Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

POW służy przede wszystkim mieszkańcom

16-12-2020 22:37 | Autor: Małgorzata Tarnowska
S2 – Południowa Obwodnica Warszawy – to część Warszawskiego Węzła Drogowego. Trasa ta w 70 proc. stanowi połączenie międzydzielnicowe i jest wykorzystywana przede wszystkim przez mieszkańców Warszawy i gmin ościennych. Odcinek pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska to trzecia i ostatnia część S2.

Zbliża się czas zakończenia robót i prawdopodobnie jeszcze w tym roku kierowcy będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej trasy. W celu sprawnego zakończenia inwestycji przechodzącej przez teren m.st. Warszawy niezbędna jest współpraca z jednostkami podległymi prezydentowi stolicy. Dlatego też na bieżąco GDDKiA prowadzi rozmowy i uzgodnienia. Część kwestii została zamknięta, ale są też sprawy niezakończone, które wymagają jeszcze podjęcia niezbędnych decyzji.

Przygotowana przez GDDKiA koncepcja oddania do ruchu do końca 2020 r. odcinka drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) i Lubelska uwzględnia oczekiwania m.st. Warszawy, związane z wyeliminowaniem ruchu tranzytowego do czasu oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem. Kwestie te były szeroko konsultowane z władzami miasta w formie korespondencyjnej, jak również w ramach wizji lokalnych na terenie budowy. Po oddaniu do użytku 15 kilometrów nowej trasy, zgodnie z uzgodnieniami z miastem, będzie tam obowiązywało ograniczenie tonażowe do 3,5 tony.

W zakresie odcinka węzeł Puławska - węzeł Warszawa Wilanów (Przyczółkowa) oddanie do ruchu planowane jest w II kwartale 2021 roku. Należy tu zwrócić również uwagę na sprawę organizacji ruchu, która determinuje termin zakończenia wszystkich niezbędnych robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia mieszkańcom Warszawy infrastruktury odtworzonej nad tunelem. Dlatego też istotną kwestią jest pozyskanie uzgodnień od miasta w zakresie projektów organizacji ruchu. Jednocześnie, mając na uwadze potrzebę uporządkowania ruchu w sytuacjach awaryjnych w tunelu, urzędnicy prowadzą dalsze rozmowy w sprawie ustalenia ostatecznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na ulicach Ursynowa. Niezbędne jest jednak jak najszybsze zamknięcie sprawy odtwarzanej organizacji ruchu nad tunelem.

GDDKiA widzi pilne potrzeby upłynnienia ruchu w rejonie S2, co leży w gestii miasta. Jest to m.in. budowa brakującego fragmentu ul. Branickiego od łącznicy drogi ekspresowej S2 w kierunku skrzyżowania z ul. Ledóchowskiej. Dzięki temu zapewniona zostanie komunikacja z wykorzystaniem wschodniej części węzła Warszawa Ursynów po stronie Wilanowa. Druga kwestia to upłynnienie ruchu w obrębie węzła Puławska, gdzie od 2013 roku gotowy jest strop i ściany szczelinowe przyszłego tunelu. Wykorzystanie ich przy poszerzeniu ul. Puławskiej i budowa odcinka tunelowego zniwelują obecnie powstające zatory.

Podjęte przez miasto działania przyczynią się do spójnego funkcjonowania inwestycji realizowanych przez GDDKiA i m.st. Warszawa.

GDDKiA widzi potrzebę realizacji odcinkowego pomiaru prędkości na ursynowskim odcinku S2, dlatego też podjęliśmy działania, aby został on zrealizowany. GDDKiA współpracuje w tym zakresie z GITD. Odbyły się wspólne wizje w terenie pod kątem możliwości technicznych wprowadzenia tego systemu. Przekazano również wytyczne co do realizacji tego systemu w tunelu.

Odbyły się robocze konsultacje między GDDKiA a jednostkami m.st. Warszawy, które obejmowały zarówno kwestie własności terenów nad tunelem, jak też sprawy późniejszego zagospodarowania tego obszaru i warunków jego zabudowy. Przekazano miastu warunki techniczne do zagospodarowania tego terenu, np. na cele związane z realizacją parku, jak również propozycję uszczegółowienia podpisanego w grudniu 2015 roku porozumienia, dotyczącego uregulowania stanu prawnego gruntów nad tunelem po jego wybudowaniu.

Odtwarzając teren nad tunelem, wzieto pod uwagę plany miasta związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Płaskowickiej, dostosowując istniejące skrzyżowania do połączenia z planowaną ścieżką rowerową. Przyjęte rozwiązania pozwolą na realizację tych zamierzeń niemal bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę.

GDDKiA jest na końcowym etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który, zgodnie z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, przygotuje dokumentację ustalającą poziom jakości powietrza w otoczeniu tunelu i tym samym określi rodzaj ewentualnych filtrów wymaganych do zastosowania w wyrzutniach tunelu.

Przez tunel nie będą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom Ursynowa, jak i użytkownikom drogi ekspresowej S2. Decyzję podjęto w oparciu o specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu, jak również dostępną infrastrukturę i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest również zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych przez tunel. Pod uwagę brano również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących takie materiały. Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić dla tunelu kategorię E ze względu na przewóz materiałów niebezpiecznych, czyli wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel dla pojazdów przewożących takie materiały.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA