Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

-1°
-13°

Na liście przyrodniczych pereł Ursynowa jest Jeziorko Imielińskie

12-07-2017 21:15 | Autor: dr Stanisław Abramczyk
Jest to -– nazywany często "perłą przyrody" – naturalny zbiornik wód podziemnych i powierzchniowych, powstały 200 tysięcy lat temu. Stanowi pozostałość po tzw. martwym lodzie stadiału mazowiecko-podlaskiego. Znajduje się w znaczącym dla ekosystemu stołecznego miejscu powiązań przyrodniczych: Las Kabacki, Skarpa Wiślana, Potok i Dolinka Służewska.

Od wielu wieków stanowił ostoję bogatej flory i fauny, a także znaczącą, niezbędną naszemu miastu strefę regeneracji i wymiany powietrza. Niestety, tej "perle przyrody" – jak to zauważyła w 2002 r. ówczesna zastępczyni wojewódzkiego konserwatora przyrody Bożenna Sendzielska – zagraża wielopostaciowe fatum biznesowo-technologiczne.

"Nie patrzmy w przyszłość z niepokojem,

Jeszcze nie wszystko jest stracone!

Nic nas nie złamie! Róbmy swoje!

Póki możemy grać w zielone"

Wojtek Dąbrowski, "Passa"

 

 

Wychynęło ono na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. z Urzędu ówczesnej Dzielnicy Gminy Mokotów i ciągle wisi nad Jeziorkiem Imielińskim. W wyniku tego, ten bezcenny akwen – na skutek parcia inwestycyjnego, bezczynności lub niezaradności urzędniczej – ulega pomniejszaniu, osuszaniu i zaśmiecaniu.

Na skutek usilnych starań głównie ze strony społeczników i pracowników nauki, rozporządzeniem wojewody z 1 IX 1993 r., ustanowiony został – podlegający szczególnej trosce ochronnej – Użytek Ekologiczny Jeziorko Imielińskie o pow. 10,6 ha. Rozporządzenie to zostało jednak uchylone zarządzeniem prezesa Rady Ministrów nr 38 z 17 X 1996 r., bez podania uzasadnienia. Następnie pojawiło się kolejne rozporządzenie wojewody mazowieckiego nr 90 z 23 X 2002 r. ponownie ustalające użytek ekologiczny, ale już tylko o powierzchni 3,95 ha, co absolutnie nie zapewnia skutecznej ochrony dla tego akwenu; więc napór dewastacyjny trwa.

Ten imieliński zbiornik wodny był obiektem badań pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i SGGW. W ich wyniku powstały założenia jego urządzenia w myśl wymogów rozwoju zrównoważonego. Stanowił też treść licznych publikacji prasowych (m. in. na łamach "Passy" 10/2016) –  także z propozycjami konkretnych pozytywnych rozwiązań. Założenia te zostały jednak zignorowane przez czynniki odpowiedzialne za rozwój miasta.

W tych okolicznościach nadal rodzą się – nie tylko pisane prozą, lecz i wierszowane – próby zwrócenia uwagi na wciąż coraz bardziej przyziemną rzeczywistość wokół imielińskiego zbiornika wodnego.

Jezioro Imielińskie

Żyło sobie lat tysiące

Nad nim kwiaty, tuż na łące

A w topieli rybek krocie

- Brzany, szczuki, karpie, płocie.

 

Ptaki, licznie i bezpiecznie

Gniazdowały tu odwiecznie

I o każdej ciepłej wiośnie

Świergotały, wciąż radośnie.

 

 Łyski, kurki, dzikie kaczki

Uwielbiały gęste krzaczki

A trzcinniki i trzcinniczki

Wiązały swe gniazda łyczkiem.

 

Nad bagniskiem, tam gdzie wierzby

Dworowały sobie dzierzby

Znów remizy, jak na nitkach

Plotły domki swe na witkach.

 

Środkiem tafli, w karnym rzędzie

Defilowały łabędzie

A na brzegu, w traw powodzi

Długonogi bocian brodził.

 

Tam, gdzie drzew wyrosło wiele,

Niosły się słowicze trele...

 

Aż tu nagle - cisza, pustka...

Nic nie śpiewa, nic nie pluska

Odleciały gdziesik ptaki

Więdną trzciny, tataraki.

 

Woda niska, brudna, pusta

Śmieciem coraz bardziej tłusta...

A tuż obok, dziwne plemię

Dewelopów ryje ziemię.

 

Choć już wielka z tego szkoda

/Bo Jeziorko - to przyroda

Co pod ludzką dziś ochroną

Wszak nie wszystko jest mamoną/.

 

Kto je dręczy? Kto je suszy?

Ekogady-mamon-usy!

-------- / ------------

Wielki Duchu Sił Przyrody!

Kiedyś tworzył Ziemię, wody,

Czyś nie działał zbyt pochopnie,

Siejąc perły nieroztropnie?

Dziś niejedna perła ginie

/Patrz Jeziorko w Imielinie/.

 

Spraw, by lud Twój, tu i wszędy,

Skorygował zaszłe błędy.

I by z darów Twej hojności

Tworzył zręby swej przyszłości.

Spraw też, by tu, w Imielinie,

Nie pożarły perły świnie.

 

Urzędników utwierdź w trosce

O wartości najdroższe,

W tym o wszystkie perły wodne,

Przyrodo- i klimato-rodne.

 

Dnia 29 III 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zielony Ursynów Rady Dzielnicy pod przewodnictwem radnego Pawła Lenarczyka. Uczestniczyli w nim: członkowie wymienionej Komisji, przedstawiciele Wspólnoty Gruntowo-Wodnej z jej przewodniczącym Pawłem Urbaniakiem /członkowie tejże wspólnoty są właścicielami gruntów, na których znajduje się Jeziorko Imielińskie/ i przedstawiciele mieszkańców spoza Wspólnoty: Helena Cwalina i Maciej Frączak, czyniący od lat starania o urządzenie tego akwenu i jego otoczenia zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego. Informację nt. Jeziorka Imielińskiego zaprezentowała naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Alicja Michalik-Kucińska, wspomagana przez jednego z zastępców burmistrza.

Po trzygodzinnej debacie wywnioskowano, że:

- w ciągu ubiegłych dziesięcioleci praktycznie ze strony Zarządu Dzielnicy nie uczyniono nic konkretnego, aby powstrzymać presję inwestycyjną i zagospodarować ten akwen wraz z otoczeniem zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego;

- jest /nieznany niemal wszystkim zainteresowanym i nie zreferowany na tym posiedzeniu/ czterowariantowy projekt jego rekultywacji z 2008 r., ale jego realizacja jest niemożliwa, gdyż teren stanowi własność prywatną wielu osób;

- mająca reprezentować te osoby Wspólnota Gruntowo-Wodna, z którą Zarząd Dzielnicy mógłby podjąć rozmowy w sprawie zakupu gruntów, nie wie,  ilu ma członków-właścicieli gruntów lub ich spadkobierców, a nawet nie jest pewne, czy formalnoprawnie istnieje /bo - jak zaznaczył jej przewodniczący - na jej statucie, podpisanym w 2006 r. przez burmistrza, nie ma daty dziennej/.

Przedstawiciele mieszkańców akcentowali w swoich wypowiedziach ignorowanie od wielu lat przez Zarząd Dzielnicy ich postulatów w sprawie ochrony i urządzenia Jeziorka i jego otoczenia zgodnie z wymogami rozwoju zrównoważonego. Również członek Rady Dzielnicy Leszek Lenarczyk podkreślił, iż składane przez niego w tej sprawie do kolejnych burmistrzów wnioski zostały zignorowane. "A w tym czasie – zaznaczył – ten piękny użytek ekologiczny w środku miasta niszczeje".

W końcu Komisja Zielony Ursynów podjęła uchwałę, w myśl której:

- następne jej posiedzenie w sprawie Jeziorka Imielińskiego zostanie zorganizowane za kilka miesięcy;

- do tego czasu Zarząd Dzielnicy powinien przygotować odpowiedni projekt urządzenia tego akwenu wraz z jego otoczeniem, a Wspólnota Gruntowo-Wodna powinna uporządkować swoje członkostwo i statut oraz przedłożyć propozycje w sprawie odsprzedaży Dzielnicy Ursynów gruntów będących własnością jej członków.

Foto wikipedia

Wróć

Inne artykuły

Kulturalne przedwiośnie na Ursynowie Już po raz trzeci urząd dzielnicy zorganizował Ursynowski Kalejdoskop Teatralny – swoisty przegląd spektakli dla dzieci i dorosłych. Pomysł przeglądu teatralnego bardzo przypadł do gustu mieszkańcom, jak co roku zainteresowanie bezpłatnymi kartami wstępu dystrybuowanymi przez urząd przewyższa pojemność sal, także tej największej, w Multikinie, w której odbyły się aż trzy przedstawienia.
Rekordowe wykonanie budżetu! Rozmawiamy z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą.
Jakie są efekty samowładztwa stołecznego ratusza Ostatnia sesja ursynowskiego samorządu była klasycznym przykładem kompletnego niezrozumienia przez mieszkańców kompetencji i możliwości rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawa. Przez kilka godzin toczono jałową dyskusję, która nie przyniesie żadnych efektów.
XLV sesja Rady Dzielnicy Ursynów To była bardzo pracowita sesja, trwająca blisko siedem godzin. Wykonanie budżetu za rok 2017, sprawy planów zagospodarowania przestrzennego, m. in. Kabat oraz północnej części osiedla Stokłosy, przyjęcia Strategii Warszawa 2030, program "Aktywny sześciolatek w I-szej klasie" i zmiany budżetowe Dzielnicy na 2018 r. były głównymi – spośród łącznie 11 punktów merytorycznych – tematami posiedzenia i dyskusji radnych, do której włączali się licznie przybyli mieszkańcy.