Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach cookie klikając tutaj

Budżet Obywatelski – 10. edycja w toku

18-01-2023 21:00 | Autor: red.
Projekty można zgłaszać do 25 stycznia 2023 r., a zainteresowani mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie w trakcie dyżurów urzędników i możliwości konsultacji swoich pomysłów podczas maratonów pisania projektów. Projekty do Budżetu Obywatelskiego mogą składać także osoby poniżej 13 r.ż., ale formularz zgłoszeniowy projektu powinien zostać wypełniony przez opiekuna prawnego osoby małoletniej. Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem https://um.warszawa.pl/waw/bo.

Dyżury konsultacyjne dla autorów projektów, Urząd Dzielnicy Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, Wydział Obsługi Mieszkańców

23 stycznia, godz. 16.00 do 18.00

Maraton pisania projektów:

21 stycznia, godz. 11.00 do 15.00

Dom Kultury KADR w Dzielnicy Mokotów, ul. W. Rzymowskiego 32

Przyjdź lub zgłoś swój projekt przez stronę bo.um.warszawa.pl.

Kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski w Dzielnicy Mokotów to 8 722 733 zł. Limit na projekt w Dzielnicy Mokotów wynosi 1 744 547 zł.

Najważniejsze zasady zgłaszania projektów:

– Projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy.

– Składanie projektów jest imienne i wymaga podania swoich danych osobowych. Dane te nie będą nikomu udostępniane.

Projekt można złożyć:

– w formie elektronicznej przez stronę https://bo.um.warszawa.pl/

– w formie papierowej (na formularzu) w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27,

– korespondencyjnie z dopiskiem „budżet obywatelski” na adres Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Rakowiecka 25/27.

Każdy uprawniony może składać projekty na dwóch poziomach: dzielnicowym i ogólnomiejskim. Wybór dzielnicy nie jest uzależniony od miejsca zamieszkania lub zameldowania;

Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę projektów na obu poziomach.

W przypadku gdy składającym projekt jest osoba małoletnia poniżej 13 roku życia, formularz zgłoszeniowy projektu powinien zostać wypełniony przez opiekuna prawnego.

Do projektu należy dołączyć m.in.:

– Listę poparcia zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis co najmniej:

– 20 mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy, w której zgłaszany jest projekt, popierających projekt na poziomie dzielnicowym;

– 40 mieszkańców m. st. Warszawy popierających projekt na poziomie ogólnomiejskim.

Przy czym do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się projektodawców danego projektu.

– Zgodę autora na wykorzystanie utworu dla celów budżetu obywatelskiego (w przypadku, gdy projekt przewiduje korzystanie ze wskazanego przez projektodawcę utworu).

Kontakt do koordynatora budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Mokotów - mail: dsitterle@um.warszawa.pl, mokotow.bo@um.warszawa.pl, tel. 22 443 63 32.

Wróć