Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Otwarcie nowej trasy 721 coraz bliżej

07-07-2021 22:01 | Autor: Karolina Pichnej
Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 to dla mieszkańców Gminy Lesznowola strategiczna inwestycja drogowa. Lesznowolski samorząd od lat aktywnie działa na rzecz realizacji tej budowy. Droga Wojewódzka nr 721 jest jedną z ważniejszych dróg w warszawskim węźle drogowym, jej całkowita długość wyniesie 44,950 km.

Jest ona elementem tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, której podstawowe zadanie, to zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy podwarszawskimi gminami. W stanie istniejącym droga na całym przebiegu ma przekrój jednojezdniowy i składa się z dwóch odrębnych odcinków przedzielonych Wisłą na wysokości Józefowa oraz Konstancina - Jeziorny, gdzie stał most zniszczony w czasie II wojny światowej – do dziś zresztą nieodbudowany. DW 721 największe znaczenie komunikacyjne ma po lewej stronie Wisły. Pomiędzy Nadarzynem a Konstancinem przenosi bowiem ruch o znacznym natężeniu przekraczającym jej przepustowość. Na tym odcinku stanowi ona łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 724, drogą krajową nr 79, drogą krajową nr 7 (przyszłą S-7) oraz drogą krajową nr 8 (przyszłą S-8). Po prawej stronie Wisły DW 721 łączy drogę krajową nr 2 z drogą krajową nr 17 (przyszłą S-17).

Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W planach perspektywicznych DW 721 ma na całym przebiegu uzyskać przekrój dwujezdniowy i zostać połączona nowym mostem przez Wisłę.

Na węźle z planowaną drogą ekspresową S-8 w okolicy Nadarzyna, DW 721 połączy się z tzw. Paszkowianką, która planowana jest jako łącznik pomiędzy DK8 a DK2. Przedłużeniem DW 721 na wschodzie ma być planowana droga łącząca DK2 w okolicy Duchnowa z S8 w okolicy Radzymina. Plany modernizacji całego odcinka DW 721 oraz budowy jej ciągu dalszego na północny wschód i na zachód, można określić jako perspektywę najbliższych 20-30 lat. Najważniejszym i najtrudniejszym w realizacji elementem planowanej rozbudowy DW 721 będzie most przez Wisłę, którego lokalizacja zapisana w planach zagospodarowania województwa mazowieckiego, koliduje z rezerwatem ptasim.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego przebiegu DW nr 721 na odcinku od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7 na terenie gmin Lesznowola i Raszyn. Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest połączenie drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 79 oraz usprawnienie przepływu ruchu w sieci drogowej rejonu na południowy zachód od Warszawy, w szczególności wykonanie północnego obejścia Magdalenki i północnego obejścia Piaseczna przez skierowanie ruchu tranzytowego poza obszar tych miejscowości.

Budowa nowego przebiegu DW nr 721 spowoduje odsunięcie rosnącego ruchu drogowego od terenów zabudowanych (Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka). Dzięki odpowiednim parametrom nowej drogi zwiększy się płynność oraz komfort i bezpieczeństwo ruchu. Zminimalizowane zostanie niekorzystne oddziaływanie ruchu pojazdów na środowisko, poprzez redukcję emisji substancji zanieczyszczających oraz hałasu. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa uczestników ruchu zapewniona będzie m.in. dzięki ograniczeniu dostępności drogi poprzez obsługę ruchu lokalnego (projektowane drogi dojazdowe – serwisowe). Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną elementy zapewniające bezpieczny ruch pieszo - rowerowy, chodniki, ścieżki rowerowe (ewentualnie) oraz zatoki autobusowe i azyle na przejściach dla pieszych.

Dowodem na zaangażowanie władz Lesznowoli w to przedsięwzięcie jest planowane wykonanie przez gminę aktualizacji mapy na cele projektowe. W dniu 15 marca br. odbyło się długo oczekiwane spotkanie w sprawie kontynuacji prac projektowych nad nowym przebiegiem DW nr 721, zlokalizowanej na terenie gmin Lesznowola i Raszyn. Powrót do prac nad tą strategiczną inwestycją umożliwiła wydana w 2020 r. decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który podtrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wydaną w roku 2018 przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, na czele z dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim, Biura Projektowego Trasa Sp. z o.o., przedstawiciele lokalnych samorządów oraz reprezentanci Stowarzyszenia Przyjazna Droga 721. Gminę Lesznowola reprezentowała wójt Maria Jolanta Batycka - Wąsik wraz z zespołem: wicewójtami Mirosławem Wiluszem i Marcinem Kanią, kierownikiem Referatu Dróg i Mostów Karoliną Pichnej oraz Radosławem Dąbrowskim – głównym specjalistą w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego.

O realizację obwodnicy DW nr 721 wójt Maria Jolanta Batycka - Wąsik zabiegała od wielu lat. W 2008 r. gmina podpisała z Zarządem Województwa Mazowieckiego pierwsze porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tego ważnego dla mieszkańców zadania. W kwietniu 2014 r. podpisano porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Mazowieckiego przy udziale wojewody mazowieckiego, umożliwiające połączenie planowanej obwodnicy DW nr 721 z drogą krajową nr 7 oraz drogą ekspresową S8 poprzez węzeł „Sękocin Nowy”. Porozumienie to stworzyło warunki do budowy drogi i wyeliminowało protesty mieszkańców. Należy podkreślić, iż budowa obwodnicy nie byłaby możliwa bez udziału finansowego gminy Lesznowola. Dotychczas lesznowolski samorząd sfinansował projekt oraz budowę zlokalizowanego na terenie gminy Raszyn i uwzględniającego włączenie 721 BIS węzła drogowego „Sękocin Nowy”. Finansuje również koncepcję do decyzji środowiskowej oraz współfinansuje dokumentację projektową obwodnicy, jak również ponosi 15 proc. kosztów wykupu gruntów przeznaczonych pod inwestycję.

Na spotkaniu w dniu 15 marca, które odbyło się w trybie online, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wraz z projektantami szczegółowo omówili przebieg projektowanej DW nr 721 po wprowadzeniu zmian, do których zobligowała ich decyzja środowiskowa. Dodatkowo omówiono zagrożenia, jakie mogą pojawić się w dalszym procesie projektowym i ustalono wzajemne zobowiązania, a także strategię działania na najbliższe miesiące. Cel jest jeden: jak najszybciej zakończyć prace projektowe i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Gmina Lesznowola zadeklarowała pomoc w postaci wykonania aktualizacji mapy do celów projektowych.

Działania, jakie podejmuje samorząd województwa mazowieckiego pod kierownictwem marszałka Sejmiku Mazowieckiego Adama Struzika oraz zastępcy dyrektora MZDW Tomasza Dąbrowskiego, skutkują dynamicznym postępem procesu inwestycyjnego. Wskutek cyklicznych spotkań na bieżąco omawiany jest stan zaawansowania prac i harmonogram działania. Dzięki wzorowej współpracy samorządowej ta wieloletnia, a zarazem strategiczna i niezbędna inwestycja ma szansę zakończyć się sukcesem.

Fot. GDDKiA

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA