Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dzień Europy

13-05-2020 23:18 | Autor: red.
Co roku, 9 maja świętujemy jedność i pokój w Europie, ponieważ to właśnie 9 maja 1950 r. podczas przemówienia wygłoszonego przez Roberta Schumana została zaproponowana taka nowa forma współpracy politycznej, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Tego dnia rozpoczął się proces jednoczenia Europy.

Pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej, sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. EWWiS była pierwszą w historii ponadnarodową instytucją europejską, która ostatecznie przekształciła się w Unię Europejską, jaką dziś znamy.

Zjednoczona Europa wciąż pozostaje największym darczyńcą na świecie, a przekazywane środki przynoszą długotrwałe efekty i zmieniają na lepsze życie ludzi na całym świecie. Musimy pamiętać, że sami również odnosimy długofalowe korzyści związane z ich przekazywaniem – uczymy się współpracy i wzajemnej odpowiedzialności, jak również dbamy o nasze bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy w przyszłości. W maju tego roku minęło też 16 lat (1.05.2004) od naszego wstąpienia do Unii Europejskiej.

Na Mokotowie w 2017 roku rondo u zbiegu ulic Wołoskiej, Odyńca i Racławickiej otrzymało nazwę Roberta Schumana. Informacja o patronie znajduje się także na tablicy umieszczonej na kamieniu w pobliżu ul. Racławickiej. Burmistrz Rafał Miastowski, pamiętając o wartościach europejsk złożył w tym miejscu wiązankę kwiatów.

Urząd Dzielnicy Mokotów jako jednostka, która sprawuje nadzór nad pracą mokotowskich szkół, stara się w jak największym możliwym stopniu wykorzystywać dofinansowania unijne. Od momentu powołania w Urzędzie Dzielnicy Zespołu Funduszy Europejskich wsparciem zostało objętych 11 placówek edukacyjnych. Łączna wartość projektów wyniosła ponad 6 mln. złotych.

W ramach tej kwoty placówki oświatowe zostały wyposażone w niezbędne narzędzia i sprzęty dydaktyczne, zaś uczniowie podnieść mogli swoje kwalifikacje zawodowe, zwiększając tym samym swoje szanse na rynku pracy. Wpływ miała na to realizacja w ramach projektów licznych kursów zawodowych, szkoleń, wyjazdów edukacyjnych i branżowych, a także staży u pracodawców.

Unijne wsparcie pozwoliło między innymi na zakup: skanera 3D z oprogramowaniem oraz komputerów stacjonarnych dla Zespołu Szkół Odzieżowych Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, stanowiska dydaktycznego hydrauliki siłowej, tabletów oraz serwera dla Technikum Mechatronicznego nr 1, jak również wyposażenia placu zabaw i sali rehabilitacyjnej w Przedszkolu z oddziałami Integracyjnymi nr 326 „Chatka Skrzatka”.

Ponadto w ramach priorytetów mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych na terenie Dzielnicy Mokotów zrealizowano projekt „Podnieś kompetencje na Mokotowie”. Wzięło w nim udział 100 pracujących mieszkańców dzielnicy. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom podniesienie kwalifikacji komputerowych i językowych, co przyczyniło się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku pracy, jak również zwiększenia samoświadomości w obszarze samokształcenia zawodowego bez względu na wiek.

Warto wspomnieć, że mokotowskie szkoły również realizują liczne projekty finansowane w ramach programu Erasmus +. Program ten wspiera edukację, szkolenia oraz różnego rodzaju młodzieżowe i sportowe inicjatywy w całej Europie. Jednym z jego głównych celów jest nawiązanie współpracy międzynarodowej w ramach szeroko rozumianej edukacji.

W chwili obecnej Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Mokotów realizuje trzy projekty edukacyjne, dwa projekty są skierowane do szkół branżowych, ich główny cel to podnoszenie kompetencji zawodowych u uczniów i nauczycieli, trzeci projekt wspiera podnoszenie kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców Warszawy.

W ramach funduszy unijnych na terenie Dzielnicy Mokotów realizowane były również projekty wykraczające poza sferę edukacyjną. Wśród nich wyróżnić można: „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej” oraz „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie m. st. Warszawy”. Pierwszy z nich polegał na utworzeniu nowego parku na terenie dzielnicy Mokotów dzięki zagospodarowaniu obszaru o powierzchni 5,11 ha u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Celem realizacji inwestycji było wykorzystanie potencjału powyższego obszaru i stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, mającego pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców. Wartość projektu wyniosła 10 088 291,48 zł z czego 6 993 530,54 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszy UE. Drugi z nich polegał na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 o powierzchni netto 4014,40 m2, w ramach której docieplono ściany zewnętrzne poniżej i powyżej gruntu, wymieniono komplet zewnętrznej ślusarki okiennej i drzwiowej (okna, drzwi witryny zewnętrzne) oraz wyremontowano schody zewnętrzne oraz zadaszenie wejścia głównego. Wartość projektu wyniosła 6 806 746,39 zł z czego 4 182 138,64 zł stanowiło dofinansowanie z Funduszy UE.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA