Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza pogoda

Sprawdź pogodę na 7 dni
-1°
-4°

Ciąg dalszy zrównoważonego rozwoju Lesznowoli najważniejszym z priorytetów

10-10-2018 23:33 | Autor: Tadeusz Porębski
Rozmowa z Marią Jolantą Batycką – Wąsik, wójtem gminy Lesznowola.

Zacznijmy od wydarzenia, o którym w sierpniu informowały wszystkie media. Politechnika Warszawska ma budować w Zamieniu kampus Nowych Technologii, który będzie finalnym miejscem testowania przez wybitnych naukowców najnowszych rozwiązań technologicznych. To wielki zaszczyt dla gminy Lesznowola. Dlaczego wybrano akurat lesznowolskie Zamienie?

O lokalizacji tej inwestycji na terenie Zamienia przesądziło wiele czynników.

Jednym z głównych był warunek bardzo dobrego skomunikowanie kampusu z obszarem metropolitalnym Warszawy, w tym z innymi ośrodkami naukowymi stolicy oraz wszystkimi pozostałymi funkcjami centralnych usług metropolii. W 2021 roku kampus, poprzez wybudowanie trasy S7 z jej węzłem drogowym „Zamienie”, uzyska bliskie i dogodne połączenia drogowe z drugą częścią Parku Technologicznego Politechniki Warszawskiej, który już funkcjonuje w rejonie ulicy Poleczki na warszawskim Ursynowie. Dojazd do terminala portu lotniczego Okęcie potrwa około 10 minut. Teren przyszłego kampusu dzieli tylko 15 minut pieszego dojścia od stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. Tym samym mieszkańcy i pracownicy kampusu będą mogli dotrzeć do centrum Warszawy w ciągu około 30 minut. Warto dodać, że Zamienie posiada także obsługę komunikacyjna autobusami ZTM.

To wszystko prawda, ale dobre skomunikowanie ze stolicą posiada także wiele innych podwarszawskich gmin...

Naszymi kolejnymi atutami przesądzającymi o zwycięstwie była dostatecznie duża wielkość dostępnego areału terenu inwestycyjnego, z dostępem do infrastruktury technicznej i społecznej. Kampus w Zamieniu powstaje na obszarze aż 15 ha.

Kolejnym czynnikiem było uchwalenie przez Radę Gminy Lesznowola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego szybką realizację kampusu.

Równie istotnymi czynnikami było opracowanie przez naszych partnerów koncepcji biznesowej kampusu, systemu jego zarządzania, montażu finansowego projektu, znalezieniu partnerów biznesowych i naukowych, tak krajowych jak i zagranicznych, bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa.

Jednak w mojej ocenie kluczowymi czynnikami przesądzającymi o tym, że nasi partnerzy zdecydowali o lokalizacji kampusu w Zamieniu, największej w skali Mazowsza inwestycji w B+R, było poczucie wzajemnego zaufania stron, ich wiarygodność oraz determinacja i profesjonalizm wszystkich osób zaangażowanych w proces realizacji tej wyjątkowej inwestycji. Mamy pełną świadomość jak ważne i determinujące przyszłość całej gminy Lesznowola jest powstanie Kampusu Nowych Technologii i jakie ta inwestycja otwiera perspektywy dla naszych mieszkańców. Jesteśmy bardzo dumni, że KNT powstaje właśnie w naszej gminie.

Gmina Lesznowola od lat zalicza się do najbogatszych i najlepiej zarządzanych gmin o statusie wiejskim. Wysokość budżetu z roku na rok rośnie. Jak przedstawia się on w liczbach, jak idzie o rok bieżący?

Wysokość budżetu w 2017 roku to: dochody – 196.059.346 zł, wydatki – 192.920.626 zł. Budżet w roku bieżącym przedstawia się następująco: dochody – 204.290.646 zł, wydatki – 208.704.794 zł.

Zanotowaliście państwo wzrost w odniesieniu do roku poprzedniego?

Tak. W 2018 r. dochody gminy Lesznowola przekroczą 200 mln zł. Zaplanowane dochody na koniec września stanowią kwotę 204 mln zł. W stosunku do wykonania w 2017 r. są wyższe o 4 proc.

Czy skarbnik gminy przedstawiła już radzie prowizorium budżetowe na następny rok?

Nie, mamy na to czas do 15 listopada 2018 r.

Inwestycje to temat najbardziej interesujący obywateli. Jakimi środkami na inwestycje dysponowała gmina Lesznowola w 2018 roku?

W 2018 roku planuje się, że wydatki inwestycyjne wyniosą około 24 mln zł.

Jakie inwestycje udało się państwu rozpocząć w bieżącym roku?

Do większych inwestycji z pewnością należy zaliczyć budowę nowej szkoły w Zamieniu. Budowa rozpoczęła się w lipcu, koszt tego przedsięwzięcia to przeszło 38 mln zł. Następnie we wrześniu rozpoczęły się prace na budowie nowego 8 –oddziałowego przedszkola w Wólce Kosowskiej za kwotę przekraczającą 11 mln zł. W chwili obecnej rozstrzygany jest przetarg na rozbudowę o blisko 4000 mkw. szkoły w Nowej Iwicznej, która pochłonie nie mniej niż 22 mln zł. Ruszyła także przebudowa ulicy Gminnej w Lesznowoli – koszt tej inwestycji to 9.509.130 zł. Ponadto, w dalszym ciągu realizujemy rozbudowę gminnej infrastruktury technicznej.

Priorytety inwestycyjne na rok przyszły?

To przede wszystkim kontynuowanie dużych inwestycji oświatowych, o których wspominałam, czyli budowa nowej szkoły w Zamieniu oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej. W przyszłym roku planujemy także kontynuację budowy kanalizacji w Stefanowie.

Właśnie, a jak przebiega proces kanalizacji gminy Lesznowola? To szczególnie ważna kwestia dla mieszkańców kraju będącego członkiem UE.

Proces kanalizacji gminy Lesznowola jest realizowany konsekwentnie od lat i dobiega końca. Ostatnio zrealizowane zadania to budowa kanalizacji w Łoziskach, Jazgarzewszczyźnie oraz ul Kolejowej w Starej Iwicznej (etap I i etap II). Obecnie w tych miejscowościach realizowany jest etap III i ostatni. Wybudowana została także kanalizacja sanitarna w miejscowości Podolszyn, obecnie prowadzone są prace przy budowie kanalizacji w miejscowości Janczewice. Ponadto wybudowano kolektor kanalizacyjny łączący Stefanowo z oczyszczalnią ścieków w Łazach. W najbliższych dniach rozpocznie się budowa kanalizacji w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin część wschodnia i Wólka Kosowska cześć wschodnia.

W naszej gminie wciąż rośnie liczba mieszkańców. Powstają nowe domy, które należy zaopatrzyć w niezbędną infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną, dlatego oprócz dużych inwestycji cały czas prowadzimy rozbudowę sieci w miejscowościach już skanalizowanych, tak by obsłużyć naszych nowych mieszkańców.

Drogi to jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju każdej jednostki samorządu terytorialnego. Dla Lesznowoli jednym z priorytetów powinno być jak najszybsze wybudowanie drogi ekspresowej S-7, czyli południowego wylotu z Warszawy w kierunku Grójca z dwoma węzłami na terenie gminy Lesznowola. Na jakim etapie znajduje się realizacja tej inwestycji?

Budowa trasy S7 wykonywana jest w systemie „Projektuj i Buduj”. Cały odcinek trasy, od węzła „Lotnisko” do Grójca, został podzielony na trzy odcinki realizacyjne A, B i C, których wybudowania podjęli się trzej różni wykonawcy. W chwili obecnej wykonawcy trasy zakończyli prace projektowe swoich odcinków i wystąpili do wojewody mazowieckiego z wnioskami o wydania odpowiednich decyzji ZRiD. Według zapewnień inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – spodziewany termin wydania tych decyzji to przełom roku. Tak więc, prac budowlanych na całym odcinku trasy spodziewać się należy już wiosną 2019 roku.

Ekologia to temat równie ważny w dobie globalnego zatruwania środowiska naturalnego. Zakończyliście państwo proces usuwania z terenu gminy szkodliwego dla otoczenia azbestu?

W 90 proc. ten problem mamy rozwiązany. Równocześnie realizujemy projekty ekologiczne dotyczące czystego powietrza, to jest wymiana pieców węglowych na nowoczesne piece gazowe. Mierzymy też czystość powietrza poprzez ustawianie w różnych miejscach gminy sensorów, jak również poświęcamy wiele miejsca edukacji z tego zakresu.

Wybudowaliście państwo domy komunalne w Łazach i Zamieniu, z których jeden, dzięki uzyskaniu dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego, powstał praktycznie za darmo. Będą kolejne?

Tak. Kolejny budynek socjalno – komunalny powstaje na ulicy Bankowej w Lesznowoli. Inwestycja jest już na ukończeniu, planowany termin odbioru to koniec bieżącego roku. Koszt projektu wyniósł 123.408 zł, zaś wartość robót budowlanych to 2.947.000 zł. Również w przypadku tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 449.823 zł. Piętrowy budynek liczy 24 lokale. Lokatorzy otrzymają w pełni wykończone mieszkania jedno lub dwupokojowe o powierzchni od 24 do 40 mkw.

Szkolnictwo i usportowienie młodzieży to oczko w głowie samorządu Lesznowoli. Czy w 2018 roku, zgodnie z tradycją, oddane zostały do użytkowania kolejne obiekty? Zanotowano spektakularne sukcesy lesznowolskiej młodzieży?

Nasza baza edukacyjno – sportowa jest systematycznie modernizowana i wzbogacana o nowe obiekty. Na terenie naszej gminy mamy łącznie 38 placów zabaw (nie licząc obiektów przy przedszkolach). W 2018 roku z zakresie sportu i rekreacji udało się zmodernizować bazę placów zabaw, na przykład plac zabaw w Marysinie (całościowo) oraz plac zabaw w Starej Iwicznej (całościowo). Doposażyliśmy 8 placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe lub siłownie zewnętrzne, wybudowaliśmy też nowy plac zabaw w Łoziskach i w Lesznowoli przy ul. Okrężnej. Natomiast w Zamieniu otworzyliśmy nowe pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, zaś w Nowej Woli postawiliśmy już drugi w tej miejscowości street workout.

Dużą inwestycją był remont hali sportowej w Łazach, którego łączny koszt wyniósł ponad 455 tys. zł. Do końca października w Kosowie zostanie zamontowane mini boisko do piłki nożnej. Zimą ponownie pojawiło się w naszej gminie lodowisko, tym razem mieszkańcy mogli korzystać z zadaszonego obiektu.

A nauka?

Kontynuowana jest dobra passa, jeśli chodzi o wyniki egzaminów osiągane przez uczniów szkół publicznych z terenu naszej gminy. Z pewnością olbrzymi udział w tej kwestii mają warunki stwarzane przez samorząd. Mamy atrakcyjną ofertę dla uczniów, mianowicie bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych, które są opłacane z budżetu gminy oraz obszerny katalog specjalistów, takich jak logopedzi, psychologowie, terapeuci czy reedukatorzy . Oferujemy naszym uczniom dodatkowe zajęcia z języków obcych: angielskiego, niemieckiego, a także dodatkowo francuskiego czy hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Udało nam się też wdrożyć różne innowacyjne projekty edukacyjne. Na przykład szkoła w Mysiadle realizuje program autorski, który spotkał się z akceptacją mazowieckiego kuratora oświaty. Polega on na tym, że wszyscy uczniowie – najpierw w gimnazjum, a teraz także ze szkoły podstawowej – zostali wyposażeni w tablety, a zajęcia prowadzone są w kooperacji z ich rówieśnikami za granicą, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Anglii. Ponadto uczniowi szczególnie uzdolnieni oraz osiągający wysokie wyniki sportowe otrzymują Stypendia Wójta Gminy Lesznowola. W tym roku przyznano je 21 uczniom.

Jakie wydarzenie w życiu gminy Lesznowola w roku 2018 było dla Pani najbardziej satysfakcjonujące?

W październiku były to z pewnością wydarzenia z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. By umożliwić wszystkim mieszkańcom świętowanie tej wyjątkowej rocznicy, samorząd gminy Lesznowola przygotował kilkudniowy program obchodów, począwszy od historycznych gier terenowych, okolicznościowej wystawy i konkursu plastycznego, wielopokoleniowych Ognisk Patriotycznych, Turnieju Wiedzy Historycznej dla młodzieży, poprzez uroczystości centralne przed Urzędem Gminy i Koncert Galowy, na imprezie sportowej – Duathlonie Niepodległości XTB Lesznowola kończąc. Obelisk z pamiątkową tablicą odsłonięty podczas uroczystości centralnych oraz wieczorny koncert „Dla Niepodległej”, to najważniejsze wydarzenia kilkudniowego programu obchodów naszego wielkiego narodowego jubileuszu. Były to bardzo piękne i wzruszające uroczystości.

Ogólnie, w całym 2018 roku wiele było satysfakcjonujących wydarzeń. Jedno z ostatnich to wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę przedszkola w Wólce Kosowskiej. To niezwykle ważne dla miejscowej społeczności wydarzenia miało miejsce 4 października.

Zgodnie z ustawą ma Pani przed sobą maksymalnie dwie kadencje jako wójt. Gdyby udało się wygrać kolejne wybory, co byłoby priorytetami dla wójt Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik w tych dwóch ostatnich kadencjach?

Jeżeli nasi mieszkańcy nadal obdarzą mnie zaufaniem, to mówiąc najkrócej – ciąg dalszy zrównoważonego rozwoju gminy – trasy S7 i obwodnicy drogowej 721, bo jest to nowe otwarcie dla naszej gminy. Dzięki temu tereny, które nie są jeszcze w kręgu zainteresowania inwestorów, staną się dla nich bardziej atrakcyjnegłównie pod centra logistyczne i działalność usługową wzdłuż tras. Ponadto ważna jest budowa ścieżek pieszorowerowych oraz atrakcyjnych miejsc do rekreacji, czyli tworzenie dobrego klimatu dla wypoczynku.

Ile godzin dziennie musi pracować kierownik urzędu gminy, by, tak jak w przypadku Lesznowoli, utrzymać gminę w czołówce kolejnych prestiżowych rankingów oceniających pracę samorządu?

Dzień pracy wójta gminy jest długi. To również aktywność w soboty i niedziele. Jednak praca w samorządzie jest moją pasją i z przyjemnością ją wykonuję. Po prostu lubię to co robię.

Dziękuję za rozmowę.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA