Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Egzaminy w nowej odsłonie

06-01-2021 20:48 | Autor: RK
Ze względu na pandemię i trwającą naukę zdalną MEN zmienia wymagania obowiązujące na przyszłorocznych maturach i egzaminie ósmoklasistów. Zbyt późno i wyrywkowo, ponieważ części rozwiązań nie skorelowano z rekrutacją na uczelnie wyższe.

- Do tych dwóch egzaminów przystąpi w stolicy ponad 35 tys. uczniów. Czasu jest mało – próbny egzamin maturalny i egzamin ósmoklasistów mają się odbyć już w marcu. Szkoda, że o zmianach dowiadujemy się tak późno. I że są one tak chaotyczne i wybiórcze - w ślad za rezygnacją z wymagań na egzaminach nie idą poważne zmiany programowe dla młodszych roczników, a zmiany nie obejmują uczniów kształcących się w zawodach – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Co się zmienia?

Zgodnie z rozporządzeniem ministra Przemysława Czarnka egzaminy ósmoklasisty i maturalny – jednorazowo, tylko w 2021 r. - zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do tego aktu, a nie w podstawie programowej.

Nie będzie np. obowiązkowego egzaminu ustanego na maturach, uczniowie nie będą musieli zdawać obowiązkowo egzaminu na poziomie rozszerzonym. Ograniczono też wymagania podstawy programowej z j. polskiego i matematyki (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi) oraz j. obcego (mniejsza liczba zadań z wykorzystaniem struktur gramatycznych, średni poziom biegłości językowej).

Zmieniły się też wymagania z j. polskiego i matematyki na egzaminie ósmoklasisty (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi, ograniczenie listy lektur) oraz języka obcego (średni poziom biegłości językowej, mniejsza liczba zadań otwartych).

A czego nie zrobiono...

Jest już za późno na wprowadzanie zmian - nauczyciele i uczniowie już od miesięcy przygotowują się do egzaminów według wcześniejszych wymagań. Zrezygnowano tylko z niektórych zapisów podstawy programowej (dotyczących głównie treści kształcenia a nie umiejętności). Uczeń przystępując do egzaminu maturalnego i tak musi znać treści i posiadać umiejętności określone w podstawie programowej dla danego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum oraz większość z podstawy dla danego przedmiotu w liceum lub technikum.

Nie wprowadzono zmian w rekrutacji na uczelnie wyższe. Uczniowie, którzy chcą się dalej kształcić i tak będą musieli przystępować do egzaminów z przedmiotów na poziomie rozszerzonym. A nauczyciele ich do nich przygotowywać.

Planowany marcowy termin przeprowadzenia egzaminu próbnego jest zbyt późny. Zbyt późno rozpoczną się też szkolenia dla nauczycieli.

Uczniom odebrano możliwość zmiany decyzji wyboru zdawanych przedmiotów na maturze po przeprowadzeniu egzaminu próbnego. W tym roku deklaracje o zmianie wyboru przedmiotów na egzaminie muszą złożyć oni już w lutym. W latach ubiegłych takie decyzje podejmowali znając już wyniki egzaminu próbnego.

Nie obniżono wymagań egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu zawodowego. Nie wprowadzono zmian i nie odchudzono programu nauczania dla młodszych roczników.

Potrzebna debata

Warszawska Rada Edukacyjna (WRE), organ opiniodawczo-doradczy przy prezydencie m.st. Warszawy już 10 grudnia zaapelowała do MEN o przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty w sprawie dostosowania wymagań zawartych w podstawie programowej, zasad nauczania, oceniania i egzaminowania, „tak by odpowiadały one potrzebom uczennic i uczniów oraz możliwościom, jakie stwarza zdalna edukacja”. Powinny wziąć w niej udział nauczyciele, eksperci, organizacje pozarządowe, reprezentanci szkół wyższych, przedstawiciele samorządów oraz przedstawiciele uczniów i rodziców. Zasugerowała też przeprowadzenie egzaminów próbnych w styczniu (matura) i lutym (ósmoklasiści).

Rada wystąpiła również by „urealniono wymagania szczegółowe całej podstawy programowej i zasady oceniania osiągnięć uczniów na wszystkich etapach nauczania”. Bez tego różnice i zaległości w dostępie do edukacji podczas nauki zdalnej będą się jedynie pogłębiały a „brak zmian w podstawie programowej sprawi, że będziemy mieli do czynienia z pogłębiającą się edukacyjną fikcją w Polsce”.

Kiedy egzaminy?

We wtorek, 22 grudnia Centralna Komisja Egzaminacyjna zaktualizowała komunikat o terminach egzaminów. Według nowego harmonogramu egzaminy maturalne w 2021 r. odbędą się w dniach 4-21 maja a egzamin ósmoklasisty w dniach 25-27 maja.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA