony zostanie również program zadaszenia (w formie balonów) Orlików i Syrenek, a także większy program wsparcia dla klubów ekstraklasowych, które wejdą do Ligii Europejskiej. Zaplanowane wsparcie wyniesie 1 mln zł dla klubu. Będą również kontynuowane inwestycje sportowe takie jak SKRA, Młodzieżowe Centrum Sportu Polonia, Hutnik, Ośrodek Namysłowska.

7. Poprawa komunikacji miejskiej. 

Planowane jest uruchomienie nowych linii tramwajowych. W 2019 r. zostaną zintensyfikowane prace przygotowawcze budowy nowych linii: na Wilanów, na Gocław i na Zielona Białołękę.  Również w 2019 r. rozpoczną się pracę nad budową III linia metra, przy równoczesnym finalizowaniu prac na II linii metra. Zostaną podjęte rozmowy z wykonawcami i spółkami miejskimi, w celu przyspieszenia realizacji tej inwestycji i towarzyszących jej zmian w układzie komunikacyjnym. Zaplanowane są również konsultacje z wykonawcami odcinka M2 "Mory+3" na temat koncepcji połączenia stacji M2 Połczyńska i stacji Ursus Płn., włączając w to uwarunkowania przejścia (tunelu) pod przyszłą Stacją Techniczno-Postojową Mory i pod nasypami kolejowymi.

8. Więcej zieleni 

W 2019 r. zostanie opracowana Mapa Koron Drzew. Planowane jest obsadzenie drzewami 41 warszawskich arterii. Do końca 2018 roku Lasy Miejskie otrzymają 50 ha pod nowe zalesienia, gdzie zaplanowane jest posadzenie pół miliona nowych drzew. Zostaną zintensyfikowane prace nad zazielenianiem warszawskich ulic i wyznaczeniem sieci zielonych korytarzy. Jako priorytet przyjęto zazielenianie głównych warszawskich arterii.

9. Walka ze smogiem

Rozpisany zostanie przetarg na zakup nowych czujników powietrza. W latach 2019-2021 zlikwidowane zostaną wszystkie dymiące piece w domach komunalnych. Przygotowany zostanie projekt nowelizacji uchwały, modyfikujący zasady dotacji wymiany starych pieców w domach prywatnych, podnoszący wysokość dotacji do 12 tys. Osoby najuboższe będą mogły liczyć nawet na 100 procent wsparcia w sfinansowaniu wymiany. 

10. Warszawa dla wszystkich to Warszawa bezpieczna.

Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego na moście Poniatowskiego wprowadzony zostanie podział chodników – jeden tylko dla pieszych, drugi tylko dla rowerzystów. Dodatkowo miasto zakupi system do odcinkowego pomiaru prędkości i bezpłatnie użyczy go Inspekcji Transportu Drogowego z przeznaczeniem na zainstalowanie go na moście. Do tego czasu miasto sfinansuje stałą obecność policji drogowej.

11. Kultura 

W najbliższym czasie planowane jest spotkanie ze Społeczną Radą Kultury w celu skonsultowania kierunków na najbliższe miesiące.  Rozpocznę zostaną prace nad uruchomieniem nowego programu wynajmu lokali będących w zasobie miasta „Lokal na kulturę”.  Planuje się również rozpoczęcie  budowy nowych domów kultury na Bemowie i na Ursynowie.

12. Sprawy społeczne

Do końca stycznia zostanie opracowany katalog praktyk dotyczących reagowania na przemoc domową, łańcuch pomocy od interwencji kryzysowej po pomoc prawną i psychologiczną. Po konsultacji ze środowiskami kobiecymi powołana będzie pełnomocniczka ds. kobiet i rada ds. kobiet.

Razem z organizacjami reprezentującymi społeczność LGBT zostaną sfinalizowane prace nad ustaleniem zakresu i podpisaniem deklaracji warszawskiej polityki miejskiej na rzecz tej społeczności. Zostanie podpisana i wdrażana Karta Różnorodności. Radzie miasta otrzyma projekt uchwały dotyczącej podpisania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym.

Czy to wystarczy?

Przedstawione powyżej zamierzenia prezydenta Trzaskowskiego na najbliższy rok mogą wydać się miejscami wystarczające, choć miejscami niepełne. Pozytywnie wyglądają zamierzenia dotyczące zieleni miejskiej, rozwoju sportu czy szeroko rozumianej edukacji, bezpłatnych żłobków, wsparcia dla seniorów. Jednak perspektywy dla innych obszarów wywołują niepokój. "Warszawa...bezpieczna" sprowadzona jest do mostu Poniatowskiego. W przypadku "poprawy komunikacji miejskiej" właściwie nie widać perspektyw, ponieważ zapowiedziana budowa nowych linii tramwajowych czy przedłużenie linii metra to inwestycje długoterminowe. Patrząc na już obecnie bardzo zaawansowane prace projektowe dotyczące zwężeń głównych ulic Śródmieścia (m.in. Marszałkowska, Grójecka, Chałubińskiego), przy braku fizycznej możliwości intensyfikacji komunikacji publicznej, perspektywy względnie łatwego przemieszczania się przez Warszawę wydają się niepokojące. I trzeba jeszcze pamiętać, że jazda w korkach powoduje powstawanie dużej ilości cząstek stałych (z opon, klocków hamulcowych), które w największym zakresie - nie tylko spaliny! - odpowiadają za powstawanie smogu.

Nie chcę w tym miejscu oceniać, a nawet tylko głębiej analizować przedstawionego pakietu planowanych działań. Byłoby to przedwczesne, tym bardziej że to dopiero pierwsze dni piastowania funkcji przez nową ekipę. Jednak przyjęte kierunki i zapowiadany zakres bardzo zachęcają do bacznego przyglądania się, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. Było dużo obietnic, deklaracji. Wyborcy niewątpliwie będą bardzo ciekawi, jak będzie wyglądała ich realizacja.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA