Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

31°
14°

Chcemy utrzymać klimat Kabat!

19-04-2017 21:23 | Autor: Krystian Malesa (PO)
W dniu 3 kwietnia odbyło się w ursynowskim ratuszu połączone posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu.

Jego głównym punktem obrad było omówienie postanowienia Nr 49/OŚ/2017 z dnia 15.03.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy Al. KEN 14 w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mówiąc krócej, rozmawialiśmy o przyszłości terenu na którym obecnie znajduje się hipermarket Tesco.

Na posiedzeni zostali zaproszeni zarówno mieszkańcy (którzy de facto są zawsze mile widziani na każdym posiedzeniu komisji, którym przewodniczę) oraz przedstawiciele inwestora. Chcąc opisać to spotkanie w skrócie, można powiedzieć,  że licznie przybyli mieszkańcy (ok. 150 osób) oraz radni zadawali wiele merytorycznych pytań, a przedstawiciele inwestora, którzy mimo swoich zapewnień na początku komisji, że będą odpowiadali na pytania po ich zadaniu przez mieszkańców, stwierdzili, że nie odpowiedzą na żadne z zadanych pytań na spotkaniu, proszą natomiast o pytania na piśmie.

Po wysłuchaniu postulatów mieszkańców i radnych jako przewodniczący spotkania zaproponowałem stanowisko, które komisja przyjęła jednomyślnie. a to stanowisko zobowiązało mnie jako przewodniczącego Komisji Architektury i Ochrony Środowiska i pana Tomasza Sieradza, przewodniczącego Komisji Inwestycji Komunalnych i Transportu – do przygotowania projektu uchwały Rady na najbliższą sesję. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty była przedmiotem obrad Sesji Rady Dzielnicy w dniu 18 kwietnia.

Rada Dzielnicy wnioskowała w niej do Rady m. st. Warszawy o jak najszybsze przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty w części dotyczącej planowanego przez Tesco przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową  układu drogowego przy al. KEN 14 w zakresie:

1) Zmniejszenia współczynnika intensywności zabudowy. Oczekiwana wartość 0,5.

2) Zwiększenia współczynnika powierzchni biologicznie czynnej. Oczekiwana wartość to minimum 25%.

3) Likwidacji, a przynajmniej zmiany na „dopuszczenie” zamiast „ustalenie”  budowy dominanty przy skrzyżowaniu al. KEN i ul. Wąwozowej.

4) Odsunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy planowanej inwestycji od strony ul. Sępa-Szarzyńskiego na odległość minimalizującą uciążliwości dla mieszkańców budynków mieszkalnych bezpośrednio z nią sąsiadujących.

5) Parkowanie pojazdów dostawczych i osobowych wyłącznie na parkingu podziemnym, kolejkowanie samochodów dostawczych, dostawa i rozładunek towarów oraz odbiór odpadów wyłącznie na kondygnacjach podziemnych.

Do uchwały zostało dołączone szerokie uzasadnienie. Głos na sesji zabrali również przedstawiciele mieszkańców, którzy przedstawili swoje stanowisko zbieżne z uchwałą, a następnie jednogłośnie wszyscy radni pozytywnie przegłosowali tę uchwałę.

Pozostaje nam teraz czekać na moment, w którym ten temat stanie na Sesji Rady Miasta. Jako mieszkańcy Kabat powinniśmy być na niej obecni i przedstawić nasze stanowisko. Wielu z nas odwiedza wielkie galerie handlowe, takie jak Arkadia, Galeria Mokotów, Złote Tarasy czy Blue City, wiemy więc, że nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie  budynków  mieszkalnych, tak jak chciałby tego inwestor na Kabatach. Uważamy, co było powiedziane również na komisji,  że oczekujemy takiej modernizacji Tesco, żeby był to nowy budynek, który zachęca do odwiedzenia go, jednak jako mieszkańcy Kabat jesteśmy przeciwni galerii handlowej o rozmiarach proponowanych w tej części naszej dzielnicy.

Zapraszam serdecznie do kontaktu w tej lub innych sprawach za pośrednictwem mojego Facebooka lub adresu e-mail: krystian@krystianmalesa.pl

 

Uzasadnienie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty ( dot.: Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/1090/2008 z dnia 10.07.2008 r.)

Kabaty mają szczególny charakter – są  swego rodzaju enklawą na mapie Ursynowa. Od strony południowej i zachodniej są otoczone Rezerwatem Las Kabacki, a od wschodniej Skarpą Warszawską i Parkiem Natolińskim. Są to niezaprzeczalne atuty tego miejsca i one głównie (poza metrem) determinowały obecnych mieszkańców Kabat do wyboru tego miejsca do zamieszkania. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, tworząc osiedla, również uwzględniały te atuty. Osiedla na Kabatach są w miarę przestronne i pełne zieleni. Układ komunikacyjny jest nastawiony głównie na obsługę mieszkańców. W parterach domów leżących przy głównych ulicach powstało wiele lokali handlowo-usługowo-gastronomicznych tworzących kameralny klimat osiedli, na terenie których można miło spędzać czas wolny bez konieczności udawania się do centrum miasta.

Tworząc plan miejscowy, przedstawiciele Dzielnicy chcieli walory tego miejsca zachować. Z tego też powodu udało się na etapie tworzenia planu między innymi: stworzyć swoisty zielony bufor na przedpolu Rezerwatu Las Kabacki, wyznaczyć osie dojścia do Rezerwatu i zmniejszyć współczynnik intensywności zabudowy dla działek, na których obecnie funkcjonuje galeria handlowa Tesco z 3,5 do 1,5.  Tym niemniej zderzenie zapisów planu z planowaną przez Tesco rozbudową kompleksu usługowo-handlowego obnażyło prawdę, jak dalece plan ten jest niedoskonały z punktu widzenia ochrony podstawowych praw mieszkańców osiedli/budynków mieszkalnych sąsiadujących bezpośrednio z Tesco. Szczególnie dotyczy to kwartału ograniczonego ulicami: Wąwozowa – Zaruby – Szajnowicza – KEN. Od momentu przedstawienia przez Tesco pierwszej koncepcji rozbudowy galerii handlowej temat ten stał się jednym z najważniejszych w dyskusjach mieszkańców Kabat.

Obecnie Rada Dzielnicy Ursynów, analizując zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty dotyczące parametrów zabudowy dla terenu, na którym obecnie funkcjonuje hipermarket Tesco, dostrzega istotne zagrożenia dla mieszkańców Południowego Ursynowa. Na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie:

1. Funkcjonowanie tak dużego obiektu będzie możliwe jedynie przy odpowiedniej liczbie klientów. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy jego klientami będą mieszkańcy nie tylko Ursynowa, ale również ościennych dzielnic czy też gmin (np. Konstancina i Piaseczna). To z kolei determinuje określone wymagania dotyczące przepustowości układu drogowego, który – jak zaznaczono wyżej – jest nastawiony głównie na obsługę tutejszych mieszkańców. Obecna budowa ul. Rosnowskiego i przebudowa ul. Rosoła  ma na celu stworzenie wygodnego połączenia między dzielnicami Ursynów i Wilanów w celu zabezpieczenia ruchu lokalnego, nie zaś obsługi kompleksu handlowo-usługowego Tesco.

2. Znaczące zwiększenie natężenia ruchu pojazdów spowoduje zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców związanych z hałasem,   zanieczyszczeniem powietrza. Pogorszy także bezpieczeństwo (zwiększy zagrożenie wystąpienia wypadków komunikacyjnych na lokalnych osiedlowych uliczkach).

3. Obsługa tak dużego obiektu w sposób istotny wpłynie na pogorszenie jakości życia mieszkańców okolicznych budynków. Hałas wywołany dostawami jak i odbiorem odpadów (w tym przypadku również uciążliwych zapachowo), hałas wywołany pracą urządzeń technicznych (np. klimatyzacją) w sposób istotny wpłynie na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi.

4. Budowa obiektu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ursynów Południe-Kabaty zaskutkuje diametralną zmianą układu architektoniczno-przestrzennego. Obecna zabudowa jest dość niska i nie zakłóca widoku dla mieszkańców okolicznych domów. Pozwala na widok na Rezerwat Las Kabacki z Al. KEN, tworząc swoistą oś widokową na las, będąc tym samym kwintesencją charakteru tej części Ursynowa.

5. Rozbudowa dotychczasowego obiektu handlowego do gabarytów wielkiej galerii handlowej, porównywalnej z największymi galeriami handlowymi Warszawy,  oraz już istniejące w niedalekiej odległości inne sieci supermarketów spowodują zmianę charakteru tej części Ursynowa. Tak znacząca rozbudowa Tesco wpłynie na pogorszenie handlu w okolicznych obiektach handlowo-gastronomicznych, a przede wszystkim pogorszy sytuację małych osiedlowych sklepów finalnie prowadząc do ich zamykania. Należy zwrócić uwagę, że wielkie galerie handlowe, takie jak Arkadia, Galeria Mokotów, Złote Tarasy, Blue City, nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie  budynków  mieszkalnych.

6. Wszystkie okoliczne osiedla mają dość wysoki współczynnik powierzchni biologicznie czynnej, powyżej 25% (niektóre nawet 30 i 35%, np. 23 MW, 11 MW lub 12 MW) . Dla omawianego terenu współczynnik ten wynosi 7%. Jest to wartość bardzo niska, co skutkuje stworzeniem bardzo dużej powierzchniowo i wysokościowo jednolitej zabudowy. Całkowicie niepasującej urbanistycznie do otoczenia i tworzącej potężną bryłę  na tle Lasu Kabackiego.

7. Wskazany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego współczynnik intensywności zabudowy na poziomie 1,5 również w świetle powyższych argumentów jest wartością skutkującą powstaniem obiektu całkowicie nieprzystającego do otaczającej zabudowy, psującego widok na Las Kabacki, niszczącego kameralny charakter Kabat i Ursynowa.

8. Rozbudowa dotychczasowego obiektu Tesco według propozycji przedstawionych przez inwestora ma również charakter centrotwórczy. Obecnie centralną częścią Ursynowa są okolice ratusza i Multikina. Powstanie tak dużego obiektu wielofunkcyjnego na południu Ursynowa spowoduje przesunięcie koncentracji życia i usług na Kabaty. Przez co niezmiernie urokliwe i funkcjonalne miejsce stanie się zatłoczoną i gwarną przestrzenią handlowo-usługową zlokalizowaną na przedpolu Lasu Kabackiego i faktycznie nowym centrum Ursynowa do czego zdaniem mieszkańców dopuścić nie można.

Wróć

Inne artykuły

Mundial 2018 pod Kopą Cwila Na cześć Krychowiaka wszyscy hip-hip-huuurrra! – nawoływał spiker po zakończonej transmisji meczu z Senegalem. Kibice podjęli wyzwanie, jednak nie było słychać wielkiego entuzjazmu. Przecież ten zdawałoby się prosty mecz został przegrany.
MAL już działa!! W sobotę 16 czerwca odbyła się uroczystość otwarcia Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) na Zielonym Ursynowie przy Dzielnicowym Ośrodku Kultury Ursynów przy ul. Kajakowej 12b.
Nowa parkowa alejka Mieszkańcy Ursynowa Północnego, zwłaszcza ci z okolic Puszczyka, Pięciolinii i Wiolinowej, mają kolejny powód do dumy. Na terenie zielonym, znajdującym się pomiędzy tymi ulicami, powstała zupełnie nowa, parkowa alejka – wykonana w ramach zeszłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego.
Głosujmy na projekty BP jak najszybciej! Wywiad z burmistrzem Ursynowa Robertem Kempą.