Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Pójdą do szkoły czy przedszkola?

03-02-2016 22:47 | Autor: Rafał Kos
Burmistrz Ursynowa Roberta Kempa informuje, co z sześciolatkami.

PASSA: Przed rodzicami sześciolatków trudna decyzja wybrać dla dzieci pierwszą klasę czy przedszkole? Czy ratusz będzie pomagał w podjęciu tej decyzji?

ROBERT KEMPA: Od kilku tygodni razem z władzami miasta przygotowujemy kampanię informacyjną i specjalne spotkania dla rodziców. Ale o tym później. Chciałbym bowiem szczególnie podkreślić dwie sprawy. Po pierwsze, dobre przygotowanie merytoryczne ursynowskich  nauczycieli, po drugie gotowość infrastruktury w placówkach edukacyjnych. Szkoły w naszej dzielnicy od wielu lat z powodzeniem przyjmują 6- letnie dzieci i z tych doświadczeń nie tylko warto, ale wręcz trzeba korzystać. Chciałbym zaznaczyć, że nasze podstawówki zapewniają każdemu sześciolatkowi bezpieczne i przyjazne warunki dostosowane do potrzeb najmłodszych uczniów.

Jak wygląda przygotowanie merytoryczne nauczycieli ?

Wszyscy nauczyciele, którzy pracują z sześciolatkami, mają przede wszystkim formalne zdobyte na uczelniach wyższych kwalifikacje, które uprawniają ich do pracy z dziećmi w tym wieku. Ponadto, w toku procesu przygotowawczego na przyjęcie sześciolatków do szkół nauczyciele przez kilka lat zdobywali wiedzę praktyczną, doskonalili umiejętności wychowawcze oraz poznawali specyfikę pracy z najmłodszymi uczniami poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

Dzielnica – wspólnie z dyrektorami placówek – ułatwiała zadanie nauczycielom, inspirując do udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach, a przede wszystkim współorganizowała wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedszkoli i pedagogami uczącymi w klasach początkowych szkoły podstawowej. W procesie doskonalenia zawodowego znaczący udział odegrali również specjaliści – psycholodzy, doradcy metodyczni i inni.

Powyższe działania spowodowały, że nauczyciele klas początkowych ursynowskich szkół podstawowych znakomicie rozumieją potrzeby uczniów, potrafią dostosować formy i metody pracy do ich możliwości rozwojowych.

A co ze wspomnianą infrastrukturą szkolną dostosowaną do potrzeb sześciolatków ?

Wszystkie ursynowskie szkoły są przygotowane pod względem materialnym do przyjęcia dzieci w tym wieku. We wszystkich tych placówkach – w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła” – urządzono nowoczesne place zabaw oraz miejsca zabaw w budynkach szkół. Dzielnica partycypowała w kosztach urządzenia i wyposażenia tych miejsc, a ponadto przeprowadziła szereg modernizacji sprzyjających poprawie warunków pobytu dzieci w szkole. Sale, w których odbywają się zajęcia, są funkcjonalne, nowocześnie urządzone i wyposażone w sposób zapewniający uczniom pełne bezpieczeństwo, efektywne nauczanie oraz odpoczynek – zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej.

Co w szczególności zapewniają ursynowskie szkoły sześciolatkom?

Nowi uczniowie są objęci szczególnie troskliwą opieką ze strony wszystkich pracowników szkoły, w tym pielęgniarek szkolnych. Ursynowskie placówki edukacyjne zapewniają także bezpłatną opiekę świetlicową w godzinach określonych w ofercie danej placówki. Uczniowie rozpoczynający naukę mogą także liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym na zajęcia z logopedą. Szkoły dbają także o rozwijanie zainteresowań, pasji i zdolności dzieci. Zarząd Dzielnicy Ursynów zwrócił się do dyrektorów ursynowskich szkół podstawowych o wprowadzenie we wszystkich szkołach publicznych na terenie dzielnicy jednolitego standardu dla klas pierwszych. Ów standard przewiduje zapewnienie codziennie trzech posiłków oraz co najmniej trzy razy w tygodniu naukę na pierwsza zmianę. W przypadku pozostałych dni tygodnia standardem powinna być możliwość korzystania od godz. 8.00 ze świetlicy szkolnej oraz dodatkowych zajęć organizowanych w czytelni, na sali gimnastycznej, na forum lub w innej sali szkolnej, a w sezonie letnim na placu zabaw – zgodnie z wprowadzonym dla klas pierwszych planem zajęć świetlicowych i dyżurów nauczycieli. W okresie ferii i wakacji uczniowie mogą korzystać z ofert przygotowanych przez dzielnicę w ramach akcji  „Lato/Zima w mieście”.

Jakie kroki podejmuje dzielnica alby poinformować rodziców dzieci 6-letnich o warunkach funkcjonowania szkół w  kontekście ostatnich zmian w systemie oświaty ?

Zapraszam sześciolatki i ich rodziców na dni otwarte i lekcje pokazowe w ursynowskich szkołach podstawowych. W ciągu najbliższych tygodni odbędzie się 15 zebrań informacyjnych dla rodziców w ramach kampanii „sześciolatek w szkole –mądre wspieranie dzieciństwa”. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 24 lutego w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 – szczegóły dotyczące pozostałych znajdują się na stronie internetowej: www.ursynow.pl . Zapraszam przede wszystkim na konferencję „sześciolatek w szkole”. Odbędzie się ona w sobotę 27 lutego w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6 o godz. 11.00. W programie tego spotkania przewidziana jest prezentacja dotycząca standardów organizacyjnych i kadrowych w nauczaniu sześciolatków. Omówione zostaną także podstawy programowe oraz wyposażenie ursynowskich szkół. W trakcie konferencji będzie można porozmawiać z dr Aleksandrą Piotrowską – autorytetem w psychologii rozwoju dziecka, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warszawskiego.

Wróć