Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Jak traktować dziki w mieście

17-02-2016 21:52 | Autor: Rafał Kos
Rozmawiamy z zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów Piotrem Zalewskim.

„PASSA”: Dużo mówi się o dzikach na Ursynowie. Co wpłynęło na rozrost populacji tych zwierząt ?

PIOTR ZALEWSKI: Od kilku lat populacja dzików systematycznie rośnie. Ich liczbę Lasy Miejskie-Warszawa szacują na ok. 60 osobników, choć nasi mieszkańcy sądzą, że jest to dużo większa liczba. Do rozwoju populacji dzików przyczynia się przede wszystkim brak naturalnych wrogów, czyli drapieżników, dla których stanowiłyby pokarm. Poza tym dziki mają dobre warunki do rozmnażania i wychowu młodych – łatwo dostępne pożywienie. Należy pamiętać, że dokarmiając dzikie zwierzęta, uczymy je, że w mieście można łatwo zdobyć pokarm, a kiedy przestaniemy je dokarmiać – zwierzęta same zaczną szukać pożywienia niszcząc naszą okolicę. Dziki wyciągają pożywienie przede wszystkim z niezabezpieczonych altan śmietnikowych, wystawianych na zewnątrz otwartych pojemników z odpadami. W przypadku pól uprawnych tym łatwo dostępnym pokarmem są resztki roślin uprawnych pozostawionych na polach po zbiorach.

Czy dziki są groźne dla ludzi ? Jak się przy tych zwierzętach zachowywać ?

Chciałbym podkreślić, że dziki w swojej naturze nie są agresywne. Przedstawiciele Lasów Miejskich-Warszawa, z którymi Urząd Dzielnicy Ursynów współpracuje, podkreślają, że dziki nie drażnione same nie atakują. Mogą to uczynić w przypadku, gdy zostaną sprowokowane przez człowieka lub psa. Należy pamiętać, że psy należą do największych wrogów dzików. Dlatego dziki reagują na nie wyjątkowo agresywnie. Z tego powodu w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spotkania dzika, psy powinny być trzymane na smyczy. W przypadku spotkania z dzikiem należy zachować szczególną ostrożność: nie podchodzić, nie głaskać i nie straszyć, należy spokojnie odejść w przeciwnym kierunku obserwując jednocześnie zachowanie zwierząt. Dzików nie należy przepędzać ani szczuć psami. Warto podkreślić, że dziki to bardzo inteligentne zwierzęta, na co dzień unikające kontaktów z ludźmi. W ostatnich latach można jednak zaobserwować, że zadomawiają się w miastach i przestaje im przeszkadzać zgiełk, hałas samochodów czy nasza obecność. Jeśli zauważymy dziki, które podchodzą zbyt blisko i stanowią zagrożenie – należy zadzwonić pod numer Lasów Miejskich-Warszawa – tel. (22) 612 25 60 lub na czynny całą dobę telefon komórkowy 600 020 746.

Gdzie występują dziki ? Jakie szkody wyrządzają?

Dziki występują przede wszystkim na terenie rezerwatu przyrody Las Kabacki oraz na terenach przyleśnych. Ponadto zwierzęta te szczególnie upodobały sobie zachwaszczone tereny w pobliżu zbiorników wodnych i tzw. nawłocie, czyli zarośnięte ugory. Na terenach pól uprawnych dziki wyrządzają duże szkody, niszcząc uprawy roślin okopowych i zbóż. Na terenach zurbanizowanych straszą ludzi, mogą niszczyć ogródki i ogrodzenia.

Jakie działania są podejmowane w celu ograniczenia populacji ? Co w tym zakresie mogą zrobić mieszkańcy ?

Z uzyskanych od przedstawicieli Lasów Miejskich-Warszawa informacji wynika, że prowadzone są ciągłe działania zmierzające do ograniczenia populacji dzików na terenie Warszawy. Działania te polegają głównie na ich odławianiu oraz redukowaniu liczebności loch i odyńców. Urząd Dzielnicy Ursynów ze swej strony prowadzi działania informacyjne, jak również przewidziane prawem działania administracyjno-porządkowe, polegające w szczególności na dyscyplinowaniu właścicieli nieruchomości poprzez wezwania do uporządkowania terenu. Urząd prowadzi także postępowania administracyjne w stosunku do właścicieli zaniedbanych nieruchomości, zakwalifikowanych w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Celem tych postępowań jest utrzymywanie terenów we właściwej kulturze rolnej. W celu utrudnienia dostępu dzikom do pożywienia mieszkańcy powinni prawidłowo zabezpieczać altany śmietnikowe poprzez ich zamykanie oraz niewystawianie na zewnątrz otwartych pojemników z odpadami. Należy stosować takie pojemniki na odpady, które zachowują stabilność i nie ulegną przewróceniu podczas przemieszczania. Aby wyeliminować ławy dostęp dzików do resztek roślin uprawnych, pozostawionych na polach po zbiorach, rolnicy powinni możliwie szybko wykonywać w okresie jesiennym orkę głęboką, a plony w kopcach dokładniej zabezpieczać poprzez nasypywanie grubszej warstwy ziemi.

Wróć