Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

0°
-4°

Nowy obiekt kultury duchowej na Ursynowie

08-11-2017 22:13 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Pierwszego października 2017 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez Pasterza Diecezji Warszawskiej Księdza Kazimierza Kardynała Nycza – Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Ojca Pio na Kabatach, przy ul Rybałtów 25. W swej homilii, po uroczystym otwarciu pięknie wyrzeźbionych drzwi kościelnych i poświęceniu ścian świątyni kardynał Nycz podziękował parafianom i ich przewodnikowi ks. Ignacemu Zygmuntowi Dziewiątkowskiemu, proboszczowi i głównemu, energicznemu, organizatorowi budowy kaplicy, domu parafialnego i Kościoła za zakończenie ich budowy.

Jeszcze nie tak dawno na miejscu nowego obiektu parafialnego były pola uprawne należące do Klucza Wilanowskiego (niegdyś Szaniawskich, Czartoryskich, Lubomirskich , Potockich, Branickich), w sąsiedztwie których pracowali  pańszczyźniani chłopi , uwłaszczeni 1864 roku. Klucz nadal istniał do czasu reformy rolnej 1945 r.

W sąsiednim Lesie Kabackim odbywały się reprezentacyjne polowania w latach 20- i 30-tych z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościckiego, jego świty i gości Branickich. Uczestnik tych polowań prezydent Warszawy Stefan Starzyński w marcu 1938 r. odkupił od Branickich Las Kabacki  dla mieszkańców Warszawy. Miały to  być  „płuca dla miasta, pełnego wyziewów fabryk i pieców węglowych.”

W pierwszych dniach Września 1939 r. na polach Kabat odbyła się wojenna mobilizacja I Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W czasie niemieckiej okupacji w Lesie Kabackim gestapo rozstrzelało  około 700 polskich patriotów

W dniach Powstania Warszawskiego 1944 r. Las Kabacki był pod kontrolą  Armii Krajowej, jej podwarszawskiego Obwodu „Obroża”.

Dowódcą  5 Rejonu Obwodu „Obroży” Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej  był w 1944 r. kpt. Antoni Drożyński ps. „Michał”, z którym współpracowała kompania „Krwawiec”, dowodzona przez por. Stanisława  Milczyńskiego ps.  „Gryf”. Wspomniane kompanie  w czasie Powstania  organizowały w Lesie Kabackim msze polowe, przyjmowały zrzuty alianckie i   rozbitków  z oddziałów powstańczych Mokotowa. Parafianie Kościoła Ojca Pio chcą uczcić ich pamięć w postaci obelisku z tablicą pamiątkową. Od wielu miesięcy obelisk ten czeka na terenie miejskim naprzeciw Kościoła na należytą oprawę i tablicę pamiątkową.

Długo najstarsi mieszkańcy Kabat musieli czekać na upragnione nowoczesne mieszkania, budowane na polach Klucza Wilanowskiego. Projekt zagospodarowania Ursynowa Północnego opracował Marek Budzyński,  Ursynowa Południowego – Andrzej Fabierkiewicz, Natolina – Jacek Nowicki. To był kwiat warszawskiej architektury lat 70-tych ubiegłego wieku. Mieszkania pasma  ursynowsko- natolińskiego, w świetle badań prof. Lecha Królikowskiego (zob. Ursynów wczoraj, dziś i jutro, Warszawa 2014) budowały przedsiębiorstwa i spółdzielnie  budowlano-mieszkaniowe, m. in. dla  pracownikom umysłowych i środowisk twórczych, ludzi z wyższym wykształceniem o rozwiniętych potrzebach kulturalnych..

Aleję  Komisji Edukacji Narodowej – kręgosłup komunikacyjny dzielnicy –  budowano od 1994 r.   Wcześniej, w 1991 r. powstała  zajezdnia Metra na Kabatach, a Spółdzielnia „Osiedle Kabaty”, kierowana przez Franciszka Śliwińskiego,  wydała akt erekcyjny budynku przy ul Wąwozowej 18 kwietna 2011. We wdzięcznej pamięci zachowujemy działalność takich spółdzielni jak: SAM 81, „Merkury”, „Klub 200”, „Idealne Mieszkanie”. Na tym tle urbanizacji Kabat powstawała Parafia Świętego Ojca Pio dekanatu ursynowskiego, rejonu Moczydło.

Potrzebę powstania tej parafii władze Metropolii Warszawskiej dostrzegły na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia, kiedy zaludniała się świątynia parafii Ofiarowania Pańskiego  na ursynowskich Wyżynach. W czerwcu  1996 r. skierowano do budowy nowej  parafii na Rybałtów młodego energicznego, wyrosłego na etosie skautowym ks. Ignacego Zygmunta Dziewiątkowskiego (nie tylko lubianego duszpasterza, lecz również świetnego piłkarza – przyp. red.), dotychczasowego wikariusza  w parafiach ursynowskich  św. Tomasza  na Imielinie, oraz błogosławionego Władysława z   Gielniowa w Natolinie. Jak pisze ks. Grzegorz Kalwarczyk, „ Na nim spoczął obowiązek  zorganizowania nowego ośrodka  duszpasterskiego  i zbudowania kościoła z zapleczem administracyjnym. Ponad dwa lata zajęło mu  zdobywanie odpowiednich zezwoleń, gromadzenie dokumentów i opracowanie projektów architektonicznych. W czerwcu 1999 roku, między innymi dzięki wsparciu ks. prof. Ryszarda Rumianka, ekonoma archidiecezji warszawskiej, został podpisany akt notarialny, który zakończył etap urzędowy  organizowania ośrodka  duszpasterskiego  początkowo pod wezwaniem  św. Jana Bosko, którego  szczególnie czcił ks. Dziewiątkowski. Pół roku później, 8 grudnia 1999 roku, została erygowana na Moczydle parafia pod wezwaniem  św. Ojca Pio, znanego w świecie  kapucyna stygmatyka. Parafię erygował  kardynał Józef Glemp, prymas Polski, wydzielając ją  z parafii Ofiarowania Pańskiego  na Wyżynach.   Mszę świętą odprawił ks. Dziewiątkowski jej pierwszy proboszcz, w prowizorycznej blaszanej kaplicy”.

 Do budowy domu parafialnego, w którym znalazła się kaplica parafialna, przystąpiono  31 sierpnia 2000  roku. Kaplicę tę poświęcił  kardynał Józef Glemp  21 kwietnia 2002. Jesienią tego samego  roku  poświęcenia domu parafialnego dokonał biskup Marian Duś – przewodniczący Prymasowskiego Komitetu Krajowego Pogrzebu Ignacego Jana Paderewskiego.  W kaplicy tej, w ostatnich latach, miałem zaszczyt, w ramach  modlitwy wiernych, podczas niedzielnych mszy św.  przypominać etos życia publicznego Jana Pawła II, wydarzenia historyczne związane z naszym papieżem, z dziejami Warszawy i Ursynowa. 

Akt erekcyjny parafii tak określał  jej granice: „ Zachodnio –południowa  granica nowej parafii biegnie skrajem Lasu Kabackiego  na odcinku ulicy Moczydłowskiej  do alei Komisji Edukacji Narodowej, skręca następnie na północ i środkiem alei Komisji Edukacji Narodowej  dobiega do ulicy  Przy Bażantarni, a tą i jej przedłużeniem kieruje się na zachód  aż do skrzyżowania ulicy Moczydłowskiej z ulicą Kretonową.”

Powstanie nowych ulic na Kabatach spowodowało  korektę granic parafii. W dniu 27 listopada 2008 roku uściślono granice  oddzielające parafię Ofiarowania Pańskiego  na Wyżynach  od parafii Św. Ojca Pio na Moczydle, w  rejonie  ulic Komisji Edukacji Narodowej , Przy Bażantarni i Stryjeńskich.

Nowy kościół jest odbiciem wysiłku wielu wybitnych architektów, inżynierów budowlanych,  techników i plastyków, a także wrażliwości estetycznej księdza proboszcza. Zarys bryły kościoła to dzieło panów  Tomasza Gamzyka i Wojciecha Kawęczyńskiego. Jego atrakcyjne wnętrze  zaplanował  Andrzej Popławski. Konstrukcje to dzieło Piotra Falęckiego. Nad instalacją urządzeń technicznych  czuwała  Anna Sarama. Grażyna i Hilary Paradowscy – zadbali o prawidłowe geodezyjne zabezpieczenie świątyni, a firma Marka Józefa Szołtuna estetycznie wykonała prace kamieniarskie. Inspekcję budowlaną prowadził Kazimierz Kukulski.

Piękne wnętrz kościoła  Chrystocentrycznego z dominującym Krzyżem Świętym w nawie głównej może być zaakceptowane przez wszystkie nurty chrześcijaństwa . Przypomina ono o obowiązku  ekumenicznego dialogu w świecie, w którym wspólne wartości chrześcijaństwa są powszechnie deptane i marginalizowane, m. in. w Muzeum Europy w Brukseli..

Święto poświęcenia Kościoła pw. Świętego Ojca Pio 1 października 2017 r. było swoistym podsumowaniem wielu dokonań wspólnoty parafialnej w takich dziedzinach jak:

- edukacja religijna w szkołach kabackich;

-  niesienie pomocy charytatywnej biednym, pokrzywdzonym, ofiarom katastrof;

-  niesienie pomocy Polakom na Wschodzie, ich szkołom, kościołom i kaplicom;

-  uwzględnianie potrzeb duchowych seniorów, w tym ludzi chorych, ludzi w średnim wieku, młodzieży szkolnej i studentów oraz dzieci;

- organizowanie pielgrzymek do Ziemi Świętej, europejskich Sanktuariów Maryjnych, Jasnej Góry, Kodnia, Gietrzwałdu  oraz wycieczek śladami turystycznych fascynacji Jana  Pawła II.

Każdy z księży pracujących w parafii opiekował się i opiekuje nadal  określoną  organizacją religijną, korzystając z pomocy sióstr Patrycji, Sabiny, Haliny i Barbary

Struktura społeczna Kabat, wysoki odsetek osób z wyższym wykształceniem, spowodowały  spontaniczne powołanie  14 maja 2005 r.  ( miesiąc po śmierci Jana Pawła II) organizacji Santo Subito, którą kieruje pan Maciej Trybulec, pełen energii i atrakcyjnych pomysłów, korzystający z rady programowej organizacji. W czasie pielgrzymki do Watykanu w rozmowie z fotoreporterem Jana Pawła II  Arturo Mario członkowie pielgrzymki poznali wiele interesujących szczegółów z życia codziennego Papieża. Dyskutowano w macierzystej kaplicy  o etosie życia publicznego ks. kardynała Augusta Hlonda prymasa Polski, a także Jana Pawła II i Benedykta XVI. Zorganizowano wiele pielgrzymek i wycieczek, spływów kajakowych.  Co roku organizacja zdobywa środki na 4- 5 stypendiów papieskich dla biednej młodzieży. Więź religijną i towarzyską umacniają chóralne pieśni, szczególnie kolęd przy akompaniamencie gitary Prezesa.

Członkowie Santo Subito na Kabatach dobrze zapamiętali słowa Jana Pawła II  wypowiedziane na Wzgórzu Lecha do młodzieży 3 czerwca 1979 r.: „Czym jest kultura?  Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa . Człowiek ją tworzy i człowiek  przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym  wysiłkiem ducha: myśli, woli , serca. I równocześnie człowiek  tworzy kulturę we wspólnocie  z innymi.  Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji , współmyślenia i współdziałania ludzi. . Powstaje ona w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem  ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem  wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym  opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas  przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna.” 

Życie duchowe parafii prowadzone jest ponadto we Wspólnocie Pio-pozytywnych, Kręgu Domowego Kościoła, Grupie Ojca Pio, Neokatechumenacie,  Młodzieżowej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym , Odnowie w Duchu Świętym dla Dorosłych,

W przestrzeni społecznej Ursynowa, jak w całym kraju, pełnym politycznych emocji i animozji, powstał nowy ośrodek kultury duchowej, który łączy ludzi różnych przekonań politycznych, wiernych chrześcijańskim zasadom życia publicznego Ojca Pio i Jana Pawła II.

Wróć

Inne artykuły

Jak nazywać ulice Warszawy? Ostatnie lata przyniosły tak liczne zmiany nazw ulic i placów Warszawy, że jej długoletni mieszkańcy zaczęli się gubić. Sam miałem tego przykład w minionym tygodniu, gdy wyznaczono mi wizytę w LuxMedzie przy ul. Komitetu Obrony Robotników, domyślnie zaznaczając od razu, ze chodzi o ulicę noszącą przez lat wiele nazwę – 17 Stycznia.
Inteligent w centrum buntu robotniczego Z legendą opozycji PRL Andrzejem Celińskim o stanie wojennym i nie tylko...
Ul. Rosoła już przejezdna W środę (12 grudnia) o godzinie 20.00 spółka Fal-Bruk w porozumieniu z właściwymi służbami miejskimi i w obecności pracowników Urzędu Dzielnicy Ursynów wprowadziła nową organizację ruchu na ul. Rosoła. Obecnie ruch jest możliwy dwoma jezdniami, również w kierunku Centrum na nowej jezdni (2 pasami).
Choinka w urzędzie i przed urzędem W czwartek (6 grudnia), w Mikołajki, przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów od strony Al. KEN rozbłysła wielka, jedenastometrowa choinka oświetlona diodami LED.