Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Głos samorządu ma znaczenie

25-04-2019 18:24 | Autor: Marta Plasota
Gminy i powiaty metropolii warszawskiej zaapelowały do rządu o uzupełnienie projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego w zakresie wsparcia dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

– Jako samorządowcy z metropolii warszawskiej, chcemy współpracować i brać współodpowiedzialność za rozwój swojego regionu. Apelujemy o odpowiednie uwzględnienie głosu samorządów w programowaniu i zarządzaniu procesami rozwojowymi – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i dodaje – Rozwinięte obszary metropolitalne to wysoka atrakcyjność inwestycyjna poszczególnych regionów oraz całego kraju.

Warszawa od wielu miesięcy apeluje o uwzględnienie głosu samorządów w procesie programowania przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przypadającej na lata 2021-2027 oraz przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR). Proponowany model centralizuje decyzje w zakresie rozwoju poszczególnych miast i regionów. Tymczasem metropolie są najważniejszymi ośrodkami usług, innowacji, nauki i kultury w kraju.

W dużych ośrodkach miejskich wypracowywany jest dochód, który można wykorzystać na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych i zmarginalizowanych. Dobrze rozwinięte obszary metropolitalne wpływają na wysoką ocenę atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej poszczególnych regionów, a nawet całego kraju, poprawiając pozycję konkurencyjną Polski na arenie międzynarodowej.

24 kwietnia podczas XXI posiedzenia Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawiciele metropolii warszawskiej podpisali stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji największych miast w dokumencie kluczowym dla rozwoju poszczególnych regionów i obszarów metropolitalnych.

– Najważniejsze punkty, których nam brakuje, to przede wszystkim brak podkreślonej roli metropolii. Na przykład nie ma mowy o tym, jaka jest strategia rządu na rozprowadzanie ruchu transportowego wewnątrz obszarów metropolitarnych. A przecież nie wystarczy prowadzić korytarzy transportowych pomiędzy dużymi miastami, trzeba myśleć też o tym, jak potem ci użytkownicy kolei i dróg będą przemieszczali się po metropoliach – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.

Włodarze gmin i powiatów metropolii warszawskiej jednogłośnie uznali, że obecne zapisy KSRR mogą mieć negatywne konsekwencje. Zaniechanie działań wspierających konkurencyjność dużych polskich miast i ich obszarów metropolitalnych może obniżyć poziom dostępu do usług edukacyjnych, zdrowotnych, z zakresu kultury i sportu czy transportowych. W skrajnym przypadku dojdzie do spadku atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów oraz całego kraju, a młodzież będzie migrować zarobkowo za granicę. Ponadto zaproponowane przez polski rząd zapisy mogą osłabić pozycję wszystkich polskich metropolii w globalizującej się gospodarce.

W bieżącym wieloletnim budżecie unijnym przeznaczono specjalną pulę pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które samorządy metropolii warszawskiej chętnie wykorzystują w kształtowaniu tak ważnych dla mieszkańców aspektów życia, jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają ściślejszą współpracę Warszawy i gmin metropolii maksymalnie wykorzystując ich potencjał i atuty. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na kwotę ponad 590 mln zł. Za te pieniądze powstają m.in. drogi rowerowe i parkingi P+R czy miejsca w żłobkach.

M.st. Warszawa jest gotowe do przyjęcia roli lidera regionu warszawskiego stołecznego. „Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej”, przyjęty w zeszłym roku, określa priorytetowe cele rozwoju. Są to: rozwijanie inteligentnej, zintegrowanej sieci transportu zbiorowego i sieci drogowej, stworzenie „zielonej metropolii”, powstanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, tworzenie warunków do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji i zapewnienie nowoczesnych usług społecznych. Główne postulowane typy projektów to m.in. lokalne projekty z zakresu mobilności miejskiej (ścieżki rowerowe, P&R), pakiet działań edukacyjnych, poprawa jakości powietrza oraz działania rewitalizacyjne.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA