Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

-1°
-4°

Odszkodowania za hałas lotniczy – idą zmiany

06-02-2019 21:30 | Autor: Paweł LENARCZYK
Upłynęły już dwa lata od momentu, gdy wraz z grupą mieszkańców podjąłem działania, aby zmienić przepisy prawa, które wykluczyły część mieszkańców w ubieganiu się o odszkodowania na poprawę warunków akustycznych lokali w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie.

Nie wszystkim mieszkańcom – a chodzi tu o mieszkańców nieruchomości położonych w najbliższym sąsiedztwie, których nieruchomości znalazły się wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego w 2007 roku – udało się w terminie dwóch lat złożyć wnioski o odszkodowania w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Niezłożenie tych wniosków nie wynikało z opieszałości mieszkańców, a raczej z różnych interpretacji przepisów prawa i wątpliwości co do obowiązywania obszaru ograniczonego użytkowania ustanowionego w 2007 roku, które doprowadziły do tego, że część mieszkańców złożyło w terminie wnioski odszkodowawcze, a część – w szczególności ci mieszkańcy, którzy działali w zaufaniu do interpretacji wydawanych przez sądy oraz organy władzy, w tym wojewodę mazowieckiego – niestety nie zmieściła się w terminie 2 lat. Wiedząc jak ważny jest to temat dla mieszkańców Ursynowa, również i ja się zaangażowałem w ten proces, między innymi spotykając się z panem Adamem Bodnarem – Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Między innymi te działania przyniosły efekt w postaci zaangażowania się Rzecznika, który zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego dwuletni termin przewidziany na składanie wniosków odszkodowawczych, uznając go za zbyt krótki, a co za tym idzie niezgodny z Konstytucją RP.

W marcu 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten dwuletni termin jest niekonstytucyjny i dał ustawodawcy rok na ponowne uregulowanie tej kwestii. W styczniu 2019 roku rozpoczął się proces legislacyjny mający na celu zmianę niekonstytucyjnego przepisu artykułu 129 prawa o ochronie środowiska. Prace obecnie toczą się w Senacie, gdzie zostały ogłoszone konsultacje społeczne. W tych konsultacjach na pewno ja oraz Otwarty Ursynów na pewno wypowiemy się co do pomysłów legislacyjnych. Projekt zmiany ustawy w obecnym kształcie realizuje postulaty skierowane przez Trybunał do Ustawodawcy. Ustawodawca przewiduje w tym projekci 5-letni termin na zgłaszanie roszczeń w przypadku ustanowienia nowych obszarów ograniczonego użytkowania. Przewiduje także mechanizm umożliwiający osobom, które - ze względów o których pisałem powyżej - nie zgłosiły wcześniej swoich wniosków, aby mogły to uczynnić w nowym, 3-letnim terminie. W sprawach, w których roszczenia nie wygasły przed wejściem w  życie noweli, będzie obowiązywał dłuższy, pięcioletni termin.

Mam nadzieję, że zmiany te wejdą w kształcie przedstawionym powyżej i zamierzam obserwować prace parlamentarne nad projektem i interweniować w imieniu mieszkańców w przypadku podjęcia jakichkolwiek prób zmian projektu. Bardzo wierzę, że sprawiedliwość tym razem stanie po stronie mieszkańców, którzy na skutek rozbieżnego interpretowania przepisówprzez organy sądownicze muszą żyć w nieustanym hałasie. Na bieżąco będę informował o postępach prac w Parlamencie.

Wróć

Inne artykuły

Punkt widzenia i punkt siedzenia Chociaż nie ulega wątpliwości, że w Polsce żyje się – choć nie wszystkim – coraz lepiej, wciąż tkwi w nas przeświadczenie, iż wiele innych miejsc na świecie to w porównaniu z naszym krajem istny raj. Przez wiele lat wyrazem owej tęsknoty za rajem na ziemi, do którego nam bardzo daleko, było symboliczne porzekadło – „życie jak w Madrycie”.
Czas ferii to intensywne prace remontowe w szkołach Podczas gdy uczniowie ursynowskich szkół korzystali z zimowych ferii i wypoczywali zbierając siły na drugi semestr, w wielu placówkach wykonano niezbędne remonty. Najpilniejsze z nich zostały ukończone i dzieci już mogą odczuć poprawę warunków do nauki.
Mieszkańcy – lotnisko 0:1 We wtorek (12. lutego) odbyło się połączone posiedzenie senackich Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Komisji Ustawodawczej. Na połączonych komisjach odbyło się pierwsze czytanie projektowanej ustawy wydłużającej termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 5 lat.
Warszawa dla najmłodszych W środę, 13 lutego, na spotkaniu zorganizowanym dla przedstawicieli mediów w żłobku przy ul. Spartańskiej 2 prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski przedstawił program wspierający rodzicielstwo i opiekę nad najmłodszymi dziećmi „Warszawa dla najmłodszych”. Trzy filary programu to bezpłatne żłobki, zdrowe dziecko i bezpieczne macierzyństwo.