Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Lesznowolski samorząd ma konkretną wizję rozwoju

31-03-2021 22:01 | Autor: Tadeusz Porębski
Rozmowa z Bożenną Korlak, przewodniczącą Rady Gminy Lesznowola.

Od jak dawna mieszka Pani w Lesznowoli?

W gminie Lesznowola mieszkam od zawsze. Moi dziadkowie mieszkali w Łazach, jak również rodzice, którzy zbudowali dom i prowadzili gospodarstwo ogrodnicze. Obecnie w miejscu, które należało do dziadków, mieszkam wraz z mężem.

To oznacza, że jest Pani niejako wpisana w historię tej gminy. Pytam, ponieważ dynamiczny rozwój Lesznowoli spowodował również dynamiczny napływ osób chętnych do osiedlenia się w gminie graniczącej ze stolicą państwa. Czy jesteście państwo w stanie nadążyć z zabezpieczeniem potrzeb dla napływu migracyjnego na tak dużą skalę?

To prawda. Gmina Lesznowola dynamicznie się rozwija i systematycznie zmienia swoje oblicze. Z jednej strony jest to ogromna satysfakcja, że jesteśmy atrakcyjni, ale z drugiej ogromne zobowiązanie dla samorządu. Musimy równie dynamicznie rozwijać infrastrukturę, zarówno techniczną jak i społeczną, w szczególności edukacyjną, ponieważ liczba uczniów w naszej gminie z roku na rok rośnie. W 2020 roku udało się ukończyć rozbudowę Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, otworzyliśmy również piękne, nowoczesne przedszkole w Wólce Kosowskiej, które będzie służyło najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. W nowym roku szkolnym zostanie oddana do dyspozycji uczniów nowa szkoła w Zamieniu. Innym wyzwaniem jest z pewnością finalizowanie budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie gmina skanalizowana jest w ponad 90 proc. (wodociągi mamy w 100 proc.), liczymy więc, że zakończymy to przedsięwzięcie w najbliższych latach. W związku z napływem nowych mieszkańców powiększamy także oczyszczalnie ścieków i budujemy nowe drogi gminne.

Według zaktualizowanego w dniu 31 stycznia 2020 r. rankingu GUS Lesznowola zajęła 36 miejsce na 244 gmin polskich, jak idzie o łączną sumę dochodów na głowę mieszkańca (per capita 7844 zł) Wielka Warszawę sklasyfikowano na 13 miejscu z 9610 per capita. Różnica nie jest więc zbyt duża. Czy Pani zdaniem, wysoki poziom zamożności gminy Lesznowola jest głównym czynnikiem zachęcającym ludzi do osiedlenia się właśnie tu?

Nie tylko. Sukces Lesznowoli ma swoje źródło w podjętej przed laty przez nasz samorząd decyzji o opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla prawie całego obszaru gminy. To posunięcie okazało się kluczowe i sprawiło, że typowo rolnicza Lesznowola z biegiem lat przekształciła się w nowoczesną gminę mieszkaniowo - usługową, gdzie chętnie inwestują przedsiębiorcy, zaś nowe osiedla mieszkaniowe wyrastają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Zaczęliśmy sukcesywnie budować swoją infrastrukturę techniczna i społeczną. Ludzie chcą mieszkać tam, gdzie te dziedziny życia stoją na wysokim poziomie.

Osoby fizyczne to jedno, a osoby prawne to drugie. Macie na swoim terenie ponad 8 tysięcy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Co jest ewenementem w skali kraju jak idzie o gminę wiejska. Co z kolei przyciąga do Lesznowoli mniejszy i większy biznes?

Lesznowola ma dobrą markę wśród inwestorów, dlatego nowi przedsiębiorcy - opierając się często na pozytywnych rekomendacjach - chcą u nas realizować swoje marzenia. Niewątpliwie jednym z największych atutów naszej gminy jest znakomita lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa, międzynarodowego lotniska Chopina oraz w dogodnej bliskości dróg wylotowych do Katowic, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Poznania. Jednak w przypadku Lesznowoli dogodne położenie łączy się z innymi, bardzo ważnymi dla inwestorów atutami - niewysokimi podatkami lokalnymi, aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego, który znacznie przyspiesza i ułatwia proces inwestycyjny, oraz inwestycjami w infrastrukturę techniczną, jak drogi, wodociągi, kanalizacja i stacje uzdatniania wody. Atutem jest również wysoki poziom gminnej oświaty oraz dobre warunki rekreacyjne i sportowe.

Aby nie posądzono nas o pisanie laurki na cześć lesznowolskiego samorządu i tamtejszej administracji, porozmawiajmy o sprawach trudnych. Pojawiają się protesty i niezadowolenie społeczne dotyczące najczęściej lokalizacji obiektów uznawanych przez mieszkańców za uciążliwe oraz złego stanu dróg. Proszę o komentarz.

Kontrowersje mieszkańców wzbudzały plany budowy w Zgorzale wielkopowierzchniowych hal firmy Panattoni. Jednak wójt gminy odmówiła inwestorom wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Bolączką mieszkańców, zwłaszcza z terenów Zgorzały, jest również stan dróg gminnych użytkowanych przez deweloperów posługujących się ciężkim sprzętem. Część tamtejszych terenów nadal mocno się urbanizuje, a poza tym jest to część sołectwa, która rozwija się od około 10 lat.

Niezadowoleni wykorzystują Internet do publicznego artykułowania zarzutów. Głównym celem ataków nie jest jednak samorząd jako całość, lecz wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. Z mojej wiedzy wynika, że znacie się panie od wielu lat, zatem Pani ocena działalności wójta Jolanty Batyckiej-Wąsik może zostać odebrana jako subiektywna. Dajmy więc mówić wyłącznie faktom, bo z nimi nikt rozsądny nie powinien polemizować.

Każdy ma prawo do wyrażania własnych opinii, również w mediach społecznościowych. Jednak w przypadku pani wójt opinie te przekraczają granice dozwolonej krytyki zbliżając się w stronę hejtu. Tymczasem Maria Jolanta Batycka - Wąsik sprawuje urząd wójta od 1998 roku i ma na swoim koncie wiele sukcesów. Nie każdy wie, że została odznaczona przez prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Ma również w dorobku m.in. Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, złoty medal Za zasługi dla Obronności Kraju, srebrną odznakę Przyjaciel Dziecka, Odznakę Honorową Polskiego Związku Niewidomych, czy odznakę Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Takich honorów nie rozdaje się za darmo.

To splendory, które spadły na panią wójt. A konkrety?

Przez bez mała ćwierć wieku jej urzędowania sukcesów uzbierało się tak wiele, że trudno byłoby je wszystkie wyliczyć. Ostatnim wielkim sukcesem pani wójt było pozyskanie od państwa drogocennych gruntów po dawnym gospodarstwie rolniczym w Mysiadle. Te znakomicie zlokalizowane nieruchomości będą służyć przyszłym pokoleniom mieszkańców naszej gminy. Ich pozyskanie zawdzięczamy wyłącznie wieloletnim staraniom pani wójt. Warto też podkreślić, że każdorazowo w wyborach na wójta gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka - Wąsik uzyskiwała bardzo wysokie poparcie mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby, które szanują panią wójt i wiedzą jak na przestrzeni lat gmina jest zarządzana, nie bawią się w „facebookowych pisarzy" i nie udzielają się na tych forach, stąd złudne wrażenie, że pani wójt jest tylko krytykowana.

Osobna kwestia wymagająca osobnego wyjaśnienia, to uporczywe pogłoski rozsiewane w Internecie o bankructwie grożącym ponoć Lesznowoli oraz groźbie wprowadzenia zarządu komisarycznego. Proszę je skomentować.

Jest to próba zdyskredytowania samorządu gminy oraz pani wójt w oczach mieszkańców Lesznowoli. Tak to odbieram i tak to należy oceniać.

Zatem, czy może Pani z czystym sumieniem zapewnić mieszkańców Lesznowoli, że informacje o rzekomym bankructwie gminy i komisarzu są wyssane z palca?

Tak, są to zdecydowanie informacje wyssane z palca. Jako wieloletnia przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola oraz radna wiem, że tego rodzaju informacje w pierwszej kolejności trafiłyby na forum rady. Przepisy prawa szczegółowo określają całą procedurę wprowadzenia zarządu komisarycznego (komisarza). Może to nastąpić w przypadku stale powtarzających się naruszeń prawa oraz trudnej sytuacji finansowej gminy, jednak takie rozwiązanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania naprawczego, do którego wzywa Regionalna Izba Obrachunkowa. Zarzuty o bankructwie oraz groźbie wprowadzenia zarządu komisarycznego nigdy nie miały i nie mają potwierdzenia w faktach. Natomiast na portalach społecznościowych od kilku lat jest „odgrzewany” ten nieprawdziwy news.

W lutym Lesznowola i jej mieszkańcy stali się bogatsi o około 400 mln zł. Mam na myśli ugodę podpisaną przez wójt Batycką-Wąsik ze spadkobiercami byłych właścicieli gruntów po 83 hektarowym gospodarstwie rolnym „Mysiadło”, które w 2011 roku wojewoda mazowiecki przekazał nieodpłatnie gminie Lesznowola na cele statutowe. Batalia sądowa została definitywnie zakończona i wasza gmina stała się jedynym właścicielem gruntów w rejonie ul. Puławskiej, które według mojej oceny mają wartość nie mniejszą niż 400 mln zł.

To nie jest tak, że w lutym mieszkańcy stali się bogatsi o 400 mln zł. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu pani wójt, jej pracy i determinacji jeszcze od 2005 roku, wojewoda mazowiecki wydał sześć lat później decyzję komunalizacyjną, na mocy której gmina otrzymała na własność, nieodpłatnie, 83 ha i to już wtedy mieszkańcy stali się bogatsi o wartość tych gruntów. Natomiast kilka lat po wydaniu tej decyzji ujawniono roszczenia następców prawnych byłych właścicieli. Od tego momentu zaczęła się batalia sądowa i ponowna walka o uwolnienie tych gruntów z roszczeń. Gmina ostatecznie wygrała tę batalię przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani wójt Batyckiej - Wąsik.

Przewodniczy Pani Radzie Gminy, proszę powiedzieć jakie priorytety wytyczył sobie lesznowolski samorząd na bieżący i kolejny rok?

Priorytetem jest zakończenie budowy Szkoły Podstawowej w Zamieniu i oddanie jej do użytkowania wraz z pierwszym dzwonkiem w nowym roku szkolnym. Pamiętam, że w 2018 roku również na portalach społecznościowych pojawiły się informacje, że budowa szkoły w Nowej Iwicznej, przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz szkoły w Zamieniu, to „kiełbasa wyborcza" komitetu wyborczego pani wójt. Jak widać, internetowe newsy kolejny raz się nie potwierdziły…

Niebawem będziemy mogli wrócić również do naszych wcześniejszych planów związanych z zagospodarowaniem terenów w Mysiadle. Te plany będziemy modyfikować, gdyż od czasu przekazania gruntów upłynęło prawie 10 lat i przestrzeń, w której obecnie funkcjonujemy, jest zupełnie inna od tej z 2011 roku. Rozpoczęły się również działania nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lesznowola na lata 2022-2032 oraz nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji, dzięki któremu poprzez prowadzenie różnorodnych działań poprawi się jeszcze bardziej jakość życia naszych mieszkańców.

Na koniec standardowe pytanie o Pani zainteresowania, ewentualnie pasje, którym poświęca się Pani w wolnych chwilach.

Od 2004 roku kocham tkać gobeliny. Dla mnie tkanie to wielki relaks, wyciszenie, odpoczynek. Siadam, zatapiam się w tematykę gobelinu, jestem pochłonięta tkaniem i nic mnie dookoła nie interesuje.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA